CALIBRA, spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 368 0211 480 4652 098 2632 298 2442 504 667
Bežná likvidita III. stupeň 2,802,104,893,652,45
Časové rozlíšenie aktív 21 21423 58920 90030 66024 191
Časové rozlíšenie pasív 0,00008 6468 0550,000011 025
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05640,8175-0,07870,0728-0,1802
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1440-1,370,4006-0,26580,4158
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82871,130,41000,57110,8894
Celkové tržby 2 817 8703 078 0943 207 3793 442 7473 269 482
Celkový dlh 619 927781 014607 771835 4361 173 865
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -181 573-139 359-704 106-587 399-693 857
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 181 573139 359704 106587 399693 857
Čistý cash flow 42 214-564 747116 707-106 458237 821
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 348 542312 501502 750268 496498 543
Čistý zisk 267 289238 503367 280143 031339 903
Čistý zisk v minulom roku 238 503367 280143 031339 903139 709
Cudzie zdroje -748 094-690 805-1 482 437-1 462 808-1 319 777
Daň z príjmov 72 19963 873123 374108 464130 240
Daň z príjmov v minulom roku 63 873123 374108 464130 24040 667
Daň z príjmov z bežnej činnosti 72 19963 873123 374108 464130 240
Dlhodobé pohľadávky 427,00623,002 409613,00583,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,3685,3284,1189,6581,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,4474,7381,2383,3776,74
Doba obratu aktív 180,46176,96243,26247,79290,22
Doba obratu pohľadávok 80,4285,3984,3989,7281,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,6849,2733,7743,1866,28
EBIT v minulom roku 312 501502 750268 496498 543208 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 348 542312 501502 750268 496498 543
EBITDA 618 419672 757922 334791 2131 051 860
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 618 419672 757922 334791 2131 051 860
Finančná páka 1,832,141,421,571,90
Finančné účty 181 573139 359704 106587 399693 857
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5468-0,4666-0,7065-0,6365-0,5269
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54680,46660,70650,63650,5269
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 617 943674 509952 623790 6701 066 421
Krátkodobé pohľadávky 609 199713 776725 519831 496702 870
Krátkodobé záväzky 293 240412 159291 296400 463571 988
Krytie dlhovej služby 68,3035,8445,7746,5427,35
Materiál 9 1978 76213 47610 34910 093
Nákladové úroky 9 05410 12512 09617 00128 400
Nákladové úroky v minulom roku 10 12512 09617 00128 40028 556
Náklady na predaný tovar 1 726 5941 912 4541 854 9292 160 0141 621 945
Neobežný majetok 546 411594 356631 853837 7271 073 073
Obežný majetok 800 396862 5201 445 5101 429 8571 407 403
Obrat aktív 2,022,061,501,471,26
Obrat neobežného majetku 5,065,144,984,042,94
Obrat obežného majetku 3,463,542,182,372,24
Odpisy 270 312357 294453 562521 130559 614
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 135 156178 647226 781260 565279 807
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 156178 647226 781260 565279 807
Osobné náklady 452 186503 225389 241370 828284 675
Ostatné náklady na finančnú činnosť 476,00604,00575,00549,00855,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00006,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 112 033120 91598 035171 060147 828
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 537 601595 797820 842664 161899 517
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,302,273,323,305,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,331,531,371,81
Pohľadávky z obchodného styku 587 038625 202700 627773 229662 293
Pohotová likvidita II. stupeň 2,772,084,853,622,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,721,22-12,7013,74-5,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,66-55,789,65-6,268,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45320,52750,28970,36350,4687
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82871,130,41000,57110,8894
Pridaná hodnota 1 040 4331 141 1631 293 3751 225 3141 528 105
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61920,33122,351,471,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,001,160,65891,061,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,001,160,65891,061,12
Služby 675 815729 136719 256932 672365 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 368 0211 480 4652 098 2632 298 2442 504 667
Spotreba materiálu… 1 050 7791 183 3181 135 6731 227 3421 256 025
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 767 0273 054 7953 163 7363 385 3283 157 758
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 17815 4320,00007 708
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 767 0273 053 6173 148 3043 385 3283 150 050
Účtovný cash flow 42 214-564 747116 707-106 458237 821
Úrokové krytie 38,5030,8641,5615,7917,55
Vlastné imanie 748 094690 8051 482 4371 462 8081 319 777
Všetky záväzky 619 927781 014607 771835 4361 173 865
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00002 5410,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00008 6465 5140,000010 056
Výsledok hospodárenia 348 107316 641472 100270 083497 984
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 348 107316 641472 100270 083497 984
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 267 289238 503367 280143 031339 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 238 503367 280143 031339 903139 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 339 488302 376490 654251 495470 143
Zásoby 9 1978 76213 47610 34910 093
Záväzky 619 927781 014607 771835 4361 173 865
Záväzky z obchodného styku 112 033120 91598 035171 060147 828
Zisk pred zdanením 339 488302 376490 654251 495470 143
Zmena EBIT 1,120,62161,870,53862,39
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000012 1040,00001 970
Účtovné závierky