ECONS ENERGY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 095 7017 536 0017 486 3044 868 1423 146 227
Bežná likvidita III. stupeň 12,8328,6935,5921,656,51
Časové rozlíšenie aktív 5 9724 3374 7115 255496,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2462-10,1413,011,410,0403
Celkové tržby 1 574 2453 182 3331 638 6122 418 8050,0000
Celkový dlh 334 017142 027170 625228 985470 204
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 509 857-1 432 343-2 647 153-656 217-18 661
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 509 8571 432 3432 647 153656 21718 661
Čistý cash flow 77 514-1 214 8101 990 936306 80218 661
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 467 090100 006613 7081 177 881895 690
Čistý zisk 367 71078 296477 122918 215895 689
Čistý zisk v minulom roku 78 296477 122918 2151 064 9181 638 582
Cudzie zdroje -7 761 684-7 393 974-7 315 679-4 639 157-2 676 023
Daň z príjmov 99 38021 710135 361259 6660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 710135 361259 666303 1580,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 99 38021 710135 361259 6660,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 947 5001 947 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 586,00645,92622,27611,02493,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 582,52611,22594,58392,77287,02
Doba obratu aktív 1 8812 4331 668736,03517,66
Doba obratu pohľadávok 1 0381 275622,27611,02493,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000228,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,1338,6834,0832,8576,24
EBIT v minulom roku 100 006613 7081 177 8811 368 0761 638 586
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 467 090100 006613 7081 177 881895 690
EBITDA 579 686169 363648 9841 203 9201 183 230
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 579 686169 363648 9841 203 9201 183 230
Finančná páka 1,041,021,021,051,18
Finančné účty 1 509 8571 432 3432 647 153656 21718 661
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9587-0,9812-0,9772-0,9530-0,8506
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95870,98120,97720,95300,8506
Hrubá marža 0,63820,19100,64210,66460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 584 746168 762648 3931 203 2291 182 500
Krátkodobé pohľadávky 2 522 3422 000 6892 793 3924 041 3272 996 367
Krátkodobé záväzky 314 791119 808152 995217 255463 399
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000529,780,00001 183 230
Materiál 102,00121,0090,0049,0066,00
Nákladové úroky 0,00000,00001 2250,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 2250,00000,00004,00
Náklady na predaný tovar 566 326522 827586 294806 523740 150
Neobežný majetok 2 109 9282 151 0112 040 958165 294130 637
Obežný majetok 5 979 8015 380 6535 440 6354 697 5933 015 094
Obrat aktív 0,19410,15000,21890,49590,7051
Obrat neobežného majetku 0,74460,52560,802814,6116,98
Obrat obežného majetku 0,26270,21010,30120,51390,7358
Odpisy 114 66068 75648 67233 33225 451
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 57 33034 37824 33616 66625 451
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57 33034 37824 33616 6660,0000
Osobné náklady 466 297482 022418 167417 5730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 932,00601,00591,00691,00730,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 187 30047 01483 505174 5580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 482 370147 052525 794951 547921 140
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46410,79320,39740,25980,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0492-0,38171,220,12680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,151,262,523,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,731,102,253,5758,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0493-1,071,220,12710,0084
Pohľadávky z obchodného styku 2 507 3421 893 2032 669 0842 597 8241 744 425
Pohotová likvidita II. stupeň 12,8328,6935,5921,656,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -100,136,09-3,67-15,12-143,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 6250,000018 661
Pridaná hodnota 1 004 757607 7291 052 2021 607 5971 478 240
Rýchla likvidita I. stupeň 4,8011,9617,303,020,0403
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,57620,83860,26290,19020,3974
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,57620,83860,26290,19020,3974
Služby 539 845498 659561 860788 263720 991
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 095 7017 536 0017 486 3044 868 1423 146 227
Spotreba materiálu… 26 48124 16824 43418 26019 159
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 574 0791 130 5561 638 4962 414 1202 218 390
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 9960,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 571 0831 130 5561 638 4962 414 1202 218 390
Účtovný cash flow 77 514-1 214 8101 990 936306 80218 661
Úrokové krytie 0,00000,0000500,990,0000895 690
Vlastné imanie 7 761 6847 393 9747 315 6794 639 1572 676 023
Všetky záväzky 334 017142 027170 625228 985470 204
Výsledok hospodárenia 468 022100 607600 3121 170 5881 157 779
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 468 022100 607600 3121 170 5881 157 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 367 71078 296477 122918 215895 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 78 296477 122918 2151 064 9181 638 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 467 090100 006612 4831 177 8811 159 267
Zásoby 102,00121,0090,0049,0066,00
Záväzky 334 017142 027170 625228 985470 204
Záväzky z obchodného styku 187 30047 01483 505174 5580,0000
Zisk pred zdanením 467 090100 006612 4831 177 8811 159 267
Zmena EBIT 4,670,16300,52100,86100,5466