POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE "Zajac"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 745 34910 040 33312 388 26814 407 55812 850 179
Aktivácia 26 67034 19628 82729 22427 722
Bežná likvidita III. stupeň 0,70820,82990,79500,72560,7757
Časové rozlíšenie aktív 53 4445 0725 735224 7395 685
Časové rozlíšenie pasív 83 45497 316121 769129 309152 167
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,49393,64-1,44-0,2495-0,2866
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,50-67,05-66,34-10,384,24
Celkové tržby 33 912 45249 269 49655 730 47339 925 69637 034 044
Celkový dlh 11 807 38010 093 55412 454 22115 800 14810 274 214
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 992 598-932 884-384 399-654 444-1 034 230
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 992 598932 884384 399654 4441 034 230
Čistý cash flow 1 059 714548 485-270 045-379 786694 558
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 995 812239 7182 019 799-3 891 013-1 811
Čistý zisk -1 994 94837 1851 334 177-3 945 696-54 321
Čistý zisk v minulom roku 37 1851 334 177-3 945 696-54 321-18 323
Cudzie zdroje 2 145 485150 537187 7221 521 899-2 423 798
Daň z príjmov -1 006181 527676 35034 39925 491
Daň z príjmov v minulom roku 181 527676 35034 39925 49134 410
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 006181 527676 35034 39925 491
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,9425,7143,6863,0945,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,7823,5343,5862,8740,77
Doba obratu aktív 112,1989,0799,65138,39133,43
Doba obratu pohľadávok 28,9425,7143,6863,0945,56
Doba obratu zásob 83,0261,2122,0651,6397,13
Doba splácania záväzkov 535,38245,48169,01512,71461,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,6757,3869,29113,0497,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 402,01175,06129,20454,08408,08
EBIT v minulom roku 239 7182 019 799-3 891 013-1 81129 612
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 995 812239 7182 019 799-3 891 013-1 811
EBITDA -345 5481 081 8722 634 434-2 221 303669 784
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -345 5481 081 8722 634 434-2 221 303669 784
Efektívna daňová sadzba 0,00050,83000,3364-0,0088-0,8842
Finančná páka -4,54-66,70-65,99-9,475,30
Finančné účty 1 992 598932 884384 399654 4441 034 230
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 402 3075 032 0687 212 096689 2793 390 684
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83490,64430,69540,81680,7310
Krátkodobé pohľadávky 2 513 4552 898 1385 430 3556 568 1674 387 973
Krátkodobé záväzky 8 136 3416 468 6508 614 45511 768 4509 394 022
Krytie dlhovej služby -5,0010,7025,46-17,224,48
Materiál 659 451507 211583 815572 123841 522
Nákladové úroky 142,0021 0069 27220 28427 019
Nákladové úroky v minulom roku 21 0069 27220 28427 01913 525
Náklady na predaný tovar 26 238 67535 048 63140 782 86232 049 95631 119 478
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 546 9719 618 02418 603 5658 378 0447 428 210
Neobežný majetok 3 924 2254 591 3895 443 3855 775 0105 445 613
Obežný majetok 5 767 6805 443 8726 939 1488 407 8097 398 881
Obrat aktív 3,254,103,662,642,74
Obrat neobežného majetku 8,088,968,346,586,46
Obrat obežného majetku 5,507,566,544,524,75
Obrat zásob 4,405,9616,557,073,76
Odpisy 1 544 3381 748 5801 715 9041 689 492894 594
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 772 169874 290857 952844 746447 297
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 772 169874 290857 952844 746447 297
Osobné náklady 6 448 9885 290 5454 187 1764 853 4763 609 995
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7074 6883 9444 0542 944
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 065 2733 222 7446 367 9999 877 8566 835 027
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -450 6101 785 7653 050 081-2 256 204840 273
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9298-0,2470-7,112,59-0,0224
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,310,06900,5531-1,55-0,0005
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,180,86780,91170,81560,8951
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,98550,63380,24690,71030,5429
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,84771,151,101,231,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68390,86610,77810,90950,8953
Pohľadávky z obchodného styku 2 326 5362 652 9245 418 1436 545 7843 926 704
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55470,58420,66620,62590,5686
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,020,2745-0,6952-4,01-3,49
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7 46326,11-29,12-18,7225,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,211,011,011,100,7995
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,50-67,05-66,34-10,384,24
Pridaná hodnota 5 466 5056 096 3084 592 9625 950 7964 033 107
Primárna platobná neschopnosť 2,631,741,221,592,11
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9298-0,2470-7,112,59-0,0224
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -34,179,334,73-7,1115,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -34,179,334,73-7,1115,34
Služby 2 413 6432 259 4431 915 2972 636 6541 534 569
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 745 34910 040 33312 388 26814 407 55812 850 179
Spotreba materiálu… 18 073 24823 292 54220 338 19921 122 00222 285 926
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 26 6700,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 080 96143 122 38147 666 62739 458 07036 514 507
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 375 7811 977 4422 290 8031 457 3181 361 922
Tržby z predaja tovaru 6 328 8199 925 48717 634 3238 854 5829 394 619
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 376 36131 219 45227 741 50129 146 17025 757 966
Účtovný cash flow 1 059 714548 485-270 045-379 786694 558
Úrokové krytie -14 05511,41217,84-191,83-0,0670
Vlastné imanie -2 145 485-150 537-187 722-1 521 8992 423 798
Všetky záväzky 11 807 38010 093 55412 454 22115 800 14810 274 214
Výnosy budúcich období dlhodobé 51 78365 91880 05294 188108 322
Výnosy budúcich období krátkodobé 17 15114 14314 14314 49014 135
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,92980,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 995 103156 2642 020 556-3 875 437888,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 995 103156 2642 020 556-3 875 437888,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 994 94837 1851 334 177-3 945 696-54 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 1851 334 177-3 945 696-54 321-18 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 995 954218 7122 010 527-3 911 297-28 830
Zásoby 1 261 6271 612 8501 124 3941 185 1981 976 678
Záväzky 11 807 38010 093 55412 454 22115 800 14810 274 214
Záväzky z obchodného styku 6 109 4204 612 9426 584 99910 422 7648 304 843
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 044 1471 390 198217 000544 9081 469 816
Zisk pred zdanením -1 995 954218 7122 010 527-3 911 297-28 830
Zmena EBIT -8,330,1187-0,51912 149-0,0612
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -231 48387 18245 37257 520101 505
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -231 48387 18245 37257 520101 505
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 480 9981 154 4701 188 7771 421 9601 136 224
Účtovné závierky