ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 461 1779 110 0217 625 0967 961 1664 709 782
Aktivácia 0,00000,000074 7541 412 7120,0000
Bankové úvery 2 223 5853 132 6192 292 9272 406 0661 078 232
Bežná likvidita III. stupeň 0,94171,091,021,001,40
Bežné bankové úvery 2 223 5853 132 6192 292 9272 406 0661 078 232
Časové rozlíšenie aktív 12 2359 77211 31243 26561 670
Časové rozlíšenie pasív 2 1744 8392 2315 116102 967
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,952,121,632,410,9768
Celkové tržby 6 010 3573 996 1793 735 0356 022 5410,0000
Celkový dlh 7 813 4166 184 2074 729 7205 624 9282 276 394
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 714 7423 771 2062 579 1142 768 574838 934
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 84311 41351 08520 564239 298
Čistý cash flow -2 570-39 67230 521-4 529239 298
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 186 469199 510117 004193 260144 126
Čistý zisk 37 0757 144458,0012 42599 400
Čistý zisk v minulom roku 7 144458,0012 4251 655115 421
Cudzie zdroje -2 645 587-2 920 975-2 893 145-2 331 122-2 330 421
Daň z príjmov 11 57560 88710 51411 1330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 60 88710 51411 1335 4030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 57560 88710 51411 1330,0000
Dlhodobé pohľadávky 67 84379 418137 4267 692359 038
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 157,84227,08105,61101,2690,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 122,88162,4076,2271,2881,89
Doba obratu aktív 773,971 0061 183365,12385,90
Doba obratu pohľadávok 162,86235,85126,94101,62119,45
Doba obratu zásob 7 23617 814 3300,0000262 9730,0000
Doba splácania záväzkov 7 0007 823 4730,0000218 224104,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 331,59191,72253,16118,5669,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 9665 643 4180,0000200 0450,0000
EBIT v minulom roku 199 510117 004193 260131 956181 517
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 186 469199 510117 004193 260144 126
EBITDA 600 982658 617338 583542 034426 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 600 982658 617338 583542 034426 184
Efektívna daňová sadzba 0,23790,89500,95830,47260,0000
Finančná páka 3,953,122,643,422,02
Finančné účty 8 84311 41351 08520 564239 298
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 561 280608 635301 543460 528363 579
Krátkodobé finančné výpomoci 500 000650 000337 272383 0720,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 133 4402 056 399680 4262 207 9691 098 823
Krátkodobé záväzky 4 481 8981 736 1681 631 1192 585 207848 144
Krytie dlhovej služby 4,365,013,193,199,53
Materiál 1 004655,00805,00514,001 950
Nákladové úroky 137 819131 479106 032169 70244 726
Nákladové úroky v minulom roku 131 479106 032169 702124 89866 096
Náklady na predaný tovar 2 893 0761 423 5351 261 3986 492 1542 875 181
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 233 69081,000,00004 3240,0000
Neobežný majetok 3 605 8212 999 7023 119 9942 566 3511 506 253
Obežný majetok 6 843 1216 100 5474 493 7905 351 5503 141 859
Obrat aktív 0,47160,36280,30840,99970,9458
Obrat neobežného majetku 1,371,100,75373,102,96
Obrat obežného majetku 0,72090,54180,52331,491,42
Odpisy 686 262407 710181 618259 182182 967
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 343 131203 85590 809129 591182 967
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 343 131203 85590 809129 5910,0000
Osobné náklady 2 062 5791 687 4091 557 9251 691 0220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 63 67553 01139 71496 86962 605
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 97329,008,0015,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 815 717958 100428 7931 980 7710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 723 337414 854182 076271 607282 367
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,89671,431,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,7323 2330,0000339,120,5336
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98921,120,69980,86710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74230,89820,62680,75198,63
Pohľadávky z obchodného styku 1 660 8391 470 666491 0791 554 278999 488
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29890,37610,17420,42230,6898
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 02973,63-94,79514,71-9,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0186-0,30170,2878-0,02675,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74690,67880,62030,70650,4833
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,952,121,632,410,9768
Pridaná hodnota 2 040 3601 881 8911 090 2801 466 3681 579 544
Primárna platobná neschopnosť 2,300,85161,441,520,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,009,3913,9710,385,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,009,3913,9710,385,34
Služby 777 039796 7621 261 3911 392 0901 716 009
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 461 1779 110 0217 625 0967 961 1664 709 782
Spotreba materiálu… 2 545 314955 307583 9972 436 7351 244 261
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 723 5853 782 6192 630 1992 789 1381 078 232
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 944 4363 306 9262 353 0117 966 1964 454 725
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 0001 5001 3337 6740,0000
Tržby z predaja tovaru 284 23062,000,00005 5600,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 649 2063 305 3642 351 6787 952 9624 454 725
Účtovný cash flow -2 570-39 67230 521-4 529239 298
Úročený dlh 2 723 5853 782 6192 630 1992 789 1381 078 232
Úrokové krytie 1,351,521,101,143,22
Vlastné imanie 2 645 5872 920 9752 893 1452 331 1222 330 421
Všetky záväzky 7 813 4166 184 2074 729 7205 624 9282 276 394
Výsledok hospodárenia -74 280252 407158 298290 526243 217
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -74 280252 407158 298290 526243 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 0757 144458,0012 42599 400
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 144458,0012 4251 655115 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 65068 03110 97223 558134 973
Zásoby 4 632 9953 953 3173 624 8533 115 3251 444 700
Záväzky 7 813 4166 184 2074 729 7205 624 9282 276 394
Záväzky z obchodného styku 3 819 8661 252 375709 1812 369 8450,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 4 149221 734270 3440,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000072 54110 044389 0740,0000
Zisk pred zdanením 48 65068 03110 97223 558134 973
Zmena EBIT 0,93461,710,60541,460,7940
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 662 967328 615509 236-4 071 71785 089
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 662 967328 615509 236-4 071 71785 089
Účtovné závierky