FERROTOUR a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 621 997601 280435 969450 432457 256
Bežná likvidita III. stupeň 1,602,634,556,445,23
Časové rozlíšenie aktív 30 66423 7524 4679 3844 177
Časové rozlíšenie pasív 27 793120 32666 03250 27230 056
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21540,0298-0,1246-0,0136-0,9742
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4320-0,29031,480,27406,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50780,10860,08450,05370,1585
Celkové tržby 2 045 3011 871 6461 576 6131 822 0560,0000
Celkový dlh 200 12147 10428 83420 39858 454
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -297 372-382 248-395 178-352 688-359 246
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 297 372382 248395 178352 688359 246
Čistý cash flow -84 876-12 93042 4905 166359 246
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 68 782116 216281,0044 95110 007
Čistý zisk 52 98092 747-2 60436 56310 007
Čistý zisk v minulom roku 92 747-2 60436 56329 4936 428
Cudzie zdroje -394 083-433 850-341 103-379 762-368 746
Daň z príjmov 15 80223 4692 8858 3880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 4692 8858 38811 5930,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 80223 4692 8858 3880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,535,437,2416,6116,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,453,675,4915,3116,09
Doba obratu aktív 111,45117,40100,9790,2687,17
Doba obratu pohľadávok 5,535,437,2416,6116,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,208,706,653,7810,69
EBIT v minulom roku 116 216281,0044 95141 0866 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 68 782116 216281,0044 95110 007
EBITDA 76 001126 0764 08748 18141 517
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 001126 0764 08748 18141 517
Efektívna daňová sadzba 0,22970,201910,270,18660,0000
Finančná páka 1,581,391,281,191,24
Finančné účty 297 372382 248395 178352 688359 246
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6336-0,7215-0,7824-0,8431-0,8064
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63360,72150,78240,84310,8064
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 458121 635-879,0043 20622 329
Krátkodobé pohľadávky 30 85427 79031 25682 88087 117
Krátkodobé záväzky 196 47844 53428 70318 85556 058
Krytie dlhovej služby 2,731,050,06190,96801,42
Náklady na predaný tovar 1 843 1191 634 6041 468 1361 666 1181 773 785
Neobežný majetok 12 94517 3735 0685 4806 716
Obežný majetok 578 388560 155426 434435 568446 363
Obrat aktív 3,283,113,614,044,19
Obrat neobežného majetku 157,37107,60310,97332,37285,07
Obrat obežného majetku 3,523,343,704,184,29
Odpisy 8 8567 518824,00824,009 535
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4283 759412,00412,009 535
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4283 759412,00412,000,0000
Osobné náklady 125 229110 965103 760106 4020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5434 4414 9664 97519 188
Ostatné záväzky z obchodného styku 182 74011 57418 89810 8340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 836100 265-1 78037 38719 542
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47810,63570,90640,78300,7857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64550,47260,96210,68520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,552,121,041,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,981,031,4514,76
Pohľadávky z obchodného styku 13 68118 80323 70476 38084 373
Pohotová likvidita II. stupeň 1,602,634,556,445,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,6433,55-8,03-73,51-1,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50780,10860,08450,05370,1585
Pridaná hodnota 194 016234 777107 848155 279140 774
Primárna platobná neschopnosť 13,360,61550,79720,14180,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,332,324,175,104,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,630,37367,060,42341,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,630,37367,060,42341,41
Služby 1 835 6001 624 8311 458 9151 654 2231 762 912
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 621 997601 280435 969450 432457 256
Spotreba materiálu… 7 5199 7739 22111 89510 873
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 137 0071 869 3811 575 9841 821 3971 914 559
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 99 8720,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 037 1351 869 3811 575 9841 821 3971 914 559
Účtovný cash flow -84 876-12 93042 4905 166359 246
Vlastné imanie 394 083433 850341 103379 762368 746
Všetky záväzky 200 12147 10428 83420 39858 454
Výnosy budúcich období krátkodobé 27 793120 32665 98349 77229 237
Výsledok hospodárenia 67 145118 5583 26347 35731 982
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 67 145118 5583 26347 35731 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 52 98092 747-2 60436 56310 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 92 747-2 60436 56329 4936 428
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 68 782116 216281,0044 95113 504
Záväzky 200 12147 10428 83420 39858 454
Záväzky z obchodného styku 182 74011 57418 89810 8340,0000
Zisk pred zdanením 68 782116 216281,0044 95113 504
Zmena EBIT 0,5918413,580,00631,091,56