STP akciová spoločnosť Michalovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 76 25478 90289 01386 29585 388
Bežná likvidita III. stupeň 7,167,455,777,337,74
Časové rozlíšenie aktív 154,00149,00101,00102,0098,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9260-1,200,46390,92540,2053
Celkové tržby 29 89132 35630 98529 58533 229
Celkový dlh 9 5588 78212 2099 3658 504
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 697-30 153-37 270-32 938-26 893
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 69730 15337 27032 93826 893
Čistý cash flow 5 544-7 1174 3326 0451 163
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 424-6 683833,001 0061 553
Čistý zisk -3 424-6 683-127,0046,00593,00
Čistý zisk v minulom roku -6 683-127,0046,00593,00-4 323
Cudzie zdroje -66 696-70 120-76 804-76 930-76 884
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,16148,31187,63173,81176,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,16148,31187,63173,81176,94
Doba obratu aktív 931,14890,071 0491 065937,93
Doba obratu pohľadávok 78,16148,31187,63173,81176,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,1166,68110,0580,5962,24
EBIT v minulom roku -6 683833,001 0061 553-3 363
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 424-6 683833,001 0061 553
EBITDA -378,00-2 2386 8807 4287 967
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -378,00-2 2386 8807 4287 967
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00001,150,95430,6182
Finančná páka 1,141,131,161,121,11
Finančné účty 35 69730 15337 27032 93826 893
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8747-0,8887-0,8628-0,8915-0,9004
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87470,88870,86280,89150,9004
Hrubá marža 0,63300,38670,50190,41780,3918
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -522,00-2 4276 7057 2487 799
Krátkodobé pohľadávky 6 40113 14715 92114 08816 108
Krátkodobé záväzky 5 9875 9119 3386 5325 666
Materiál 0,00000,00000,0000195,00195,00
Náklady na predaný tovar 10 96919 84515 42117 22520 209
Neobežný majetok 33 41534 86635 13438 38641 508
Obežný majetok 42 68543 88753 77847 80743 782
Obrat neobežného majetku 0,89450,92800,88150,77070,8005
Obrat obežného majetku 0,70030,73730,57590,61880,7590
Odpisy 2 9024 2565 8726 2446 248
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 4512 1282 9363 1223 124
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 4512 1282 9363 1223 124
Osobné náklady 12 4489 7558 7215 9926 028
Ostatné náklady na finančnú činnosť 144,00189,00175,00180,00168,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 7513 5683 3883 4373 504
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -522,00-2 4275 7456 2906 841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65790,77970,56080,48480,4630
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,281,782,062,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,230,89291,071,011,06
Pohľadávky z obchodného styku 6 40113 14715 92114 08816 108
Pohotová likvidita II. stupeň 7,067,355,717,217,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,039,85-17,73-12,73-66,11
Pridaná hodnota 18 92212 51115 55112 36013 020
Primárna platobná neschopnosť 0,58600,27140,21280,24400,2175
Rýchla likvidita I. stupeň 5,965,103,995,044,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -25,29-3,921,771,261,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -25,29-3,921,771,261,07
Služby 3 8619 6716 2007 3629 975
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 25478 90289 01386 29585 388
Spotreba materiálu… 7 10810 1749 2219 86310 234
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 89132 35630 97229 58533 229
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 89132 35630 97229 58533 229
Účtovný cash flow 5 544-7 1174 3326 0451 163
Vlastné imanie 66 69670 12076 80476 93076 884
Všetky záväzky 9 5588 78212 2099 3658 504
Výsledok hospodárenia -3 280-6 4941 0081 1841 719
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 280-6 4941 0081 1841 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 424-6 683-127,0046,00593,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 683-127,0046,00593,00-4 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 424-6 683833,001 0061 553
Zásoby 587,00587,00587,00781,00781,00
Záväzky 9 5588 78212 2099 3658 504
Záväzky z obchodného styku 3 7513 5683 3883 4373 504
Zisk pred zdanením -3 424-6 683833,001 0061 553
Zmena EBIT 0,5123-8,020,82800,6478-0,4618