SOFTPROJEKT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 18 5338 8509 42110 0008 457
Bežná likvidita III. stupeň 4,7813,7414,9316,130,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7495-0,1978-0,2491-0,2947-0,1493
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,453,454,645,850,0000
Celkové tržby 13 1850,00000,00002 3900,0000
Celkový dlh 3 404480,00480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 219-1 656-2 227-2 806-1 263
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,51260,00000,00000,52090,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 3391 6562 2272 8061 263
Čistý cash flow 11 3391 6562 2272 8061 263
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 258-91,00-99,002 205-192,00
Čistý zisk 6 759-571,00-579,001 245-192,00
Čistý zisk v minulom roku -571,00-579,001 245-182,00-188,00
Cudzie zdroje -15 129-8 370-8 941-9 520-8 457
Daň z príjmov 499,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 499,00480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 136,670,00000,0000753,9825 743
Doba obratu aktív 513,050,00000,00001 52744 097
Doba obratu pohľadávok 136,670,00000,0000753,9825 743
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,910,00000,000073,310,0000
EBIT v minulom roku -91,00-99,002 205-182,00-188,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 258-91,00-99,002 205-192,00
EBITDA 7 4470,00000,00002 390-10,00
EBITDA marža 0,56480,00000,00001,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4470,00000,00002 390-10,00
Efektívna daňová sadzba 0,0688-5,27-4,850,43540,0000
Finančná páka 1,221,061,051,051,0000
Finančné účty 11 3391 6562 2272 8061 263
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8163-0,9458-0,9491-0,9520-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81630,94580,94910,95201,0000
Hrubá marža 0,56480,00000,00001,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 335-91,00-99,002 205-192,00
Krátkodobé finančné výpomoci 120,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 9374 9374 9374 9374 937
Krátkodobé záväzky 3 284480,00480,00480,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 168,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 7380,00000,00000,000070,00
Neobežný majetok 2 2572 2572 2572 2572 257
Obežný majetok 16 2766 5937 1647 7436 200
Obrat aktív 0,71140,00000,00000,23900,0083
Obrat neobežného majetku 5,840,00000,00001,060,0310
Obrat obežného majetku 0,81010,00000,00000,30870,0113
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,0091,0099,00185,00182,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 759-571,00-579,001 245-192,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61180,18710,23640,28060,1493
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,86000,00000,00001,170,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,86000,00000,00001,1718,04
Pohotová likvidita II. stupeň 4,7813,7414,9316,130,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,33-5,05-4,01-3,39-6,70
Pridaná hodnota 7 4470,00000,00002 3900,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,333,454,645,850,0000
Služby 5 1030,00000,00000,000070,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 5338 8509 42110 0008 457
Spotreba materiálu… 635,000,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 120,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 1850,00000,00002 39070,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 1850,00000,00002 39070,00
Účtovný cash flow 11 3391 6562 2272 8061 263
Úročený dlh 120,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 15 1298 3708 9419 5208 457
Všetky záväzky 3 404480,00480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia 7 4470,00000,00002 390-10,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 4470,00000,00002 390-10,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 759-571,00-579,001 245-192,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -571,00-579,001 245-182,00-188,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 258-91,00-99,002 205-192,00
Záväzky 3 404480,00480,00480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 168,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 258-91,00-99,002 205-192,00
Zmena EBIT -79,760,9192-0,0449-12,121,02