DORYT s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 200 541229 073232 450243 410258 383
Bežná likvidita III. stupeň 66,9322,7011,7112,4516,59
Časové rozlíšenie aktív 118,00118,00118,00118,004,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,650,5963-0,80031,760,0750
Celkové tržby 81 86197 76670 04672 92578 456
Celkový dlh 861,0027 96229 43429 45228 688
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 009-7 843-5 765-9 732-984,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 0097 8435 7659 732984,00
Čistý cash flow 9 1662 078-3 9678 748316,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 431-946,00-9 982-14 772-3 106
Čistý zisk -1 431-1 906-10 942-15 736-4 090
Čistý zisk v minulom roku -1 906-10 942-15 736-4 090-4 565
Cudzie zdroje -199 680-201 111-203 016-213 958-229 695
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 180,59268,20271,73260,73325,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 180,59268,20267,43260,73325,07
Doba obratu aktív 894,20863,481 2111 2181 219
Doba obratu pohľadávok 180,59268,20271,73260,73325,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,8413,1425,8324,9019,87
EBIT v minulom roku -946,00-9 982-14 772-3 106-3 605
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 431-946,00-9 982-14 772-3 106
EBITDA 12 75748 0644 225-588,0011 098
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 75748 0644 225-588,0011 098
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,01-0,0962-0,0650-0,3067
Finančná páka 1,001,141,141,141,12
Finančné účty 17 0097 8435 7659 732984,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9957-0,8779-0,8734-0,8790-0,8890
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99570,87790,87340,87900,8890
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 66347 9744 112-678,0010 988
Krátkodobé pohľadávky 40 50071 15252 14652 09268 880
Krátkodobé záväzky 861,003 4854 9574 9754 211
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-147,00462,42
Nákladové úroky 0,00000,00000,00004,0024,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004,0024,000,0000
Náklady na predaný tovar 62 27665 84475 52857 76254 725
Neobežný majetok 142 914149 960174 421181 468188 515
Obežný majetok 57 50978 99557 91161 82469 864
Obrat neobežného majetku 0,57280,64570,40160,40190,4103
Obrat obežného majetku 1,421,231,211,181,11
Odpisy 14 09448 92014 09414 09414 094
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 04724 4607 0477 0477 047
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 04724 4607 0477 0477 047
Osobné náklady 2 7582 7584 2859 0014 285
Ostatné náklady na finančnú činnosť 94,0090,00113,0090,00110,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 212,002 0763 7673 0802 011
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 66347 0143 152-1 64210 004
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,14080,0890-0,78160,59360,1895
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,1011,24-1,281,685,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,5996-0,29830,65651,23
Pohľadávky z obchodného styku 40 50071 15251 32252 09268 880
Pohotová likvidita II. stupeň 66,9322,7011,7112,4516,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,78-96,7851,18-24,46-726,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00002 18713,17
Pridaná hodnota 19 58230 987-5 48215 16322 616
Rýchla likvidita I. stupeň 19,752,251,161,960,2337
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,06750,58186,97-50,092,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,06750,58186,97-50,092,58
Služby 43 96135 61555 67336 90633 190
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 200 541229 073232 450243 410258 383
Spotreba materiálu… 18 31530 22919 85520 85621 535
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 85896 83170 04672 92577 341
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 85896 83170 04672 92577 341
Účtovný cash flow 9 1662 078-3 9678 748316,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-3 693-129,42
Vlastné imanie 199 680201 111203 016213 958229 695
Všetky záväzky 861,0027 96229 43429 45228 688
Výsledok hospodárenia -1 337-856,00-9 869-14 682-2 996
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 337-856,00-9 869-14 682-2 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 431-1 906-10 942-15 736-4 090
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 906-10 942-15 736-4 090-4 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 431-946,00-9 982-14 776-3 130
Záväzky 861,0027 96229 43429 45228 688
Záväzky z obchodného styku 212,002 0763 7673 0802 011
Zisk pred zdanením -1 431-946,00-9 982-14 776-3 130
Zmena EBIT 1,510,09480,67574,760,8616