ZEDKO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 254 1901 120 019930 433921 755949 572
Bankové úvery 208 193148 357174 793151 2450,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,441,732,562,133,81
Bežné bankové úvery 13 96228 37128 13118 5290,0000
Časové rozlíšenie aktív 21 2781 14819 5381 0582 637
Časové rozlíšenie pasív 252 374263 0463 1464 2083 585
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62600,39930,51950,50410,4283
Celkové tržby 1 623 2081 497 5831 355 9951 039 2320,0000
Celkový dlh 385 680244 558317 033307 507283 657
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 189 818126 271110 762133 563-30 477
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 37522 08664 03117 68230 477
Čistý cash flow -3 711-41 94546 349-26 13930 477
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 8196 6285 425-67 39441 091
Čistý zisk 4 7212 164205,00-72 73033 626
Čistý zisk v minulom roku 2 164205,00-72 73020 440116 989
Cudzie zdroje -616 136-612 415-610 254-610 040-662 330
Daň z príjmov 0,00000,00000,00002,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002,008 4070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00002,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 194 231119 986146 662132 7160,0000
Dlhodobý dlh 194 231119 986146 662132 7160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,6698,7632,6625,6155,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,1917,0927,6015,1533,85
Doba obratu aktív 278,30310,20279,65348,02374,32
Doba obratu pohľadávok 82,6698,7632,6625,6155,26
Doba obratu zásob 120,99158,16141,92229,95187,56
Doba splácania záväzkov 98,2450,6881,88122,5944,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,5524,4341,0456,2535,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 83,0640,0869,50107,930,0000
EBIT v minulom roku 6 6285 425-67 39435 365123 745
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 8196 6285 425-67 39441 091
EBITDA 128 031130 485111 84160 700113 982
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 128 031130 485111 84160 700113 982
Finančná páka 2,041,831,521,511,43
Finančné účty 18 37522 08664 03117 68230 477
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4913-0,5468-0,6559-0,6618-0,6975
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49130,54680,65590,66180,6975
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 181 580127 374148 45263 951113 332
Krátkodobé pohľadávky 372 503356 565108 67667 833140 192
Krátkodobé záväzky 146 70788 223136 547148 98690 211
Krytie dlhovej služby 0,49730,487813,376,3610,32
Materiál 96 06865 304135 511239 379128 655
Nákladové úroky 5 0984 4645 2205 3347 465
Nákladové úroky v minulom roku 4 4645 2205 3346 5186 756
Náklady na predaný tovar 1 369 9111 059 7971 001 738818 095695 409
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 545 064635 344608 670443 596358 808
Neobežný majetok 661 354464 918501 526555 711591 888
Obežný majetok 571 558653 953409 369364 986355 047
Obrat aktív 1,311,181,311,050,9751
Obrat neobežného majetku 2,492,832,421,741,56
Obrat obežného majetku 2,882,022,972,652,61
Obrat zásob 3,022,312,571,591,95
Odpisy 138 748120 746123 328127 05661 555
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 69 37460 37361 66463 52861 555
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 69 37460 37361 66463 5280,0000
Osobné náklady 274 038244 115208 641191 6710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0513 1112 7891 329650,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 04069 765115 902131 1760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 143 469122 910123 53354 32695 181
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99650,94590,98101,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,50450,40620,34940,33500,3085
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,001,061,020,77540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66620,70730,64070,46633,74
Pohľadávky z obchodného styku 127 02661 70391 84640 13585 870
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99791,001,150,50411,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 166,0314,60-13,1723,34-21,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,7279-9,408,88-4,904,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62600,39930,51950,50410,4283
Pridaná hodnota 274 999258 064212 685148 620230 508
Primárna platobná neschopnosť 0,97651,131,263,270,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,011,872,835,072,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,011,872,835,072,49
Služby 425 007377 418275 222217 905251 928
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 254 1901 120 019930 433921 755949 572
Spotreba materiálu… 274 453155 883178 904172 766136 360
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 208 193148 357174 793151 2450,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 672 7101 317 8611 234 123969 005925 917
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 8000,000019 7002 2900,0000
Tržby z predaja tovaru 950 073840 443662 447523 563621 693
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 694 837477 418551 976443 152304 224
Účtovný cash flow -3 711-41 94546 349-26 13930 477
Úročený dlh 208 193148 357174 793151 2450,0000
Úrokové krytie 1,931,481,04-12,635,50
Vlastné imanie 616 136612 415610 254610 040662 330
Všetky záväzky 385 680244 558317 033307 507283 657
Výnosy budúcich období krátkodobé 252 374263 0463 1464 2083 585
Výsledok hospodárenia 11 9219 7398 213-66 02452 427
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 9219 7398 213-66 02452 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 7212 164205,00-72 73033 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 164205,00-72 73020 440116 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 7212 164205,00-72 72844 306
Zásoby 180 680275 302236 662279 471184 378
Záväzky 385 680244 558317 033307 507283 657
Záväzky z obchodného styku 124 04069 765115 902131 1760,0000
Zisk pred zdanením 4 7212 164205,00-72 72844 306
Zmena EBIT 1,481,22-0,0805-1,910,3321
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -125 387108 84861 05816 17251 687
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -125 387108 84861 05816 17251 687
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 1620,00000,00001 9580,0000