ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 579 9864 489 3324 855 9515 038 4354 048 791
Aktivácia 0,00000,00000,00007 07623 028
Bankové úvery 777 778888 8891 000 000922,00467,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,232,200,90253,162,15
Bežné bankové úvery 111 111111 111111 111922,00467,00
Časové rozlíšenie aktív 10 9053 2474 9104 3174 286
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,180,4700-0,1065-0,03650,4472
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59390,60920,98511,895,79
Celkové tržby 6 666 3216 406 7136 202 9985 583 1340,0000
Celkový dlh 1 333 8771 699 4922 409 7303 296 6833 452 600
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 726 614425 901771 214-354 347-264 750
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 164462 988228 786355 269265 217
Čistý cash flow -411 824234 202-126 483-15 983265 217
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 088 454826 290924 117803 544423 459
Čistý zisk 856 268643 620704 468614 013399 414
Čistý zisk v minulom roku 643 620704 468614 013427 393-581 202
Cudzie zdroje -2 246 109-2 789 840-2 446 221-1 741 752-596 191
Daň z príjmov 229 623172 588205 272175 1440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 172 588205 272175 144124 6680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 229 623172 588205 272175 1440,0000
Dlhodobé bankové úvery 666 667777 778888 8890,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 91 06071 15459 05639 1200,0000
Dlhodobý dlh 666 667777 778888 8890,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,6026,5325,0128,3028,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,3415,8315,9418,4413,09
Doba obratu aktív 200,09252,98284,34327,85265,41
Doba obratu pohľadávok 27,6930,5428,4730,8428,30
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000072,660,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000053,7955,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,5628,0869,5228,4838,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000037,980,0000
EBIT v minulom roku 826 290924 117803 544574 667-546 934
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 088 454826 290924 117803 544423 459
EBITDA 2 494 5652 330 2772 255 7631 612 384853 567
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 494 5652 330 2772 255 7631 612 384853 567
Finančná páka 1,591,611,992,896,79
Finančné účty 51 164462 988228 786355 269265 217
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6274-0,6214-0,5038-0,3457-0,1473
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62740,62140,50380,34570,1473
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 573 4572 328 9122 333 0061 675 733852 625
Krátkodobé pohľadávky 404 390470 723427 197434 850431 715
Krátkodobé záväzky 349 968498 3331 187 354437 754593 028
Krytie dlhovej služby 973,30231,13156,90112,0735,50
Materiál 242 932173 037201 151182 911174 590
Nákladové úroky 2 56310 08214 37714 38724 045
Nákladové úroky v minulom roku 10 08214 37714 38722 60634 268
Náklady na predaný tovar 3 817 9354 065 9173 692 9993 488 2143 801 818
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 970 1860,0000
Neobežný majetok 2 459 5533 075 3403 625 0453 613 6072 771 954
Obežný majetok 1 109 5281 410 7451 225 9961 420 5111 272 551
Obrat aktív 1,821,441,281,111,38
Obrat neobežného majetku 2,662,111,721,552,01
Obrat obežného majetku 5,894,595,083,954,38
Obrat zásob 0,00000,00000,00005,020,0000
Odpisy 1 420 0301 500 8761 364 988839 676415 067
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 710 015750 438682 494419 838415 067
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 015750 438682 494419 8380,0000
Osobné náklady 886 863807 494963 543907 5710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 1604 8534 1731 115942,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 215 192423 310249 0270,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 276 2982 144 4962 069 4561 453 689814 481
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,28320,17500,20440,35230,6694
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,71410,4530
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,062,992,642,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,041,091,214,26
Pohľadávky z obchodného styku 256 601280 830272 307283 450199 727
Pohotová likvidita II. stupeň 1,011,540,50901,811,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,45-11,9119,34108,98-2,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -160,6823,23-8,80-1,1111,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37260,37860,49620,65430,8527
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59390,60920,98511,895,79
Pridaná hodnota 2 712 6222 411 3512 540 5482 121 1141 766 274
Primárna platobná neschopnosť 0,83861,511,181,090,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38120,23070,28800,35250,6699
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11100,75970,17620,80990,4469
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,53470,72931,072,044,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,53470,72931,072,044,04
Služby 320 708677 972527 542451 783270 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 579 9864 489 3324 855 9515 038 4354 048 791
Spotreba materiálu… 3 579 7133 311 1933 066 8570,00003 628 040
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 777 778888 8891 000 000922,00467,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 574 0836 479 0126 274 2555 641 5605 568 092
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 5261 74440 70832 2320,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 530 5576 477 2686 233 5475 609 3285 568 092
Účtovný cash flow -411 824234 202-126 483-15 983265 217
Úročený dlh 777 778888 8891 000 000922,00467,00
Úrokové krytie 424,6881,9664,2855,8517,61
Vlastné imanie 2 246 1092 789 8402 446 2211 741 752596 191
Všetky záväzky 1 333 8771 699 4922 409 7303 296 6833 452 600
Výsledok hospodárenia 1 096 740831 145928 490804 940424 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 096 740831 145928 490804 940424 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 856 268643 620704 468614 013399 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 643 620704 468614 013427 393-581 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 085 891816 208909 740789 157399 414
Zásoby 562 914405 880510 957591 272575 619
Záväzky 1 333 8771 699 4922 409 7303 296 6833 452 600
Záväzky z obchodného styku 215 192423 310321 622309 0550,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000291 0950,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000072 59517 9600,0000
Zisk pred zdanením 1 085 891816 208909 740789 157399 414
Zmena EBIT 1,320,89411,151,40-0,7742
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 82 486-76 752-98 600-73 32174 035
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 82 486-76 752-98 600-73 32174 035
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 3210,00002 9930,000014 096
Účtovné závierky