MASM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152012
Aktíva 18 87518 45716 80114 2760,0000
Bežná likvidita III. stupeň 12,809,136,643,410,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000049,00118,0044,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 8310,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08-0,32680,0769-0,22200,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,742,57-0,41860,90200,0000
Celkové tržby 9 36527 33536 29430 6130,0000
Celkový dlh 1 4752 5683 0382 8620,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 789-18 366-13 173-14 2320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 78918 36613 17314 2320,0000
Čistý cash flow 18 7895 193-1 0592 1270,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 453,003 0875 140811,000,0000
Čistý zisk 368,002 1274 180-149,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 1424 180-149,00-5 1940,0000
Cudzie zdroje -17 400-15 889-13 763-9 5830,0000
Daň z príjmov 85,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 170,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,380,560835,300,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,013435,300,00000,0000
Doba obratu aktív 741,59246,45168,96170,210,0000
Doba obratu pohľadávok 3,380,560835,300,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,9527,0025,4428,110,0000
EBIT v minulom roku 1 3125 140811,00-4 2340,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 453,003 0875 140811,000,0000
EBITDA 567,003 1605 206869,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 567,003 1605 206869,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,18760,31100,18681,180,0000
Finančná páka 1,081,161,221,490,0000
Finančné účty 18 78918 36613 17314 2320,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9219-0,8609-0,8192-0,67130,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92190,86090,81920,67130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 453,003 0875 140811,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 86,0042,003 5100,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4752 0222 5302 3580,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 488,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 86720 47825 80525 3140,0000
Obežný majetok 18 87518 40816 68314 2320,0000
Obrat aktív 0,49221,482,162,140,0000
Obrat obežného majetku 0,49221,482,182,150,0000
Osobné náklady 1 8713 4655 0604 0960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 114,0073,0066,0058,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000757,00471,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 368,002 1274 180-149,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99540,99510,78410,99690,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77220,50530,48240,77300,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,010,1900-0,02920,06950,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,982,071,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,982,071,290,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,020,1900-0,02920,06950,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001,00003 5100,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,809,136,643,410,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9261-3,0613,00-4,510,0000
Pridaná hodnota 2 4236 85710 4895 2990,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,0000757,000,13420,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,749,085,213,400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,600,81270,58363,290,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,600,81270,58363,290,0000
Služby 5 24519 21524 10123 6940,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 87518 45716 80114 2760,0000
Spotreba materiálu… 1 6221 2631 7041 6200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 29027 33536 29430 6130,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 29027 33536 29430 6130,0000
Účtovný cash flow 18 7895 193-1 0592 1270,0000
Vlastné imanie 17 40015 88913 7639 5830,0000
Všetky záväzky 1 4752 5683 0382 8620,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 8310,0000
Výsledok hospodárenia 567,003 1605 206869,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 567,003 1605 206869,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 368,002 1274 180-149,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 1424 180-149,00-5 1940,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 453,003 0875 140811,000,0000
Záväzky 1 4752 5683 0382 8620,0000
Záväzky z obchodného styku 488,00757,00471,001 0420,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00001 0420,0000
Zisk pred zdanením 453,003 0875 140811,000,0000
Zmena EBIT 0,34530,60066,34-0,19150,0000