Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 004 8261 978 5211 877 7791 923 1501 532 752
Bežná likvidita III. stupeň 0,46980,51400,45050,73610,6159
Časové rozlíšenie aktív 3 7363 5552 0832 2162 466
Časové rozlíšenie pasív 956 7121 023 078928 905976 466638 132
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3898-0,85190,6850-0,18010,5962
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,83412,04-1,500,3181-1,47
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,231,982,032,051,89
Celkové tržby 1 692 8801 507 0631 416 7601 364 8451 332 191
Celkový dlh 723 189634 908636 184636 790584 991
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -301 185-427 846-154 776-368 972-313 150
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 301 185427 846154 776368 972313 150
Čistý cash flow -126 661273 070-214 19655 822-184 587
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 02035 33127 00324 76525 838
Čistý zisk 29 88726 83919 99318 10218 776
Čistý zisk v minulom roku 26 83919 99318 10218 77698 155
Cudzie zdroje -324 925-320 535-312 690-309 894-309 630
Daň z príjmov 8 1338 4927 0106 6637 062
Daň z príjmov v minulom roku 8 4927 0106 6637 06229 112
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 1338 4927 0106 6637 062
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,6337,2084,24131,5635,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,8816,1129,2522,4228,82
Doba obratu aktív 498,28527,38539,16547,14458,60
Doba obratu pohľadávok 43,6337,2084,24131,5635,39
Doba obratu zásob 0,00001 440 1680,00000,0000222 668
Doba splácania záväzkov 0,00008 142 8460,00000,0000765 070
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,7435,6840,9249,9337,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 246 9400,00000,0000282 778
EBIT v minulom roku 35 33127 00324 76525 838127 267
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 02035 33127 00324 76525 838
EBITDA 212 307195 719143 690132 303147 661
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 212 307195 719143 690132 303147 661
Finančná páka 6,176,176,016,214,95
Finančné účty 301 185427 846154 776368 972313 150
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 210 714198 392142 363131 667147 352
Krátkodobé pohľadávky 175 556139 553293 403462 411118 281
Krátkodobé záväzky 151 845133 855142 532175 495125 765
Materiál 131,00140,00149,0087,00108,00
Náklady na predaný tovar 1 055 088918 782871 187879 799836 379
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00006,000,00000,000060,00
Neobežný majetok 1 484 0801 383 8931 395 0501 075 1601 062 252
Obežný majetok 517 010591 073480 646845 774468 034
Obrat aktív 0,73250,69210,67700,66710,7959
Obrat neobežného majetku 0,98960,98950,91121,191,15
Obrat obežného majetku 2,842,322,641,522,61
Odpisy 175 654160 144117 658107 098121 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 87 82780 07258 82953 54960 770
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 82780 07258 82953 54960 770
Osobné náklady 492 195466 732425 734415 926405 817
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5953 1612 9931 476310,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 50 31836 93653 33576 32146 438
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 205 541186 983137 651125 200140 316
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,191,041,061,031,06
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000075 0940,00000,00006 393
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,84010,96540,93970,96930,9451
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61910,71870,73620,77080,7273
Pohľadávky z obchodného styku 96 06560 421101 87078 81296 322
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43340,49350,42020,72360,5680
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,57-1,171,46-5,551,68
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,231,982,032,051,89
Pridaná hodnota 413 485450 565400 041403 145383 552
Primárna platobná neschopnosť 0,52380,61130,52400,96900,4826
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,413,244,434,813,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,413,244,434,813,96
Služby 1 027 565878 960856 445829 034794 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 004 8261 978 5211 877 7791 923 1501 532 752
Spotreba materiálu… 38 86531 63532 99728 82834 484
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 468 5731 372 2641 272 0611 283 3641 219 931
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 917833,00420,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00008,000,00000,000095,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 468 5731 369 3391 271 2281 282 9441 219 836
Účtovný cash flow -126 661273 070-214 19655 822-184 587
Vlastné imanie 324 925320 535312 690309 894309 630
Všetky záväzky 723 189634 908636 184636 790584 991
Výnosy budúcich období dlhodobé 956 7121 023 078928 905976 466638 132
Výsledok hospodárenia 36 65338 49226 86525 62526 121
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 65338 49226 86525 62526 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 88726 83919 99318 10218 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 26 83919 99318 10218 77698 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 02035 33127 00324 76525 838
Zásoby 40 26923 67432 46714 39136 603
Záväzky 723 189634 908636 184636 790584 991
Záväzky z obchodného styku 50 31836 93653 38176 36746 484
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000046,0046,0046,00
Zisk pred zdanením 38 02035 33127 00324 76525 838
Zmena EBIT 1,081,311,090,95850,2030
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 11 342-8 18118 255-21 937-7 320
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 11 342-8 18118 255-21 937-7 320
Účtovné závierky