ALOBEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 82935 11864 14837 42530 689
Bankové úvery 6 6537 5190,000015 57719 124
Bežná likvidita III. stupeň 2,741,901,321,411,15
Bežné bankové úvery 6 6537 5190,000015 57719 124
Časové rozlíšenie aktív 583,00666,00601,00612,00524,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000189,0047,0041,0047,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19890,7569-0,8650-0,59417,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7819-0,84210,20020,3454-0,7324
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,031,934,724,8539,97
Celkové tržby 178 829201 718180 087183 278127 943
Celkový dlh 16 13122 98952 90230 99529 894
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 860-4 871-21 4273 83711 180
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 51312 39021 42711 7407 944
Čistý cash flow 3 123-9 0379 6873 796-5 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 5781 8987 0657 9854 210
Čistý zisk 3 757742,004 8105 6411 402
Čistý zisk v minulom roku 742,004 8105 6411 402-6 572
Cudzie zdroje -15 698-11 940-11 199-6 389-748,00
Daň z príjmov 1 006197,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 197,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 006197,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,398,0247,0915,3613,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,397,9247,0915,3613,23
Doba obratu aktív 65,0863,65130,4174,7887,55
Doba obratu pohľadávok 21,398,0247,0915,3613,23
Doba obratu zásob 126,592 130802,201 2651 057
Doba splácania záväzkov 195,811 2962 048799,48448,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,1719,4598,3721,9621,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,59867,451 830481,11197,99
EBIT v minulom roku 1 8987 0657 9854 210-2 484
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 5781 8987 0657 9854 210
EBITDA 7 0162 7797 9059 0886 100
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 0162 7797 9059 0886 100
Finančná páka 2,032,945,735,8641,03
Finančné účty 15 51312 39021 42711 7407 944
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 3811 9297 0658 2195 139
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12550,30560,75430,29360,2416
Krátkodobé pohľadávky 10 4644 42523 1647 6854 636
Krátkodobé záväzky 3 99410 73148 38710 9897 414
Krytie dlhovej služby 8,612,906,106,573,30
Materiál 2 58217 63718 95617 38817 473
Nákladové úroky 815,00959,001 2951 3841 848
Nákladové úroky v minulom roku 959,001 2951 3841 8483 128
Náklady na predaný tovar 135 814162 144138 583145 40597 648
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 4453 0228 6255 0176 034
Neobežný majetok 2 6870,00000,00000,0000112,00
Obežný majetok 28 55934 45263 54736 81330 053
Obrat aktív 5,615,732,804,884,17
Obrat neobežného majetku 66,440,00000,00000,00001 142
Obrat obežného majetku 6,255,852,834,964,26
Obrat zásob 2,880,17130,45500,28850,3453
Odpisy 626,000,00000,0000224,00928,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 313,000,00000,0000112,00464,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 313,000,00000,0000112,00464,00
Osobné náklady 35 35836 00932 89928 25523 954
Ostatné náklady na finančnú činnosť 969,00850,00840,00869,00961,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 216,007 18243 2356 6133 273
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 383742,004 8105 8652 330
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82800,91750,80310,75820,7907
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,7412,994,757,435,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,091,251,321,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,091,251,311,22
Pohľadávky z obchodného styku 10 4644 36923 1647 6854 636
Pohotová likvidita II. stupeň 2,490,94800,93310,75310,4929
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,031,32-1,16-1,680,1378
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,83-9,427,482,74-2,94
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,20900,21410,00000,41620,6232
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50680,65460,82470,82820,9741
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,031,934,724,8539,97
Pridaná hodnota 42 70439 24540 96537 26430 294
Primárna platobná neschopnosť 0,02061,641,870,86050,7060
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23930,06210,42950,88291,87
Rýchla likvidita I. stupeň 1,460,67190,44240,44120,2988
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,308,276,693,414,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,308,276,693,414,90
Služby 14 86761 69132 8677 04112 806
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 82935 11864 14837 42530 689
Spotreba materiálu… 113 50297 43197 091133 34778 808
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 6537 5190,000015 57719 124
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 178 685201 389179 548182 669127 942
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 11 1834 7478 67313 64319 221
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 167 335196 642170 875169 026108 721
Účtovný cash flow 3 123-9 0379 6873 796-5 430
Úročený dlh 6 6537 5190,000015 57719 124
Úrokové krytie 6,841,985,465,772,28
Vlastné imanie 15 69811 94011 1996 389748,00
Všetky záväzky 16 13122 98952 90230 99529 894
Výsledok hospodárenia 6 5572 7797 9058 8645 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 5572 7797 9058 8645 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 757742,004 8105 6411 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 742,004 8105 6411 402-6 572
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 763939,005 7706 6012 362
Zásoby 2 58217 63718 95617 38817 473
Záväzky 16 13122 98952 90230 99529 894
Záväzky z obchodného styku 216,007 18243 2356 6133 273
Zisk pred zdanením 4 763939,005 7706 6012 362
Zmena EBIT 2,940,26860,88481,90-1,69
Účtovné závierky