Hoško, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 284 6552 323 7022 487 9612 713 8232 601 101
Bankové úvery 391 127236 663344 920254 213223 039
Bežná likvidita III. stupeň 0,83630,91490,70780,68800,8353
Bežné bankové úvery 301 149106 677344 920254 213223 039
Časové rozlíšenie aktív 20 88116 66414 07314 15713 704
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,622,072,762,462,05
Celkové tržby 5 214 4065 301 6254 997 6304 712 7024 479 568
Celkový dlh 1 654 3041 567 2411 825 8801 930 2541 748 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 383 933226 504338 011240 570110 132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 19410 1596 90913 643112 907
Čistý cash flow -2 9653 250-6 734-99 264-3 722
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 310164 40485 364153 307215 528
Čistý zisk 4 889105 37734 29382 345127 310
Čistý zisk v minulom roku 105 37734 29382 345127 310236 179
Cudzie zdroje -630 351-756 461-662 081-783 569-852 458
Daň z príjmov 2 92230 61110 23724 58640 943
Daň z príjmov v minulom roku 30 61110 23724 58640 94369 704
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 92230 61110 23724 58640 943
Dlhodobé bankové úvery 89 978129 9860,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 1148 2139 4119 9006 102
Dlhodobý dlh 89 978129 9860,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,7869,9970,4770,1072,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,9766,0964,3661,7962,04
Doba obratu aktív 166,80169,47190,49217,98220,61
Doba obratu pohľadávok 70,4570,5871,1970,8972,68
Doba obratu zásob 6,9711,8814,199,896,83
Doba splácania záväzkov 908,75909,14998,161 100794,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,5071,8876,9785,8481,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 503,79499,34456,56499,37353,49
EBIT v minulom roku 164 40485 364153 307215 528350 924
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 310164 40485 364153 307215 528
EBITDA 958 7821 021 4171 168 3941 123 7701 023 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 958 7821 021 4171 168 3941 123 7701 023 001
Finančná páka 3,623,073,763,463,05
Finančné účty 7 19410 1596 90913 643112 907
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 009 5781 285 4031 335 0341 263 9641 154 124
Krátkodobé pohľadávky 955 820959 622920 411872 724850 811
Krátkodobé záväzky 883 423985 6521 005 3221 068 667957 016
Krytie dlhovej služby 33,6435,9528,6124,2321,64
Materiál 1 9521 8541 8562 9361 326
Nákladové úroky 28 49928 41640 83446 37647 275
Nákladové úroky v minulom roku 28 41640 83446 37647 27545 041
Náklady na predaný tovar 3 792 4143 424 7433 052 6552 941 1572 853 683
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 354 829395 716367 620354 504439 789
Neobežný majetok 1 284 8681 316 1631 522 8641 793 7941 609 344
Obežný majetok 978 906990 875951 024905 872978 053
Obrat aktív 2,192,151,921,671,65
Obrat neobežného majetku 3,893,803,132,532,67
Obrat obežného majetku 5,115,055,015,024,40
Obrat zásob 52,3530,7225,7236,9153,42
Odpisy 937 730957 9201 161 0361 027 854861 436
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 468 865478 960580 518513 927430 718
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 468 865478 960580 518513 927430 718
Osobné náklady 620 145556 596514 221483 733436 016
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 1885 5023 6543 9563 915
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000298,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 489 754541 357459 842485 008425 926
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 942 6191 063 2971 195 3291 110 199988 746
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51390,35230,29990,30180,3007
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,403,994,664,523,30
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,952,843,333,313,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77471,041,021,061,12
Pohľadávky z obchodného styku 876 168906 255840 641769 273731 547
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83060,90310,69720,68070,8283
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 212,60-232,7698,327,89229,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,10400,1144-0,1649-2,14-0,0787
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72410,67450,73390,71130,6723
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,622,072,762,462,05
Pridaná hodnota 1 206 8601 580 0161 714 5481 603 0391 449 944
Primárna platobná neschopnosť 0,55900,59740,54700,63050,5822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,731,531,561,721,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,731,531,561,721,71
Služby 2 502 0052 166 3801 806 7871 806 0621 637 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 284 6552 323 7022 487 9612 713 8232 601 101
Spotreba materiálu… 935 580862 647878 248780 591776 555
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 391 127236 663344 920254 213223 039
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 027 2665 139 5034 852 3504 616 2714 370 997
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 992134 74485 14772 07567 370
Tržby z predaja tovaru 380 439421 969390 270371 101457 136
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 618 8354 582 7904 376 9334 173 0953 846 491
Účtovný cash flow -2 9653 250-6 734-99 264-3 722
Úročený dlh 391 127236 663344 920254 213223 039
Úrokové krytie 1,275,792,093,314,56
Vlastné imanie 630 351756 461662 081783 569852 458
Všetky záväzky 1 654 3041 567 2411 825 8801 930 2541 748 643
Výsledok hospodárenia 41 757170 09389 031157 101219 283
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 41 757170 09389 031157 101219 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 889105 37734 29382 345127 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 105 37734 29382 345127 310236 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 811135 98844 530106 931168 253
Zásoby 6 77812 88114 2939 6058 233
Záväzky 1 654 3041 567 2411 825 8801 930 2541 748 643
Záväzky z obchodného styku 489 754541 357459 842485 008425 926
Zisk pred zdanením 7 811135 98844 530106 931168 253
Zmena EBIT 0,22091,930,55680,71130,6142
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 28728 1483 47410 8909 652
Účtovné závierky