First information systems, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 675 685525 699585 626675 841816 955
Bežná likvidita III. stupeň 3,194,024,575,903,98
Časové rozlíšenie aktív 11 04921 40832 0751 8191 807
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67690,3705-1,46-1,310,9077
Celkové tržby 908 236679 621650 140654 6621 023 721
Celkový dlh 221 529119 767113 737119 749201 720
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -448 213-309 746-265 740-430 948-564 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 448 213309 746265 740430 948564 884
Čistý cash flow 138 46744 006-165 208-133 936168 050
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 164 4036 4625 28223 275254 877
Čistý zisk 128 5243 9581 47614 607196 322
Čistý zisk v minulom roku 3 9581 47614 607196 322103 456
Cudzie zdroje -454 156-405 932-471 889-556 092-615 235
Daň z príjmov 35 8792 5043 8068 66858 555
Daň z príjmov v minulom roku 2 5043 8068 66858 55530 322
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35 8792 5043 8068 66858 555
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,3981,14122,2295,7860,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,2479,54115,3167,6260,06
Doba obratu aktív 273,47291,96328,82377,63291,56
Doba obratu pohľadávok 78,3981,14122,2295,7860,42
Doba splácania záväzkov 1 117751,86557,89596,47753,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,7965,9663,3657,1966,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 569,82372,41242,83224,29414,13
EBIT v minulom roku 6 4625 28223 275254 877133 778
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 164 4036 4625 28223 275254 877
EBITDA 180 04831 20017 84342 148276 057
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 180 04831 20017 84342 148276 057
Efektívna daňová sadzba 0,21820,38750,72060,37240,2297
Finančná páka 1,491,301,241,221,33
Finančné účty 448 213309 746265 740430 948564 884
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6721-0,7722-0,8058-0,8228-0,7531
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67210,77220,80580,82280,7531
Hrubá marža 0,58200,49800,50290,52010,5244
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 179 67930 72717 47941 851276 500
Krátkodobé pohľadávky 193 691146 103217 678171 421169 298
Krátkodobé záväzky 204 548118 763112 848102 356185 147
Náklady na predaný tovar 373 238318 741323 105312 765485 915
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 82457 65573 83162 63589 643
Neobežný majetok 22 73248 44270 13371 65380 966
Obežný majetok 641 904455 849483 418602 369734 182
Obrat aktív 1,331,251,110,96661,25
Obrat neobežného majetku 39,6713,579,279,1212,63
Obrat obežného majetku 1,401,441,341,081,39
Odpisy 14 81025 03223 25818 62618 886
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 40512 51611 6299 3139 443
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 40512 51611 6299 3139 443
Osobné náklady 356 900337 104307 814292 381260 823
Ostatné náklady na finančnú činnosť 369,00473,00364,00297,00557,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 31125 35729 50216 62919 788
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 143 33428 99024 73433 233215 208
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66330,58920,45380,63760,6915
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67520,99590,94140,85870,4859
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,915,874,435,445,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,001,061,162,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,420,93470,98761,091,92
Pohľadávky z obchodného styku 193 326143 223205 373121 028168 289
Pohotová likvidita II. stupeň 3,194,024,575,903,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,28-9,222,864,15-3,66
Pridaná hodnota 528 609338 476326 965340 476536 818
Primárna platobná neschopnosť 0,53960,41070,23920,31800,6044
Rýchla likvidita I. stupeň 2,192,612,354,213,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,233,846,372,840,7307
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,233,846,372,840,7307
Služby 284 869240 372226 870233 919376 254
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 675 685525 699585 626675 841816 955
Spotreba materiálu… 21 54520 71422 40416 21120 018
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 901 847657 217650 070653 2411 023 233
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000500,00
Tržby z predaja tovaru 116 21796 485109 829100 606142 370
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 785 630560 732540 241552 635880 363
Účtovný cash flow 138 46744 006-165 208-133 936168 050
Vlastné imanie 454 156405 932471 889556 092615 235
Všetky záväzky 221 529119 767113 737119 749201 720
Výsledok hospodárenia 165 2386 168-5 41523 522257 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 165 2386 168-5 41523 522257 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 128 5243 9581 47614 607196 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 9581 47614 607196 322103 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 164 4036 4625 28223 275254 877
Záväzky 221 529119 767113 737119 749201 720
Záväzky z obchodného styku 104 32358 82549 11838 488101 708
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 79 01233 46819 61621 85981 920
Zisk pred zdanením 164 4036 4625 28223 275254 877
Zmena EBIT 25,441,220,22690,09131,91