TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 478 4835 129 1274 857 3814 833 9285 032 154
Bankové úvery 0,00000,00000,000086 829157 200
Bežná likvidita III. stupeň 4,122,872,031,271,67
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000086 829157 200
Časové rozlíšenie aktív 6 4485 1226 3565 2835 399
Časové rozlíšenie pasív 149 791185 056219 003253 84870 293
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,201,180,74830,01671,99
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38400,43820,49160,61040,9341
Celkové tržby 5 645 1054 848 8464 599 1434 144 7070,0000
Celkový dlh 1 478 4381 506 3341 528 7011 735 9462 396 372
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 185 273-1 641 372-1 081 683-670 776-928 904
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 185 2731 641 3721 081 683757 6051 086 104
Čistý cash flow 543 901559 689324 0787 3401 086 104
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 523 244413 083341 276240 576183 092
Čistý zisk 412 517328 060265 543177 692169 035
Čistý zisk v minulom roku 328 060265 543177 692100 952114 336
Cudzie zdroje -3 850 254-3 437 737-3 109 677-2 844 134-2 565 489
Daň z príjmov 110 72785 02374 92658 1700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 85 02374 92658 17033 2430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 110 72785 02374 92658 1700,0000
Dlhodobé pohľadávky 108 72277 24745 38912 6370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,648,639,7710,608,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,048,369,6110,446,69
Doba obratu aktív 357,41390,20389,88430,30501,68
Doba obratu pohľadávok 18,7314,5013,4211,738,49
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000127,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5135,9434,7639,1854,47
EBIT v minulom roku 413 083341 276240 576143 853139 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 523 244413 083341 276240 576183 092
EBITDA 1 419 0471 275 4531 189 2821 121 789649 143
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 419 0471 275 4531 189 2821 121 789649 143
Finančná páka 1,421,491,561,701,96
Finančné účty 2 185 2731 641 3721 081 683757 6051 086 104
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7028-0,6702-0,6402-0,5884-0,5098
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70280,67020,64020,58840,5098
Hrubá marža 0,51950,53620,53220,54770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 388 7581 248 2731 169 2461 100 792630 119
Krátkodobé pohľadávky 178 363113 384121 781119 11185 197
Krátkodobé záväzky 452 273472 389433 075440 187546 362
Krytie dlhovej služby 9,476,895,414,347,79
Materiál 110 235124 228112 104110 003113 150
Nákladové úroky 0,00000,0000807,004 71414 057
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000807,004 7149 65824 907
Náklady na predaný tovar 2 662 4062 198 0302 099 9671 830 3071 562 192
Neobežný majetok 2 889 4423 167 7743 490 0683 829 2893 742 304
Obežný majetok 2 582 5931 956 2311 360 957999 3561 284 451
Obrat aktív 1,020,93540,93620,84820,7276
Obrat neobežného majetku 1,941,511,301,070,9783
Obrat obežného majetku 2,172,453,344,102,85
Odpisy 864 952835 188828 548860 070402 712
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 432 476417 594414 274430 035402 712
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 432 476417 594414 274430 0350,0000
Osobné náklady 1 946 2441 772 2601 675 6231 564 4430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 30 43127 32220 20721 64519 024
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 142,00142,00171,00148,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 201 298214 362240 454238 2140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 277 4691 163 2481 094 0911 037 762571 747
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66370,68170,68460,68920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,34
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,511,471,461,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,99710,97740,93635,21
Pohľadávky z obchodného styku 169 265109 934119 681117 31367 102
Pohotová likvidita II. stupeň 3,942,681,861,131,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,08-6,14-9,60-387,48-2,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000401,581,5677,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38400,43820,49160,61040,9341
Pridaná hodnota 2 932 4492 599 8022 447 4512 270 0162 098 997
Primárna platobná neschopnosť 1,191,952,012,030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,632,501,660,97021,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,041,181,291,553,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,041,181,291,553,69
Služby 1 088 792759 101703 274507 392349 244
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 478 4835 129 1274 857 3814 833 9285 032 154
Spotreba materiálu… 1 573 6141 438 9291 396 6931 322 9151 212 948
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000086 829157 200
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 594 8554 797 8324 547 4184 100 5733 661 189
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000250,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 594 8554 797 8324 547 4184 100 3233 661 189
Účtovný cash flow 543 901559 689324 0787 3401 086 104
Úročený dlh 0,00000,00000,000086 829157 200
Úrokové krytie 0,00000,0000422,8951,0313,02
Vlastné imanie 3 850 2543 437 7373 109 6772 844 1342 565 489
Všetky záväzky 1 478 4381 506 3341 528 7011 735 9462 396 372
Výnosy budúcich období dlhodobé 115 185149 791184 397219 00461 697
Výnosy budúcich období krátkodobé 34 60635 26534 60634 6067 540
Výsledok hospodárenia 553 534440 265360 734261 969246 431
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 553 534440 265360 734261 969246 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 412 517328 060265 543177 692169 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 328 060265 543177 692100 952114 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 523 244413 083340 469235 862213 516
Zásoby 110 235124 228112 104110 003113 150
Záväzky 1 478 4381 506 3341 528 7011 735 9462 396 372
Záväzky z obchodného styku 201 298214 362240 454238 2140,0000
Zisk pred zdanením 523 244413 083340 469235 862213 516
Zmena EBIT 1,271,211,421,671,31
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 561,000,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky