MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 636 5821 474 6671 530 3281 180 1631 204 779
Bankové úvery 0,00000,00000,00003 64811 784
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00003 6488 136
Časové rozlíšenie aktív 122 8502 3351 8941 9782 282
Časové rozlíšenie pasív 1 135 0261 107 4471 021 263847 148705 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,52-1,501,421,39-2,47
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,287,6012,147,7614,10
Celkové tržby 2 321 4951 981 2711 951 1791 618 8731 604 536
Celkový dlh 441 012324 519470 324294 979465 978
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -193 635-101 857-37 856-89 252-134 125
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 193 635101 85737 85692 900145 909
Čistý cash flow 91 77864 001-55 044-53 00981 473
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 1844 9576 0108 41852 910
Čistý zisk 17 8433 9601 7414 98547 285
Čistý zisk v minulom roku 3 9601 7414 98547 2854 829
Cudzie zdroje -60 544-42 701-38 741-38 036-33 050
Daň z príjmov 8 341997,004 2202 8804 374
Daň z príjmov v minulom roku 997,004 2202 8804 3742 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 341997,004 2202 8804 374
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00003 648
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00003 648
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,3937,1556,4145,1359,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,9228,4948,5835,0238,48
Doba obratu aktív 542,21513,17497,64473,46495,54
Doba obratu pohľadávok 30,3937,1556,4145,1359,67
Doba obratu zásob 447,21400,54481,47449,07387,58
Doba splácania záväzkov 24 97418 00228 25819 92929 678
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,0476,1596,72104,70136,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 3585 0419 1277 07015 582
EBIT v minulom roku 4 9576 0108 41852 9109 409
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 1844 9576 0108 41852 910
EBITDA 136 035127 401112 579103 951134 657
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 136 035127 401112 579103 951134 657
Efektívna daňová sadzba 0,31860,20110,70790,36620,0847
Finančná páka 27,0334,5339,5031,0336,45
Finančné účty 193 635101 85737 85692 900145 909
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 133 425124 659109 929101 419132 770
Krátkodobé pohľadávky 91 742106 767173 480112 504145 064
Krátkodobé záväzky 301 948218 838297 440260 986331 173
Materiál 2 5762 3061 9642 3711 883
Nákladové úroky 0,00000,000049,00553,001 251
Nákladové úroky v minulom roku 0,000049,00553,001 2511 700
Náklady na predaný tovar 912 084847 736880 047722 737778 348
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 4134 4373 8424 7804 073
Neobežný majetok 1 222 9481 258 8391 312 030966 900907 199
Obežný majetok 290 784213 493216 404211 285295 298
Obrat aktív 0,67320,71130,73350,77090,7366
Obrat neobežného majetku 0,90090,83320,85550,94100,9782
Obrat obežného majetku 3,794,915,194,313,01
Obrat zásob 0,81620,91130,75810,81280,9417
Odpisy 107 212119 712103 92093 00279 552
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 60659 85651 96046 50139 776
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 60659 85651 96046 50139 776
Osobné náklady 1 263 8121 018 327952 337797 247677 441
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6702 7422 6502 5322 462
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 77861 27596 06792 593173 877
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 125 055123 672105 66197 987126 837
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29470,09270,04490,11961,05
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 6,665,063,934,266,21
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 42,9745,3363,0939,1426,77
Pohľadávky z obchodného styku 78 24081 870149 40487 29993 561
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6597-0,66720,70380,7175-0,4057
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-1 123-95,8665,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,287,6012,147,7614,10
Pridaná hodnota 189 622201 141242 385187 077109 053
Primárna platobná neschopnosť 0,82790,74840,64301,061,86
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29470,09270,04490,13111,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,242,554,182,843,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,242,554,182,843,46
Služby 541 930518 516548 481378 152427 107
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 636 5821 474 6671 530 3281 180 1631 204 779
Spotreba materiálu… 365 741324 783327 724339 805347 168
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00003 64811 784
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 101 7361 048 8771 122 432909 814887 688
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30,000,00000,00000,0000287,00
Tržby z predaja tovaru 7 6036 9495 8706 6335 649
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 094 1031 041 9281 116 562903 181881 752
Účtovný cash flow 91 77864 001-55 044-53 00981 473
Úročený dlh 0,00000,00000,00003 64811 784
Úrokové krytie 0,00000,0000122,6515,2242,29
Vlastné imanie 60 54442 70138 74138 03633 050
Všetky záväzky 441 012324 519470 324294 979465 978
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 054 6481 029 035947 295782 089650 629
Výnosy budúcich období krátkodobé 80 37878 41273 96865 05955 122
Výsledok hospodárenia 28 8537 6898 65910 94955 392
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 8537 6898 65910 94955 392
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 8433 9601 7414 98547 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 9601 7414 98547 2854 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 1844 9575 9617 86551 659
Zásoby 5 4074 8695 0685 8814 325
Záväzky 441 012324 519470 324294 979465 978
Záväzky z obchodného styku 64 77861 27596 06792 593173 877
Zisk pred zdanením 26 1844 9575 9617 86551 659
Zmena EBIT 5,280,82480,71390,15915,62
Účtovné závierky