LOGISPED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 410 9221 301 0721 424 3151 222 0351 275 729
Bankové úvery 165,00432,0010 602473,00870,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,511,821,651,26
Bežné bankové úvery 165,00432,0010 602473,00870,00
Časové rozlíšenie aktív 6 5276 1888 0403 9033 281
Časové rozlíšenie pasív 64 19177 24458 9788 615105 977
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,100,70020,58140,65621,01
Celkové tržby 4 429 8314 215 1864 249 7923 653 6624 257 766
Celkový dlh 705 332503 993501 938480 747587 302
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -252 599-121 2884 84221 62577 785
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 252 764121 7205 76075 84848 159
Čistý cash flow 131 044115 960-70 08827 689-134 947
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 211 689141 441172 977200 546164 629
Čistý zisk 163 338104 436130 726150 532124 309
Čistý zisk v minulom roku 104 436130 726150 532124 30982 537
Cudzie zdroje -641 399-719 835-863 399-732 673-582 450
Daň z príjmov 48 26936 85540 77747 50837 566
Daň z príjmov v minulom roku 36 85540 77747 50837 56626 085
Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 26936 85540 77747 50837 566
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,4264,7686,2773,3472,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,3464,6484,4869,2568,74
Doba obratu aktív 116,78113,06122,38123,20111,95
Doba obratu pohľadávok 64,4264,7686,2773,3472,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,2043,5742,1238,5540,43
EBIT v minulom roku 141 441172 977200 546164 629111 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 211 689141 441172 977200 546164 629
EBITDA 325 574266 152278 249272 324241 664
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 325 574266 152278 249272 324241 664
Finančná páka 2,201,811,651,672,19
Finančné účty 252 764121 7205 76075 84848 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4546-0,5533-0,6062-0,5996-0,4566
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45460,55330,60620,59960,4566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 322 599277 408275 388285 532246 182
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000097 000125 074
Krátkodobé pohľadávky 778 359745 1971 004 065727 455823 443
Krátkodobé záväzky 703 167501 361490 236382 374460 658
Krytie dlhovej služby 3 9701 774188,77108,6787,75
Nákladové úroky 82,00150,001 4742 5062 754
Nákladové úroky v minulom roku 150,001 4742 5062 7543 194
Náklady na predaný tovar 4 095 7673 923 3313 952 1463 357 1833 960 178
Neobežný majetok 373 272427 967406 450414 829400 846
Obežný majetok 1 031 123866 9171 009 825803 303871 602
Obrat aktív 3,133,232,982,963,26
Obrat neobežného majetku 11,819,8110,458,7310,38
Obrat obežného majetku 4,284,844,214,514,77
Odpisy 113 818125 29895 15674 91668 874
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 90962 64947 57837 45834 437
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 90962 64947 57837 45834 437
Osobné náklady 49 03147 32444 38936 93136 263
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9752 7442 8612 7222 982
Ostatné záväzky z obchodného styku 662 857491 483449 159349 525433 144
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 277 156229 734225 882225 448193 183
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,415,856,677,135,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,931,602,122,361,89
Pohľadávky z obchodného styku 777 316743 827983 199686 931783 314
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,511,821,651,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,89-6,2112,32-26,464,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 598773,07-47,5511,05-49,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,100,70020,58140,65621,01
Pridaná hodnota 314 151276 880296 046263 414199 037
Primárna platobná neschopnosť 0,85280,66070,45680,50880,5530
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,171,891,801,772,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,171,891,801,772,43
Služby 4 069 0263 896 4223 915 4443 325 4173 932 302
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 410 9221 301 0721 424 3151 222 0351 275 729
Spotreba materiálu… 26 74126 90936 70231 76627 876
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 165,00432,0010 60297 473125 944
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 409 9184 207 2114 248 1923 628 5624 162 965
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 0000,00007 9653 750
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 409 9184 200 2114 248 1923 620 5974 159 215
Účtovný cash flow 131 044115 960-70 08827 689-134 947
Úročený dlh 165,00432,0010 60297 473125 944
Úrokové krytie 2 582942,94117,3580,0359,78
Vlastné imanie 641 399719 835863 399732 673582 450
Všetky záväzky 705 332503 993501 938480 747587 302
Výsledok hospodárenia 211 756145 525183 093205 373175 986
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 211 756145 525183 093205 373175 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 163 338104 436130 726150 532124 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 104 436130 726150 532124 30982 537
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 211 607141 291171 503198 040161 875
Záväzky 705 332503 993501 938480 747587 302
Záväzky z obchodného styku 662 857491 483449 159349 525433 144
Zisk pred zdanením 211 607141 291171 503198 040161 875
Zmena EBIT 1,500,81770,86251,221,47
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 3290,00000,0000554,00