MODEX, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 929 2491 048 5461 076 2271 048 3371 054 220
Bežná likvidita III. stupeň 6,647,497,296,896,08
Časové rozlíšenie aktív 4 3344 0304 2522 8773 097
Časové rozlíšenie pasív 10,0010,0010,0010,0010,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,95100,11811,130,4265-0,5341
Celkové tržby 1 354 4531 516 4531 620 1751 663 3391 618 868
Celkový dlh 184 264186 334197 077194 788216 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -546 353-668 778-653 702-502 298-445 390
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 546 353668 778653 702502 298445 390
Čistý cash flow -122 42515 076151 40456 908-78 196
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -101 76217 84452 68420 4367 279
Čistý zisk -103 11414 11341 05115 4501 604
Čistý zisk v minulom roku 14 11341 05115 4501 60448 344
Cudzie zdroje -744 975-862 202-879 140-853 539-838 090
Daň z príjmov 1 3523 73111 6334 9865 675
Daň z príjmov v minulom roku 3 73111 6334 9865 67514 850
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3523 73111 6334 9865 675
Dlhodobé pohľadávky 1 6953 0481 0951 7752 039
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6722,7121,7339,2044,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,0617,8217,7437,5139,03
Doba obratu aktív 250,31252,11246,16231,68247,95
Doba obratu pohľadávok 36,1323,4421,9839,5944,83
Doba obratu zásob 111 8350,00002 139 601486 810128 309
Doba splácania záväzkov 83 6080,00001 285 501273 60274 326
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,6830,7030,6129,4934,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 35 4760,0000444 94567 48424 616
EBIT v minulom roku 17 84452 68420 4367 27963 194
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -101 76217 84452 68420 4367 279
EBITDA -67 14173 293108 38992 04477 323
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -67 14173 293108 38992 04477 323
Efektívna daňová sadzba -0,01330,20910,22080,24400,7796
Finančná páka 1,251,221,221,231,26
Finančné účty 546 353668 778653 702502 298445 390
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8017-0,8223-0,8169-0,8142-0,7950
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80170,82230,81690,81420,7950
Hrubá marža 0,62690,64920,67110,69000,6662
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -67 67575 635108 66097 72181 284
Krátkodobé pohľadávky 132 43794 44795 015177 383188 572
Krátkodobé záväzky 128 734127 669133 833133 428146 412
Materiál 80 33083 55883 57798 124102 068
Náklady na predaný tovar 505 878533 514508 597503 907473 404
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 562,000,000038,00178,00719,00
Neobežný majetok 72 23588 94099 410126 601162 370
Obežný majetok 852 680955 576972 565918 859888 753
Obrat aktív 1,461,451,481,581,47
Obrat neobežného majetku 18,7617,0716,0513,059,56
Obrat obežného majetku 1,591,591,641,801,75
Odpisy 33 41054 23054 38271 53870 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 70527 11527 19135 76935 274
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 70527 11527 19135 76935 274
Osobné náklady 925 177946 4861 003 6191 092 5841 065 136
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5841 4601 4911 4531 509
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 62336 34646 32332 91048 491
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -69 70468 34395 43386 98872 152
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58800,63780,60740,47910,4225
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,090,96140,92310,95200,9876
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5110,000028 6116 4481 500
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91781,041,081,051,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88580,98381,030,98590,9496
Pohľadávky z obchodného styku 115 31474 12377 563169 732165 938
Pohotová likvidita II. stupeň 5,316,015,635,124,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,09-57,19-5,81-15,0010,72
Pridaná hodnota 849 159984 5091 087 2181 147 6731 078 490
Primárna platobná neschopnosť 0,47370,49030,59720,19390,2922
Rýchla likvidita I. stupeň 4,245,244,883,763,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,742,541,822,122,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,742,541,822,122,80
Služby 299 631351 281347 317367 177320 870
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 929 2491 048 5461 076 2271 048 3371 054 220
Spotreba materiálu… 191 846148 868161 177125 049142 676
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 355 5621 519 9901 596 6961 655 1451 554 629
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 525,001 901881,003 5652 735
Tržby z predaja tovaru 697,000,00009,00303,001 481
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 354 3401 518 0891 595 8061 651 2771 550 413
Účtovný cash flow -122 42515 076151 40456 908-78 196
Vlastné imanie 744 975862 202879 140853 539838 090
Všetky záväzky 184 264186 334197 077194 788216 120
Výsledok hospodárenia -100 12919 31654 15921 6198 121
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100 12919 31654 15921 6198 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -103 11414 11341 05115 4501 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 11341 05115 4501 60448 344
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -101 76217 84452 68420 4367 279
Zásoby 172 195189 303222 753237 403252 752
Záväzky 184 264186 334197 077194 788216 120
Záväzky z obchodného styku 54 62336 34646 32332 91048 491
Zisk pred zdanením -101 76217 84452 68420 4367 279
Zmena EBIT -5,700,33872,582,810,1152
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -13 839-33 365-65,00-11 503-9 139
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -13 839-33 365-65,00-11 503-9 139
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 103,001 648729,002 4521 389
Účtovné závierky