CARION SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 912 8451 085 9331 220 0211 396 5081 685 947
Bežná likvidita III. stupeň 0,91260,59640,61140,66470,6941
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 187
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,90-0,9904-4,37-5,15-3,95
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,869,7016,9715,5410,09
Celkové tržby 468 792193 13975 674102 5440,0000
Celkový dlh 828 772984 4271 152 1311 312 0621 533 967
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -160 125-100 527-296 379-434 877-600 664
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 160 125100 527296 379434 877600 664
Čistý cash flow 160 125100 527296 379434 877600 664
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 39034 576-15 59620,006 146
Čistý zisk -17 43333 616-16 556-940,006 146
Čistý zisk v minulom roku 33 616-16 556-940,0033 40650 692
Cudzie zdroje -84 073-101 506-67 890-84 446-151 980
Daň z príjmov 2 043960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 043960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 25 74927 18240 96047 071137 601
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49 09060 73713 51814 9653 096
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7 52816 3187 5238 5692 608
Doba obratu aktív 77 324140 10841 97149 65211 735
Doba obratu pohľadávok 51 27164 24414 92816 6394 054
Doba obratu zásob 0,00000,00009 2100,00003 080
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000704 4020,00008 846
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70 056126 83839 63546 61710 673
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000702 3300,00000,0000
EBIT v minulom roku 34 576-15 59620,0034 36750 692
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 39034 576-15 59620,006 146
EBITDA 14 49929 954-29 115-2 06586 452
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 49929 954-29 115-2 06586 452
Efektívna daňová sadzba -0,13270,0278-0,061648,000,0000
Finančná páka 10,8610,7017,9716,5411,09
Finančné účty 160 125100 527296 379434 877600 664
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 664 70742 7071 639-2 17686 073
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90600,90530,94440,93890,9095
Krátkodobé pohľadávky 579 532470 752392 961420 919444 839
Krátkodobé záväzky 827 040983 0781 152 1311 311 1481 533 393
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 823 227980 0591 148 7421 202 9480,0000
Náklady na predaný tovar 73 09145 07848 10752 63463 268
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000597,000,00001 856
Neobežný majetok 132 375472 408474 657477 980483 995
Obežný majetok 780 470613 525745 364918 5281 198 765
Odpisy 933,001 8451 7692 9063 434
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 933,001 8451 7692 9063 434
Osobné náklady 18 23418 90717 68419 4350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,00207,00206,00111,00379,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 50035 461-14 7871 9669 580
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,34160,52053,924,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-62,810,0000-0,1711
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -3,77-2,23-2,12-2,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,59-2,04-1,93-1,90-3,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 37,1635,5327,9342,3611,45
Pohľadávky z obchodného styku 88 874126 473218 668241 016374 736
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89430,58110,59830,65270,6839
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5250-1,01-0,2291-0,1942-0,2530
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90790,90650,94440,93950,9099
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,869,7016,9715,5410,09
Pridaná hodnota -68 782-42 249-37 497-42 368-10 827
Primárna platobná neschopnosť 9,267,755,254,990,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 57,1632,86-39,57-635,3817,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 57,1632,86-39,57-635,3817,74
Služby 71 16042 91745 48650 66554 680
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 912 8451 085 9331 220 0211 396 5081 685 947
Spotreba materiálu… 1 9312 1612 0241 9696 732
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 329 4779 30926 09010 26652 441
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 325 1686 48015 4800,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 856
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 3092 82910 61010 26650 585
Účtovný cash flow 160 125100 527296 379434 877600 664
Vlastné imanie 84 073101 50667 89084 446151 980
Všetky záväzky 828 772984 4271 152 1311 312 0621 533 967
Výsledok hospodárenia -15 28334 186-16 958-4 971-8 292
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 28334 186-16 958-4 971-8 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 43333 616-16 556-940,006 146
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 616-16 556-940,0033 40650 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 39034 576-15 59620,006 159
Zásoby 15 06415 06415 06415 66115 661
Záväzky 828 772984 4271 152 1311 312 0621 533 967
Záväzky z obchodného styku 823 227980 0591 148 7421 202 9480,0000
Zisk pred zdanením -15 39034 576-15 59620,006 159
Zmena EBIT -0,4451-2,22-779,800,00060,1212
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 354 017403,001 5540,000091 310