SATES, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 747 5062 457 0712 307 0353 041 3083 179 981
Aktivácia 47 66932 87934 46438 12323 874
Bankové úvery 290 6250,0000110 1410,0000235 189
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,501,561,441,53
Bežné bankové úvery 37 5000,0000110 1410,000098 590
Časové rozlíšenie aktív 30 79220 18017 68216 8515 417
Časové rozlíšenie pasív 295,000,00000,00000,000015 326
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2164-0,30440,7137-0,62500,0049
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19270,3235-0,88380,5332-0,0089
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,441,081,051,291,36
Celkové tržby 8 998 4267 137 2125 218 2666 719 4065 956 446
Celkový dlh 2 210 1211 277 0841 180 3441 711 2071 825 585
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 210 266-412 91156 378-857 891208 583
Čistá hodnota zákazky 72 6530,00000,000010 38234 605
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80 359412 91153 763857 89126 606
Čistý cash flow -332 552359 148-804 128831 285-6 622
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 492 76863 58713 143295 349306 138
Čistý zisk 357 10253 2976 590217 660228 993
Čistý zisk v minulom roku 53 2976 590217 660228 993-174 143
Cudzie zdroje -1 537 090-1 179 987-1 126 691-1 330 101-1 339 070
Daň z príjmov 122 487590,00206,0070 57764 585
Daň z príjmov v minulom roku 590,00206,0070 57764 585-87 936
Daň z príjmov z bežnej činnosti 122 487590,00206,0070 57764 585
Dlhodobé bankové úvery 253 1250,00000,00000,0000136 599
Dlhodobé pohľadávky 10 88817 2544 365131 833130 762
Dlhodobý dlh 253 1250,00000,00000,0000136 599
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,2044,0779,4987,8362,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,1143,1374,1886,5359,22
Doba obratu aktív 156,98133,26171,34246,97203,01
Doba obratu pohľadávok 94,6545,0079,8298,5470,60
Doba obratu zásob 318,70317,27630,47797,92192,36
Doba splácania záväzkov 2 025836,481 2794 325480,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,2860,2167,58126,5947,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 154357,87388,162 915324,51
EBIT v minulom roku 63 58713 143295 349306 138-252 287
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 492 76863 58713 143295 349306 138
EBITDA 761 455356 131271 460-319 486554 381
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 761 455356 131271 460-319 486554 381
Finančná páka 2,442,082,052,292,37
Finančné účty 80 359412 91153 763857 89126 606
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 553 702682 956586 7643 976 232910 340
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,46040,45180,39440,51260,2329
Krátkodobé pohľadávky 2 248 666812 5751 070 2951 081 596975 097
Krátkodobé záväzky 1 725 4851 110 218909 8741 558 911740 593
Krytie dlhovej služby 57,7836,7142,77-44,9223,25
Materiál 251 541199 272296 180199 114229 104
Nákladové úroky 13 1799 7006 3477 11212 560
Nákladové úroky v minulom roku 9 7006 3477 11212 5609 792
Náklady na predaný tovar 6 317 2685 057 1913 601 3233 643 6684 258 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 311 067484 445259 650131 575562 331
Neobežný majetok 1 105 196773 056712 432665 5021 745 739
Obežný majetok 2 611 5181 663 8351 576 9212 358 9551 428 825
Obrat aktív 2,332,742,131,481,80
Obrat neobežného majetku 7,888,716,906,753,28
Obrat obežného majetku 3,344,043,121,914,00
Obrat zásob 1,151,150,57890,45741,90
Odpisy 380 662345 446305 476303 082328 916
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 190 331172 723152 738151 541164 458
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 331172 723152 738151 541164 458
Osobné náklady 1 738 6401 446 5831 176 7051 080 1001 000 041
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 4733 2465 3649 13011 605
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 911 002474 978276 1271 040 581465 345
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 737 764398 743312 066520 742557 909
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72560,86470,89611,270,6855
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,703,455,066,472,59
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,161,120,78801,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,130,93360,88600,61541,10
Pohľadávky z obchodného styku 2 246 592795 271998 7271 065 598927 541
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,121,121,251,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,62-3,291,40-1,60202,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -25,2337,03-126,69116,88-0,5272
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58980,51980,51160,56270,5741
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,441,081,051,291,36
Pridaná hodnota 2 396 0661 672 9571 313 171851 1471 458 872
Primárna platobná neschopnosť 0,43780,59730,27650,98630,5390
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04560,37190,05270,55030,0311
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,903,594,35-5,363,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,903,594,35-5,363,29
Služby 4 751 7223 541 8522 536 1412 623 8252 690 603
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 747 5062 457 0712 307 0353 041 3083 179 981
Spotreba materiálu… 1 131 2161 249 770903 790947 6581 052 877
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 290 6250,0000110 1410,0000235 189
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 47 6690,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 113 1946 895 1845 074 8286 647 4245 901 092
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000185,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 399 860165 036160 3342 152 424183 782
Tržby z predaja tovaru 386 235590 411351 001162 577712 949
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 327 0996 139 7374 563 4934 332 2385 004 361
Účtovný cash flow -332 552359 148-804 128831 285-6 622
Úročený dlh 290 6250,0000110 1410,0000235 189
Úrokové krytie 37,396,562,0741,5324,37
Vlastné imanie 1 537 0901 179 9871 126 6911 330 1011 339 070
Všetky záväzky 2 210 1211 277 0841 180 3441 711 2071 825 585
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000011 280
Výsledok hospodárenia 500 25566 83418 580307 941313 480
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 500 25566 83418 580307 941313 480
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 357 10253 2976 590217 660228 993
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 2976 590217 660228 993-174 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 479 58953 8876 796288 237293 578
Zásoby 271 605421 095448 498287 635296 360
Záväzky 2 210 1211 277 0841 180 3441 711 2071 825 585
Záväzky z obchodného styku 983 655474 978276 1271 050 963499 950
Zisk pred zdanením 479 58953 8876 796288 237293 578
Zmena EBIT 7,754,840,04450,9648-1,21
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -170 932185 99763 79421 26723 499
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -170 932185 99763 79421 26723 499
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 280 398108 887107 7381 221 91595 767
Účtovné závierky