VENTA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201620152014
Aktíva 237,005 6848 52813 67715 009
Bankové úvery 0,00000,000014,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,13380,74610,22690,21061,09
Bežné bankové úvery 0,00000,000014,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71240,63340,03410,2815-0,3963
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,66800,13710,02550,15780,4791
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,07-4,62-1,34-1,820,9054
Celkové tržby 10 52116 31516 64014 9830,0000
Celkový dlh 3 7987 25533 95330 3507 132
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 537-995,00-852,00-4 693-3 122
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,28-0,6090-0,4683-0,72640,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 537995,00866,004 6933 122
Čistý cash flow 2 537995,00866,004 6933 122
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 497-9 936-6 824-10 884-488,00
Čistý zisk -13 497-9 936-7 792-10 884-488,00
Čistý zisk v minulom roku -9 936-10 611-11 844-13 666415,00
Cudzie zdroje 3 5611 57125 42516 673-7 877
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,981,53257,3138,1725,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000252,1133,3725,35
Doba obratu aktív 8,22132,19320,90333,18108,70
Doba obratu pohľadávok 13,981,53257,3138,1725,37
Doba obratu zásob -89,32175,460,00000,00005,82
Doba splácania záväzkov 139,49292,5110 2291 14449,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,76168,731 277724,2847,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13,1911,61183,2584,460,0000
EBIT v minulom roku -9 936-9 647-10 884-12 706415,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 497-9 936-6 824-10 884-488,00
EBITDA -13 226-9 659-6 848-10 5197 209
EBITDA marža -1,26-0,5920-0,4115-0,70210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 226-9 659-6 848-10 5197 209
Finančná páka -0,0666-3,62-0,3354-0,82031,91
Finančné účty 2 537995,00866,004 6933 122
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 15,030,27642,981,22-0,5248
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -15,03-0,2764-2,98-1,220,5248
Hrubá marža -0,5684-0,2753-0,4232-0,47290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 226-9 6596 469-10 6077 140
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 16,031,283,982,170,4341
Krátkodobé pohľadávky 403,0066,006 8381 5673 503
Krátkodobé záväzky 3 7987 25533 93929 7316 516
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 359,00288,00608,002 1960,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-856,000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00008,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 50120 18516 74222 06947 652
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 9389 0531 2119 49031 694
Neobežný majetok -271,00271,00824,007 4177 879
Obežný majetok 508,005 4137 7046 2607 130
Obrat aktív 44,392,761,141,103,36
Obrat neobežného majetku -38,8257,9111,772,026,40
Obrat obežného majetku 20,712,901,262,397,07
Obrat zásob -4,092,080,00000,000062,76
Odpisy 271,00277,000,0000277,00-336,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 271,00277,000,0000277,00-336,00
Osobné náklady 7 2465 7890,00002 8480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000083,0088,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 226-9 659-7 792-10 607-824,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,796,320,30660,6528-0,0620
Podiel EBIT k aktívam -56,95-1,75-0,8002-0,7958-0,0325
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -56,95-1,75-0,8002-0,7958-0,0325
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,796,320,26850,6780-0,0575
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 10,700,17510,10150,34310,2080
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,21-1,290,0000-0,40190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,6017-0,4961-5,82-0,74670,0576
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,8253-0,77580,0000-2,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7955-0,74040,0000-2,27-8,18
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00006 7001 3703 500
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77410,14620,22690,21061,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,401,5829,363,55-2,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000108,250,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 16,031,283,982,220,4752
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,07-4,62-1,34-1,820,9054
Pridaná hodnota -5 980-4 491-7 042-7 0862 747
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,09071,600,0000
Rentabilita aktív, ROA -56,95-1,75-0,9137-0,7958-0,0325
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,796,320,30650,6528-0,0620
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66800,13710,02550,15780,4791
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,2872-0,7511-4,96-2,890,9893
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,2872-0,7511-4,96-2,890,9893
Služby 6 55611 09814 52211 75312 606
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 237,005 6848 52813 67715 009
Spotreba materiálu… 7,0034,001 009826,003 352
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000014,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 52115 69416 40014 98350 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 7000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 52115 3190,000011 50850 389
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000375,009 7003 47510,00
Účtovný cash flow 2 537995,00866,004 6933 122
Úročený dlh 0,00000,000014,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-853,000,00000,0000
Vlastné imanie -3 561-1 571-25 425-16 6737 877
Všetky záväzky 3 7987 25533 95330 3507 132
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 3,790,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 497-9 936-6 741-10 796-419,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 497-9 936-6 741-10 796-419,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 497-9 936-7 792-10 884-488,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 936-10 611-11 844-13 666415,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 497-9 936-6 832-10 884-488,00
Zásoby -2 4324 3520,00000,0000505,00
Záväzky 3 7987 25533 95330 3507 132
Záväzky z obchodného styku 359,00288,00608,002 1960,0000
Zisk pred zdanením -13 497-9 936-6 832-10 884-488,00
Zmena EBIT 1,361,030,62700,8566-1,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00006 5930,00007 964