COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 76 88282 18975 46787 1580,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56700,58140,36780,49380,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84151,041,511,970,0000
Celkové tržby 59 82881 22566 94680 6220,0000
Celkový dlh 35 13341 84545 42257 8570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 126-11 421-7 781-13 5570,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 12611 4217 78113 5570,0000
Čistý cash flow 6 12611 4217 78113 5570,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 97812 4592 0045 3690,0000
Čistý zisk 1 40510 299744,003 9090,0000
Čistý zisk v minulom roku 10 299744,003 909-2 8080,0000
Cudzie zdroje -41 749-40 344-30 045-29 3010,0000
Daň z príjmov 373,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 373,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,1256,4548,1062,710,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,1256,4548,1062,710,0000
Doba obratu aktív 469,04369,33411,46394,590,0000
Doba obratu pohľadávok 84,1256,4548,1062,710,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00006,370,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 9850,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 214,34188,04247,65252,100,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000643,850,0000
EBIT v minulom roku 12 4592 0045 369-1 8480,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 97812 4592 0045 3690,0000
EBITDA 4 45113 9502 9086 0720,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 45113 9502 9086 0720,0000
Efektívna daňová sadzba 0,20980,08530,56340,19720,0000
Finančná páka 1,842,042,512,970,0000
Finančné účty 6 12611 4217 78113 5570,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5430-0,4909-0,3981-0,33620,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54300,49090,39810,33620,0000
Hrubá marža 0,47720,50140,40770,41920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 87813 3592 9045 7440,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45700,50910,60190,63890,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 78812 5618 82213 8520,0000
Krátkodobé záväzky 35 13341 84545 42255 6850,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 8142 3863 7388 9980,0000
Krytie dlhovej služby 3,7111,639,6912,140,0000
Nákladové úroky 1 2001 200300,00500,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 200300,00500,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 31 27940 49739 65346 8250,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00005 1010,0000
Neobežný majetok 56 96057 86058 76059 6600,0000
Obežný majetok 19 92224 32916 70727 4980,0000
Obrat aktív 0,77820,98830,88710,92500,0000
Obrat neobežného majetku 1,051,401,141,350,0000
Obrat obežného majetku 3,003,344,012,930,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,000057,310,0000
Odpisy 900,00900,00900,00375,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 900,00900,00900,00375,000,0000
Osobné náklady 23 85326 61624 37427 7070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 573,00591,004,00328,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 30511 1991 6444 2840,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83550,65350,89300,81980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00006,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,531,121,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,481,081,200,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 78812 5618 82213 8520,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56680,57310,36550,49220,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,82-3,53-3,86-2,160,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,119,5225,9427,110,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45700,50910,60190,66380,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84151,041,511,970,0000
Pridaná hodnota 28 54940 72827 29333 7970,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,34910,19000,42370,64960,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,893,0015,629,530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,893,0015,629,530,0000
Služby 26 81737 19635 04636 3070,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 88282 18975 46787 1580,0000
Spotreba materiálu… 4 4623 3014 6075 4170,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 82881 22566 94680 6220,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00006 2960,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 82881 22566 94674 3260,0000
Účtovný cash flow 6 12611 4217 78113 5570,0000
Úrokové krytie 2,4810,386,6810,740,0000
Vlastné imanie 41 74940 34430 04529 3010,0000
Všetky záväzky 35 13341 84545 42257 8570,0000
Výsledok hospodárenia 3 55113 0502 0085 6970,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 55113 0502 0085 6970,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 40510 299744,003 9090,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 299744,003 909-2 8080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 77811 2591 7044 8690,0000
Zásoby 8,00347,00104,0089,000,0000
Záväzky 35 13341 84545 42257 8570,0000
Záväzky z obchodného styku 4 8142 3863 7388 9980,0000
Zisk pred zdanením 1 77811 2591 7044 8690,0000
Zmena EBIT 0,23906,220,3733-2,910,0000