ALTYS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 203 704211 680178 627185 475213 371
Bežná likvidita III. stupeň 1,881,861,961,891,68
Časové rozlíšenie aktív 3 2103 6262 8052 6322 367
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74930,78231,061,051,32
Celkové tržby 828 752848 614786 482737 728765 749
Celkový dlh 87 25492 91591 99095 146121 509
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 363-50 986-55 522-64 627-67 287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 36350 98655 52264 62767 287
Čistý cash flow 12 377-4 536-9 105-2 66028 961
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 90152 29919 1881 34728 136
Čistý zisk 8 20542 62016 308-1 53424 211
Čistý zisk v minulom roku 42 62016 308-1 53424 211-7 786
Cudzie zdroje -116 450-118 765-86 637-90 329-91 862
Daň z príjmov 3 6969 6792 8802 8813 925
Daň z príjmov v minulom roku 9 6792 8802 8813 9252 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6969 6792 8802 8813 925
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,8943,6348,9449,9965,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,6143,4048,6146,8565,17
Doba obratu aktív 116,99122,88117,98131,29149,55
Doba obratu pohľadávok 31,8943,6348,9449,9965,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,4546,5752,6459,4775,27
EBIT v minulom roku 52 29919 1881 34728 136-4 905
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 90152 29919 1881 34728 136
EBITDA -123 922-138 447-188 769-193 885-165 109
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -123 922-138 447-188 769-193 885-165 109
Efektívna daňová sadzba 0,31060,18510,15012,140,1395
Finančná páka 1,751,782,062,052,32
Finančné účty 63 36350 98655 52264 62767 287
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5717-0,5611-0,4850-0,4870-0,4305
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57170,56110,48500,48700,4305
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 257 361300 062277 258246 943323 705
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35440,37890,44620,45290,5033
Krátkodobé pohľadávky 55 52675 15274 09770 62692 981
Krátkodobé záväzky 72 18380 21479 70784 010107 396
Materiál 13 55519 05423 70820 61018 065
Náklady na predaný tovar 317 582344 659368 548348 224342 501
Neobežný majetok 67 90062 71222 34526 83032 605
Obežný majetok 132 594145 342153 477156 013178 399
Obrat aktív 3,122,973,092,782,44
Obrat neobežného majetku 9,3610,0324,7319,2215,97
Obrat obežného majetku 4,794,333,603,312,92
Odpisy 50 98828 09224 73624 86844 164
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 49414 04612 36812 43422 082
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 49414 04612 36812 43422 082
Osobné náklady 453 763425 472375 338363 999354 222
Ostatné náklady na finančnú činnosť 891,00833,00641,00636,001 144
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 57237 11046 29949 13451 029
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 19370 71241 04423 33468 375
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,431,502,042,171,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,70080,66770,49050,45990,5033
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63000,62640,46020,43050,4475
Pohľadávky z obchodného styku 48 08474 77073 60166 18192 981
Pohotová likvidita II. stupeň 1,691,621,661,641,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,4126,189,5233,96-3,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42830,43890,51500,51300,5695
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74930,78231,061,051,32
Pridaná hodnota 317 977284 098184 097167 403178 268
Primárna platobná neschopnosť 0,65660,49630,62910,74240,5488
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87780,63560,69660,76930,6265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7041-0,6711-0,4873-0,4907-0,7359
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7041-0,6711-0,4873-0,4907-0,7359
Služby 135 509147 823159 975120 336108 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 704211 680178 627185 475213 371
Spotreba materiálu… 182 073196 836208 573227 822233 811
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 826 646848 428785 979736 359765 748
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 191 087219 671233 334220 732244 979
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 635 559628 757552 645515 627520 769
Účtovný cash flow 12 377-4 536-9 105-2 66028 961
Vlastné imanie 116 450118 76586 63790 32991 862
Všetky záväzky 87 25492 91591 99095 146121 509
Výsledok hospodárenia 12 79253 13219 8291 97929 275
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 79253 13219 8291 97929 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 20542 62016 308-1 53424 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 62016 308-1 53424 211-7 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 90152 29919 1881 34728 136
Zásoby 13 70519 20423 85820 76018 131
Záväzky 87 25492 91591 99095 146121 509
Záväzky z obchodného styku 31 57237 11046 29949 13451 029
Zisk pred zdanením 11 90152 29919 1881 34728 136
Zmena EBIT 0,22762,7314,240,0479-5,74
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-66,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 3850,00000,00000,00006 431
Účtovné závierky