H B H , a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 722 3575 168 9435 134 3025 351 2034 081 153
Aktivácia 334 49965 227325 272159 634267 149
Bankové úvery 675 5841 053 2571 033 9561 113 220881 458
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,141,131,131,15
Bežné bankové úvery 517 262861 599808 962733 302762 888
Časové rozlíšenie aktív 18 04925 01429 55428 93013 871
Časové rozlíšenie pasív 43 03844 28245 55948 744122 786
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,922,392,132,141,35
Celkové tržby 8 325 70910 723 7687 653 3107 648 41910 037 451
Celkový dlh 3 074 2613 614 4773 461 4433 611 8062 272 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 574 544730 421857 753202 673362 265
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 040322 836176 203910 547519 193
Čistý cash flow -221 796146 633-734 344391 354447 909
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 130 054-92 37178 20566 00289 197
Čistý zisk 94 649-125 45740 0737 67983 244
Čistý zisk v minulom roku -125 45740 0737 67983 24443 269
Cudzie zdroje -1 605 058-1 510 184-1 627 300-1 690 653-1 686 314
Daň z príjmov 8 2931 22214 73039 255-8 436
Daň z príjmov v minulom roku 1 22214 73039 255-8 436-4 232
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 2931 22214 73039 255-8 436
Dlhodobé bankové úvery 158 322191 658224 994379 918118 570
Dlhodobé pohľadávky 11 451146 042134 307365 125263 801
Dlhodobý dlh 158 322191 658224 994379 918118 570
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 120,0398,12145,76110,0956,99
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,1284,62111,1081,9450,65
Doba obratu aktív 217,35178,91257,07262,43153,96
Doba obratu pohľadávok 120,56103,17152,49128,0066,94
Doba obratu zásob 0,00000,0000191,260,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00002 5070,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,5269,65102,69106,9839,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002 2110,00000,0000
EBIT v minulom roku -92 37178 20566 00289 19760 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 130 054-92 37178 20566 00289 197
EBITDA 409 937187 136340 465288 723308 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 409 937187 136340 465288 723308 976
Efektívna daňová sadzba 0,0806-0,00980,26880,8364-0,1128
Finančná páka 2,943,423,163,172,42
Finančné účty 101 040322 836176 203910 547519 193
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 405 438273 521364 586292 143400 923
Krátkodobé pohľadávky 2 607 9142 834 7912 911 2322 244 8041 510 570
Krátkodobé záväzky 1 901 5512 012 2622 050 8612 181 4671 042 166
Krytie dlhovej služby 5,872,474,964,392,25
Materiál 128 024115 323133 142127 477154 269
Nákladové úroky 27 11231 86423 40219 06814 389
Nákladové úroky v minulom roku 31 86423 40219 06814 38921 508
Náklady na predaný tovar 6 294 5648 966 7765 518 5285 669 1887 917 201
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000298 5660,00000,0000
Neobežný majetok 1 842 6301 708 0831 726 5541 646 1111 599 001
Obežný majetok 2 861 6783 435 8463 378 1943 676 1622 468 281
Obrat aktív 1,682,041,421,392,37
Obrat neobežného majetku 4,306,174,224,526,05
Obrat obežného majetku 2,773,072,162,023,92
Obrat zásob 0,00000,00001,910,00000,0000
Odpisy 262 524270 456248 042214 442223 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 131 262135 228124 021107 221111 544
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 131 262135 228124 021107 221111 544
Osobné náklady 1 321 2801 453 9181 467 9471 414 2951 490 345
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 07724 71718 96514 41623 595
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 734 3761 809 6981 801 9872 018 023878 223
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 357 173144 999288 115222 121306 332
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80790,92170,82880,79740,8477
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00005,930,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,081,211,251,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,030,91481,031,091,03
Pohľadávky z obchodného styku 2 284 0112 444 6812 218 9681 670 8731 342 657
Pohotová likvidita II. stupeň 1,111,091,071,071,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,24-10,302,22-4,32-3,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,184,60-31,3820,5231,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65100,69930,67420,67500,5567
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,922,392,132,141,35
Pridaná hodnota 1 635 5341 577 4391 771 1811 773 5281 758 049
Primárna platobná neschopnosť 0,75940,74160,81521,210,6541
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,5019,3110,1712,517,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,5019,3110,1712,517,35
Služby 5 632 6817 708 4214 042 8664 772 3446 510 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 722 3575 168 9435 134 3025 351 2034 081 153
Spotreba materiálu… 992 7771 317 1261 497 4691 064 2391 682 548
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 675 5841 053 2571 033 9561 113 220881 458
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 334 4990,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 938 68010 601 0197 311 3727 451 5849 733 225
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 28955 55121 5438 91857 771
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000350 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 930 39110 545 4686 939 8297 442 6669 675 454
Účtovný cash flow -221 796146 633-734 344391 354447 909
Úročený dlh 675 5841 053 2571 033 9561 113 220881 458
Úrokové krytie 4,80-2,903,343,466,20
Vlastné imanie 1 605 0581 510 1841 627 3001 690 6531 686 314
Všetky záväzky 3 074 2613 614 4773 461 4433 611 8062 272 053
Výnosy budúcich období dlhodobé 41 28642 62343 95945 29646 633
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 4871 3371 3371 33776 015
Výsledok hospodárenia 150 989-67 95296 75780 380112 652
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 150 989-67 95296 75780 380112 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 649-125 45740 0737 67983 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -125 45740 0737 67983 24443 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 102 942-124 23554 80346 93474 808
Zásoby 141 273132 177156 452155 686174 717
Záväzky 3 074 2613 614 4773 461 4433 611 8062 272 053
Záväzky z obchodného styku 1 734 3761 813 0561 808 8012 021 483878 223
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00003 3586 8143 4600,0000
Zisk pred zdanením 102 942-124 23554 80346 93474 808
Zmena EBIT -1,41-1,181,180,74001,47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 605-6 456-4 8997 7618 726
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 605-6 456-4 8997 7618 726
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 71340 18317 2092 81931 007
Účtovné závierky