COMEXTRANS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 278 2204 864 3255 615 7254 696 0294 427 830
Bankové úvery 823 784760 521864 419686 483575 284
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,89770,80380,99461,07
Bežné bankové úvery 823 784760 521864 419686 483575 284
Časové rozlíšenie aktív 61 62267 42054 20464 70227 048
Časové rozlíšenie pasív 50 06952 82746 839108 5060,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,893,065,213,413,47
Celkové tržby 10 111 02210 632 76110 315 9938 763 3709 150 397
Celkový dlh 2 765 3033 627 0364 671 7943 546 7633 438 047
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 587 103643 250817 793567 425517 011
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 236 681117 27146 626119 05858 273
Čistý cash flow 119 41070 645-72 43260 7851 636
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 250 596427 644-102 815133 222486 998
Čistý zisk 164 298296 716-132 91862 344317 887
Čistý zisk v minulom roku 296 716-132 91862 344317 88781 424
Cudzie zdroje -1 462 848-1 184 462-897 092-1 040 760-989 783
Daň z príjmov 47 01380 686-31 35719 01297 279
Daň z príjmov v minulom roku 80 686-31 35719 01297 27926 002
Daň z príjmov z bežnej činnosti 47 01380 686-31 35719 01297 279
Dlhodobé pohľadávky 43 66625 23436 6832 4461 375
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,0572,3577,4491,0188,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,8448,7657,1260,2654,88
Doba obratu aktív 166,79180,97214,39214,40195,20
Doba obratu pohľadávok 77,7573,2978,8491,1288,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,7668,1976,3069,6464,40
EBIT v minulom roku 427 644-102 815133 222486 998195 039
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 250 596427 644-102 815133 222486 998
EBITDA 2 302 6942 437 6052 263 0191 993 7242 472 788
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 302 6942 437 6052 263 0191 993 7242 472 788
Finančná páka 2,924,116,264,514,47
Finančné účty 236 681117 27146 626119 05858 273
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 422 3893 214 1602 824 1752 589 0703 128 892
Krátkodobé pohľadávky 1 950 6541 944 8052 028 4551 993 4961 998 483
Krátkodobé záväzky 1 507 1111 833 0361 998 4611 525 3111 460 803
Krytie dlhovej služby 52,9148,5236,8238,4434,42
Materiál 228 206246 069209 432130 54296 452
Nákladové úroky 39 28550 24261 46051 86671 832
Nákladové úroky v minulom roku 50 24261 46051 86671 83287 613
Náklady na predaný tovar 5 767 2565 910 0065 375 1784 348 0654 672 250
Neobežný majetok 1 756 8692 463 5263 240 3252 385 7852 246 199
Obežný majetok 2 459 7292 333 3792 321 1962 245 5422 154 583
Obrat aktív 2,192,021,701,701,87
Obrat neobežného majetku 5,333,982,953,353,69
Obrat obežného majetku 3,814,204,123,563,84
Odpisy 2 257 9082 322 0002 578 2062 077 3042 235 914
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 128 9541 161 0001 289 1031 038 6521 117 957
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 128 9541 161 0001 289 1031 038 6521 117 957
Osobné náklady 2 173 8792 314 9212 926 6972 544 5762 061 826
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6912 745144,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 526 600427 699441 035379 868358 467
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 422 2062 618 7162 445 2882 139 6482 553 801
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60470,59340,69930,69780,5716
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,651,691,431,431,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81120,84130,76030,78900,8393
Pohľadávky z obchodného styku 1 252 7901 310 7511 496 2791 319 9741 244 856
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94460,80470,73180,93841,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,25-16,7712,39-17,12-605,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,041,41-1,181,170,0228
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64640,74560,83190,75530,7765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,893,065,213,413,47
Pridaná hodnota 3 595 2633 901 0904 185 4093 646 7373 607 240
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,492,061,781,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,492,061,781,39
Služby 2 648 1412 676 2642 359 6281 925 5982 101 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 278 2204 864 3255 615 7254 696 0294 427 830
Spotreba materiálu… 3 119 1153 233 7423 015 5502 422 4672 570 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 823 784760 521864 419686 483575 284
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 923 71210 200 7469 841 2378 292 4758 607 542
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 561 193389 650280 650297 673328 052
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 362 5199 811 0969 560 5877 994 8028 279 490
Účtovný cash flow 119 41070 645-72 43260 7851 636
Úročený dlh 823 784760 521864 419686 483575 284
Úrokové krytie 6,388,51-1,672,576,78
Vlastné imanie 1 462 8481 184 462897 0921 040 760989 783
Všetky záväzky 2 765 3033 627 0364 671 7943 546 7633 438 047
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 8420,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 3900,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 253 915433 516-105 908135 389484 295
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 253 915433 516-105 908135 389484 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 298296 716-132 91862 344317 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 296 716-132 91862 344317 88781 424
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 211 311377 402-164 27581 356415 166
Zásoby 228 728246 069209 432130 54296 452
Záväzky 2 765 3033 627 0364 671 7943 546 7633 438 047
Záväzky z obchodného styku 526 600427 699441 035379 868358 467
Zisk pred zdanením 211 311377 402-164 27581 356415 166
Zmena EBIT 0,5860-4,16-0,77180,27362,50
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 352 06471 73971 37178 70480 631