LEMAS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 233 636246 081170 806176 340178 550
Bežná likvidita III. stupeň 2,492,424,492,752,57
Časové rozlíšenie aktív 0,0000697,00944,001 1761 226
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4511-0,6999-0,17040,5032-0,3871
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81431,050,6537-0,90890,6096
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56580,68240,27950,57350,6533
Celkové tržby 498 930556 236380 243560 617581 484
Celkový dlh 84 42899 81737 31464 27170 552
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 311-200 982-98 615-75 866-132 262
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 311200 98298 61575 866132 262
Čistý cash flow 67 311102 36722 749-56 39641 808
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 92416 32923 5476 95319 538
Čistý zisk 2 94312 77321 4234 07115 205
Čistý zisk v minulom roku 12 77321 4234 07115 2054 460
Cudzie zdroje -149 208-146 264-133 492-112 069-107 998
Daň z príjmov 981,003 5562 1242 8804 333
Daň z príjmov v minulom roku 3 5562 1242 8804 3331 148
Daň z príjmov z bežnej činnosti 981,003 5562 1242 8804 333
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 87,9420,9250,7557,4824,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,2415,9846,4754,2722,52
Doba obratu aktív 179,28162,43166,97115,07112,36
Doba obratu pohľadávok 87,9420,9250,7557,4824,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 63,4364,5034,0240,4943,16
EBIT v minulom roku 16 32923 5476 95319 5385 608
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 92416 32923 5476 95319 538
EBITDA 11 04325 93022 10311 00223 095
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 04325 93022 10311 00223 095
Finančná páka 1,571,681,281,571,65
Finančné účty 67 311200 98298 61575 866132 262
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6386-0,5944-0,7815-0,6355-0,6049
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63860,59440,78150,63550,6049
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 38930 70834 77112 70025 277
Krátkodobé pohľadávky 114 60731 69151 91888 08139 244
Krátkodobé záväzky 82 65897 70934 80262 05268 581
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 25 5970,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00005 5010,0000
Materiál 0,00002 9384 6545 4573 368
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 428 233476 479305 394499 991515 877
Neobežný majetok 27 6509 77314 6755 7602 450
Obežný majetok 205 986235 611155 187169 404174 874
Obrat aktív 2,042,252,193,173,25
Obrat neobežného majetku 17,2056,5825,4497,11236,74
Obrat obežného majetku 2,312,352,413,303,32
Odpisy 6 2369 8049 9723 9563 350
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2364 9024 9861 9781 675
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 9024 9861 9781 675
Osobné náklady 56 94452 66751 64744 12441 363
Ostatné náklady na finančnú činnosť 654,00426,00414,00472,00480,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000069 77023 38229 44452 624
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 17922 57731 3958 02718 555
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28810,81670,57740,43020,7408
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80550,68860,75970,74330,6448
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,451,321,351,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,221,101,231,43
Pohľadávky z obchodného styku 107 17124 20547 53283 16535 781
Pohotová likvidita II. stupeň 2,202,394,352,662,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,22-1,43-5,871,99-2,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-28 1980,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56580,68240,27950,57350,6533
Pridaná hodnota 70 69776 48767 98759 36264 146
Primárna platobná neschopnosť 0,23882,880,49190,35401,47
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81432,062,831,221,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,653,851,695,843,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,653,851,695,843,05
Služby 313 476354 378205 070340 024378 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 233 636246 081170 806176 340178 550
Spotreba materiálu… 114 757122 101100 324159 967137 764
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 475 662555 568379 922560 438581 354
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 6026 5411 0851 331
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 475 662552 966373 381559 353580 023
Účtovný cash flow 67 311102 36722 749-56 39641 808
Úrokové krytie 0,00000,00000,00003 4770,0000
Vlastné imanie 149 208146 264133 492112 069107 998
Všetky záväzky 84 42899 81737 31464 27170 552
Výsledok hospodárenia 4 57816 55217 7107 34520 016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 57816 55217 7107 34520 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 94312 77321 4234 07115 205
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 77321 4234 07115 2054 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 92416 32923 5476 95119 538
Zásoby 24 0682 9384 6545 4573 368
Záväzky 84 42899 81737 31464 27170 552
Záväzky z obchodného styku 25 59769 77023 38229 44452 624
Zisk pred zdanením 3 92416 32923 5476 95119 538
Zmena EBIT 0,24030,69353,390,35593,48
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 229,002 176962,00786,001 060