SADEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 00534 96953 48056 586102 957
Bankové úvery 0,00000,00001 0967 76814 440
Bežná likvidita III. stupeň 0,52730,34090,59040,76071,12
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 0967 76814 440
Časové rozlíšenie aktív 1 3571 264484,00620,00755,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5631-0,7860-0,590715,741,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1269-0,1892-0,0102-0,9288-0,6840
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,44-4,16-59,0719,872,48
Celkové tržby 256 997260 340284 251277 904340 425
Celkový dlh 49 05746 03154 40153 87573 349
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 281-13 058-20 657-14 529-50 538
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 28113 05821 75322 29764 978
Čistý cash flow 6 223-8 695-544,00-42 681-40 177
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10,00-10 131-2 365-9 324147,00
Čistý zisk 10,00-10 141-3 682-11 152-2 381
Čistý zisk v minulom roku -10 141-3 682-11 152-2 38140 549
Cudzie zdroje 11 05211 062921,00-2 711-29 608
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00961,0011 187
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,511,8812,9324,1817,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,511,883,5114,533,66
Doba obratu aktív 54,6849,0370,3076,25110,65
Doba obratu pohľadávok 7,511,8812,9324,1817,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,5664,4369,9661,9263,13
EBIT v minulom roku -10 131-2 365-9 324147,0055 006
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10,00-10 131-2 365-9 324147,00
EBITDA 14 05211 38313 682-562,008 960
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 05211 38313 682-562,008 960
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,3527-0,0943-0,6768
Finančná páka -3,44-3,16-58,0720,873,48
Finančné účty 19 28113 05821 75322 29764 978
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 7908 40922 2807 9686 464
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,291,310,99520,81210,5705
Krátkodobé pohľadávky 5 2221 3449 83317 94715 870
Krátkodobé záväzky 49 04645 95853 22245 95458 739
Krytie dlhovej služby 0,00001 13838,32-0,64825,72
Nákladové úroky 0,000010,00357,00867,001 567
Nákladové úroky v minulom roku 10,00357,00867,001 5673 270
Náklady na predaný tovar 212 235223 622239 387225 110282 886
Neobežný majetok 12 14519 30321 41015 72221 354
Obežný majetok 24 50314 40231 58640 24480 848
Obrat aktív 6,687,445,194,793,30
Obrat neobežného majetku 20,8913,4912,9717,2315,90
Obrat obežného majetku 10,3518,088,796,734,20
Odpisy 14 49018 54018 81211 3946 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2459 2709 4065 6973 235
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 2459 2709 4065 6973 235
Osobné náklady 34 40134 28734 49052 41351 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8422 9743 0683 2702 496
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 83934 07337 57837 47154 449
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 5008 39915 130242,004 089
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00090,9167-21,04-1,06-0,0541
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00090,9219-9,17-0,87700,0033
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50730,37340,40680,39400,6311
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82950,93380,90081,150,9004
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,071,110,87331,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84820,69510,71830,71730,9858
Pohľadávky z obchodného styku 5 2221 3442 67010 7843 410
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52730,34090,59040,76071,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,78-1,27-1,690,06350,7369
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-869,50-1,52-49,23-25,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,291,321,020,95210,7124
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,44-4,16-59,0719,872,48
Pridaná hodnota 41 47136 71838 28745 77156 744
Primárna platobná neschopnosť 7,4425,3514,073,4715,97
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00090,91674,00-4,11-0,0804
Rýchla likvidita I. stupeň 0,39310,28410,40050,41500,8879
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,494,043,98-95,868,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,494,043,98-95,868,19
Služby 209 652221 027237 207222 948279 486
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 00534 96953 48056 586102 957
Spotreba materiálu… 2 5832 5952 1802 1623 400
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 0967 76814 440
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 256 996260 340283 507276 781339 630
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 2900,00005 8335 9000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000053,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 253 706260 340277 674270 881339 577
Účtovný cash flow 6 223-8 695-544,00-42 681-40 177
Úročený dlh 0,00000,00001 0967 76814 440
Úrokové krytie 0,0000-1 013-6,62-10,750,0938
Vlastné imanie -11 052-11 062-921,002 71129 608
Všetky záväzky 49 05746 03154 40153 87573 349
Výsledok hospodárenia 2 852-7 157703,00-6 0562 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 852-7 157703,00-6 0562 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10,00-10 141-3 682-11 152-2 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 141-3 682-11 152-2 38140 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10,00-10 141-2 722-10 191-1 420
Záväzky 49 05746 03154 40153 87573 349
Záväzky z obchodného styku 38 83934 07337 57837 47154 449
Zisk pred zdanením 10,00-10 141-2 722-10 191-1 420
Zmena EBIT -0,00104,280,2536-63,430,0027