IMEXIM TS, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 347 4831 242 5481 173 5151 134 0761 320 328
Aktivácia 5 2058 8582 9236 49910 052
Bankové úvery 212 360325 657169 906241 80966 635
Bežná likvidita III. stupeň 0,96340,97771,021,091,06
Bežné bankové úvery 212 360294 15784 406102 30966 635
Časové rozlíšenie aktív 27 71127 69328 33730 07825 206
Časové rozlíšenie pasív 981,00383,00254,00261,00113,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4050-0,13860,00810,0503-0,9004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,314,554,444,648,98
Celkové tržby 4 049 2672 640 6212 772 0086 463 3870,0000
Celkový dlh 1 132 9891 018 432957 692932 6191 187 979
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 666262 437137 694207 841-52 425
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 149 69463 22032 21233 968119 060
Čistý cash flow 86 47431 008-1 756-10 114119 060
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 82828 22833 69959 18322 999
Čistý zisk -9 39210 82816 66435 29111 830
Čistý zisk v minulom roku 10 82816 66435 29137 04724 059
Cudzie zdroje -213 513-223 733-215 569-201 196-132 236
Daň z príjmov 6 26510 1188 99614 5030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 1188 99614 50322 7740,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 26510 1188 99614 5030,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000031 50085 500139 5000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 1189 1669 4829 174712,00
Dlhodobý dlh 0,000031 50085 500139 5000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,6189,0051,0925,57105,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,7684,8345,7223,5999,94
Doba obratu aktív 123,37176,01157,2864,47216,01
Doba obratu pohľadávok 67,4490,3052,3626,09105,35
Doba obratu zásob 16,3340,7869,4418,1237,41
Doba splácania záväzkov 99,57129,90129,2441,17159,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 80,1092,0298,5735,34135,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 91,36114,65107,6533,720,0000
EBIT v minulom roku 28 22833 69959 18371 71534 520
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 82828 22833 69959 18322 999
EBITDA 100 841133 371111 381159 64180 710
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 100 841133 371111 381159 64180 710
Efektívna daňová sadzba -2,000,48310,35060,29130,0000
Finančná páka 6,315,555,445,649,98
Finančné účty 149 69463 22032 21233 968119 060
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 102127 504135 074164 08171 622
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64930,52280,62670,54820,6294
Krátkodobé pohľadávky 727 550628 293381 170449 838643 187
Krátkodobé záväzky 874 905649 631735 497621 658831 019
Krytie dlhovej služby 16,9318,3213,8617,007,23
Nákladové úroky 5 9557 2828 0399 38911 169
Nákladové úroky v minulom roku 7 2828 0399 38911 89410 461
Náklady na predaný tovar 3 572 2462 192 0522 352 2885 962 1291 885 460
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 207 3481 825 3162 077 2715 511 2451 630 588
Neobežný majetok 289 913310 229327 131337 486365 026
Obežný majetok 1 029 859904 626818 047766 512930 096
Obrat aktív 2,962,072,325,661,69
Obrat neobežného majetku 13,758,318,3319,036,11
Obrat obežného majetku 3,872,853,338,382,40
Obrat zásob 22,358,955,2620,159,76
Odpisy 81 02298 32686 77683 35043 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 51149 16343 38841 67543 548
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 51149 16343 38841 6750,0000
Osobné náklady 375 894329 816309 543357 6480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 7395 8676 3075 5609 088
Ostatné záväzky z obchodného styku 802 837573 325612 659509 1760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 630109 154103 440118 64155 378
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90690,88090,83410,77960,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,141,201,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90710,87450,93641,047,93
Pohľadávky z obchodného styku 696 437598 890341 154415 019610 837
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83160,76170,53860,70960,8771
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,47-7,22122,7619,89-1,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,524,26-0,2184-1,0810,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84080,81960,81610,82240,8998
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,314,554,444,648,98
Pridaná hodnota 414 488374 401371 114458 775345 515
Primárna platobná neschopnosť 1,150,95731,801,230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,247,648,605,8414,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,247,648,605,8414,72
Služby 294 656296 605212 110385 539195 622
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 347 4831 242 5481 173 5151 134 0761 320 328
Spotreba materiálu… 75 44778 98965 83070 13670 471
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 212 360325 657169 906241 80966 635
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 988 7342 576 7642 738 4026 425 9042 230 975
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,000015 0005 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 909 7902 421 2712 589 8806 348 7992 196 863
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 76 944155 493133 52272 10534 112
Účtovný cash flow 86 47431 008-1 756-10 114119 060
Úročený dlh 212 360325 657169 906241 80966 635
Úrokové krytie 0,47493,884,196,302,06
Vlastné imanie 213 513223 733215 569201 196132 236
Všetky záväzky 1 132 9891 018 432957 692932 6191 187 979
Výsledok hospodárenia 21 81935 04539 60581 29137 162
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 81935 04539 60581 29137 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 39210 82816 66435 29111 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 82816 66435 29137 04724 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 12720 94625 66049 79416 832
Zásoby 143 497203 947395 183273 532167 137
Záväzky 1 132 9891 018 432957 692932 6191 187 979
Záväzky z obchodného styku 802 837573 325612 659509 1760,0000
Zisk pred zdanením -3 12720 94625 66049 79416 832
Zmena EBIT 0,10020,83770,56940,82530,6663
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-1 7081 169
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-1 7081 169
Účtovné závierky