Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 936 4572 106 8712 014 9172 074 0072 010 873
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,641,451,481,27
Časové rozlíšenie aktív 5 3114 4745 7474 3043 656
Časové rozlíšenie pasív 352 884360 672368 459376 247384 034
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,830,64211,704,36-9,84
Celkové tržby 1 519 7901 694 2231 658 5372 278 5521 693 707
Celkový dlh 391 808371 815348 556346 848306 067
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -451 113-605 168-551 592-431 012-45 637
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 451 113605 168551 592431 01245 637
Čistý cash flow -154 05553 576120 580385 375-650 947
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 630111 28551 30143 63378 354
Čistý zisk 21 46884 08737 60534 61559 475
Čistý zisk v minulom roku 84 08737 60534 61559 475147 421
Cudzie zdroje -1 191 765-1 374 384-1 297 902-1 350 912-1 320 772
Daň z príjmov 9 16227 19813 6968 95818 878
Daň z príjmov v minulom roku 27 19813 6968 95818 87842 894
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 16227 19813 6968 95818 878
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,8321,8212,4435,84110,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1621,6912,1334,1412,77
Doba obratu aktív 468,54471,60444,09335,64438,45
Doba obratu pohľadávok 27,8321,8212,4435,84110,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,3618,6815,6514,3114,43
EBIT v minulom roku 111 28551 30143 63378 354190 532
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 630111 28551 30143 63378 354
EBITDA 137 893217 710160 118151 923188 049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 137 893217 710160 118151 923188 049
Finančná páka 1,621,531,551,541,52
Finančné účty 451 113605 168551 592431 01245 637
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6154-0,6523-0,6441-0,6514-0,6568
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61540,65230,64410,65140,6568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 137 490218 227160 014151 492187 806
Krátkodobé pohľadávky 115 01697 49256 464221 475505 734
Krátkodobé záväzky 84 15583 44371 01088 45166 183
Krytie dlhovej služby 0,39080,60360,43460,40370,4897
Materiál 13 54912 26711 99413 53112 910
Nákladové úroky 0,00000,00000,000060,001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000060,001,0000217,00
Náklady na predaný tovar 837 561960 202988 2541 586 3821 016 716
Neobežný majetok 1 339 0211 378 4941 379 8141 387 8661 439 000
Obežný majetok 592 125723 903629 356681 837568 217
Obrat aktív 0,77900,77400,82191,090,8325
Obrat neobežného majetku 1,131,181,201,631,16
Obrat obežného majetku 2,552,252,633,312,95
Odpisy 106 860106 170108 314107 768108 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 57 98053 08554 15753 88454 486
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 88053 08554 15753 88454 486
Osobné náklady 534 003496 681491 887522 204476 006
Ostatné náklady na finančnú činnosť 444,00530,00454,00467,00805,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41,0071,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 861,001 059984,003 4492 254
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 128 328190 257145 919142 383168 447
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79590,74080,73660,78060,7242
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,351,361,281,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,111,111,061,12
Pohľadávky z obchodného styku 95 73896 90855 029210 95658 557
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,591,401,411,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,74-25,65-10,76-3,512,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00006 423-650 947
Pridaná hodnota 670 972670 437667 815669 015657 280
Rýchla likvidita I. stupeň 1,031,361,260,92750,1014
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,841,712,182,281,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,841,712,182,281,63
Služby 776 722882 023915 0411 522 228903 454
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 936 4572 106 8712 014 9172 074 0072 010 873
Spotreba materiálu… 64 30981 54667 54379 296114 952
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 508 5331 631 1271 656 2442 255 4151 674 277
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000488,00175,0018,00281,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 508 5331 630 6391 656 0692 255 3971 673 996
Účtovný cash flow -154 05553 576120 580385 375-650 947
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000727,2278 354
Vlastné imanie 1 191 7651 374 3841 297 9021 350 9121 320 772
Všetky záväzky 391 808371 815348 556346 848306 067
Výnosy budúcich období dlhodobé 345 097352 885360 672368 460376 247
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 7877 7877 7877 7877 787
Výsledok hospodárenia 31 033111 79451 80944 15679 098
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 033111 79451 80944 15679 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 46884 08737 60534 61559 475
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 84 08737 60534 61559 475147 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 630111 28551 30143 57378 353
Zásoby 25 99621 24321 30029 35016 846
Záväzky 391 808371 815348 556346 848306 067
Záväzky z obchodného styku 861,001 059984,003 4492 254
Zisk pred zdanením 30 630111 28551 30143 57378 353
Zmena EBIT 0,27522,171,180,55690,4112
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 4703 367-5 67015 1421 690
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 4703 367-5 67015 1421 690
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000234,00170,0017,00260,00
Účtovné závierky