OS Transport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 556 4028 186 3058 044 5987 726 5896 434 674
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000045 170
Bežná likvidita III. stupeň 0,58480,55370,68520,76372,71
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000045 170
Časové rozlíšenie aktív 89 56176 129125 667138 732208 200
Časové rozlíšenie pasív 7 2744 20928 50818 3625 901
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8364-0,3199-0,1007-0,07360,0644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 22,2110,415,423,271,14
Celkové tržby 12 725 32611 669 56612 174 94013 105 21712 511 067
Celkový dlh 8 180 7787 465 2376 768 4255 901 8973 419 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -241 486-549 564-320 223-194 550-16 505
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 241 486549 564320 223194 55061 675
Čistý cash flow -308 078229 341125 673132 875-193 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 232 879671 9121 356 9172 088 9991 782 397
Čistý zisk 169 685518 1941 049 0001 607 6641 353 723
Čistý zisk v minulom roku 518 1941 049 0001 607 6641 353 723709 031
Cudzie zdroje -368 350-716 859-1 247 665-1 806 330-3 009 169
Daň z príjmov 57 108148 280295 147456 841387 342
Daň z príjmov v minulom roku 148 280295 147456 841387 342203 227
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 108148 280295 147456 841387 342
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,6494,7597,5684,8091,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,5685,3890,8283,2890,90
Doba obratu aktív 253,01263,49251,52222,06193,71
Doba obratu pohľadávok 107,6494,7597,5684,8091,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 202,39209,25162,90123,9635,52
EBIT v minulom roku 671 9121 356 9172 088 9991 782 397986 193
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 232 879671 9121 356 9172 088 9991 782 397
EBITDA 4 074 7933 982 8894 502 1764 573 7474 212 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 074 7933 982 8894 502 1764 573 7474 212 009
Finančná páka 23,2311,426,454,282,14
Finančné účty 241 486549 564320 223194 55061 675
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 984 0433 767 5654 689 3554 748 3074 204 184
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79990,79410,64770,55820,1834
Krátkodobé pohľadávky 3 640 1362 943 7493 120 2452 950 8183 042 352
Krátkodobé záväzky 6 844 3646 500 9715 210 2264 313 3321 179 834
Krytie dlhovej služby 561,81572,67307,59186,73101,91
Materiál 35 78632 76723 25523 83827 707
Nákladové úroky 6 0865 43812 77024 49441 332
Nákladové úroky v minulom roku 5 43812 77024 49441 33273 935
Náklady na predaný tovar 8 445 3317 482 3667 446 5518 168 4278 011 001
Neobežný majetok 4 549 4334 584 0964 455 2084 418 6513 094 740
Obežný majetok 3 917 4083 526 0803 463 7233 169 2063 131 734
Obrat aktív 1,441,391,451,641,88
Obrat neobežného majetku 2,712,472,622,873,92
Obrat obežného majetku 3,153,223,374,013,87
Odpisy 3 558 9163 028 9983 060 6782 456 1342 319 644
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 779 4581 514 4991 530 3391 228 0671 159 822
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 779 4581 514 4991 530 3391 228 0671 159 822
Osobné náklady 1 628 5451 424 1341 249 8501 168 8211 097 644
Ostatné náklady na finančnú činnosť 352 138348 484310 225206 990179 841
Ostatné záväzky z obchodného styku 631 678512 084384 400515 689310 628
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 728 6013 547 1924 109 6784 063 7983 673 367
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46070,72290,84080,89000,4432
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13660,39970,48360,61530,3396
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,392,713,383,883,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75150,86630,98071,251,20
Pohľadávky z obchodného styku 3 367 0412 652 6182 904 7692 897 7233 019 645
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57960,54870,68070,75822,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,20-3,13-9,93-13,5915,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -50,6242,179,845,42-4,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95610,91190,84140,76380,5314
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 22,2110,415,423,271,14
Pridaná hodnota 3 898 3273 857 5334 227 4074 531 9204 113 529
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46070,72290,84080,89000,4499
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,011,871,501,290,8119
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,011,871,501,290,8119
Služby 4 344 9703 369 2763 455 9473 750 6223 400 244
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 556 4028 186 3058 044 5987 726 5896 434 674
Spotreba materiálu… 4 100 3614 113 0903 990 6044 417 8054 610 757
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000045 170
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 474 35211 406 47911 922 66012 891 12212 210 538
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 130 69466 580248 702190 77586 008
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 343 65811 339 89911 673 95812 700 34712 124 530
Účtovný cash flow -308 078229 341125 673132 875-193 675
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000045 170
Úrokové krytie 38,26123,56106,2685,2943,12
Vlastné imanie 368 350716 8591 247 6651 806 3303 009 169
Všetky záväzky 8 180 7787 465 2376 768 4255 901 8973 419 604
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 1671 5171 8670,00000,0000
Výsledok hospodárenia 585 4011 020 4711 665 6732 296 6741 962 066
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 585 4011 020 4711 665 6732 296 6741 962 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 169 685518 1941 049 0001 607 6641 353 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 518 1941 049 0001 607 6641 353 723709 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 226 793666 4741 344 1472 064 5051 741 065
Zásoby 35 78632 76723 25523 83827 707
Záväzky 8 180 7787 465 2376 768 4255 901 8973 419 604
Záväzky z obchodného styku 631 678512 084384 400515 689310 628
Zisk pred zdanením 226 793666 4741 344 1472 064 5051 741 065
Zmena EBIT 0,34660,49520,64961,171,81
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 61 1700,000024 52711 71416 307
Účtovné závierky