OS Transport, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 186 3058 044 5987 726 5896 434 6745 716 880
Bankové úvery 0,00000,00000,000045 170263 983
Bežná likvidita III. stupeň 0,55370,68520,76372,711,46
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000045 170263 983
Časové rozlíšenie aktív 76 129125 667138 732208 20091 280
Časové rozlíšenie pasív 4 20928 50818 3625 9016 145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,415,423,271,145,03
Celkové tržby 11 669 56612 174 94013 105 21712 511 0670,0000
Celkový dlh 7 465 2376 768 4255 901 8973 419 6044 764 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -549 564-320 223-194 550-16 505228 814
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 549 564320 223194 55061 67535 169
Čistý cash flow 229 341125 673132 875-193 67535 169
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 671 9121 356 9172 088 9991 782 397353 164
Čistý zisk 518 1941 049 0001 607 6641 353 723243 442
Čistý zisk v minulom roku 1 049 0001 607 6641 353 723709 031156 778
Cudzie zdroje -716 859-1 247 665-1 806 330-3 009 169-946 415
Daň z príjmov 148 280295 147456 841387 3420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 295 147456 841387 342203 2270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 148 280295 147456 841387 3420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,7597,5684,8091,5985,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,3890,8283,2890,9084,40
Doba obratu aktív 263,49251,52222,06193,71158,96
Doba obratu pohľadávok 94,7597,5684,8091,5985,74
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000074,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 209,25162,90123,9635,5254,22
EBIT v minulom roku 1 356 9172 088 9991 782 397986 193275 022
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 671 9121 356 9172 088 9991 782 397353 164
EBITDA 3 982 8894 502 1764 573 7474 212 0092 355 196
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 982 8894 502 1764 573 7474 212 0092 355 196
Finančná páka 11,426,454,282,146,04
Finančné účty 549 564320 223194 55061 67535 169
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 767 5654 689 3554 748 3074 204 1842 173 196
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79410,64770,55820,18340,3411
Krátkodobé pohľadávky 2 943 7493 120 2452 950 8183 042 3523 083 639
Krátkodobé záväzky 6 500 9715 210 2264 313 3321 179 8341 949 875
Krytie dlhovej služby 572,67307,59186,73101,9121,47
Materiál 32 76723 25523 83827 70742 112
Nákladové úroky 5 43812 77024 49441 332109 722
Nákladové úroky v minulom roku 12 77024 49441 33273 935118 244
Náklady na predaný tovar 7 482 3667 446 5518 168 4278 011 0019 603 482
Neobežný majetok 4 584 0964 455 2084 418 6513 094 7402 464 680
Obežný majetok 3 526 0803 463 7233 169 2063 131 7343 160 920
Obrat aktív 1,391,451,641,882,30
Obrat neobežného majetku 2,472,622,873,925,33
Obrat obežného majetku 3,223,374,013,874,15
Odpisy 3 028 9983 060 6782 456 1342 319 6441 518 308
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 514 4991 530 3391 228 0671 159 8221 518 308
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 514 4991 530 3391 228 0671 159 8220,0000
Osobné náklady 1 424 1341 249 8501 168 8211 097 6440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 348 484310 225206 990179 841182 000
Ostatné záväzky z obchodného styku 512 084384 400515 689310 6280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 547 1924 109 6784 063 7983 673 3671 761 750
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72290,84080,89000,44320,2011
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39970,48360,61530,33960,0939
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,713,383,883,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86630,98071,251,202,32
Pohľadávky z obchodného styku 2 652 6182 904 7692 897 7233 019 6453 035 226
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54870,68070,75822,691,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,13-9,93-13,5915,54-26,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 42,179,845,42-4,690,3205
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91190,84140,76380,53140,8334
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,415,423,271,145,03
Pridaná hodnota 3 857 5334 227 4074 531 9204 113 5293 523 335
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72290,84080,89000,44990,2572
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,871,501,290,81192,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,871,501,290,81192,02
Služby 3 369 2763 455 9473 750 6223 400 2443 541 622
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 186 3058 044 5987 726 5896 434 6745 716 880
Spotreba materiálu… 4 113 0903 990 6044 417 8054 610 7576 061 860
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000045 170263 983
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 406 47911 922 66012 891 12212 210 53813 126 817
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 66 580248 702190 77586 0080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 339 89911 673 95812 700 34712 124 53013 126 817
Účtovný cash flow 229 341125 673132 875-193 67535 169
Úročený dlh 0,00000,00000,000045 170263 983
Úrokové krytie 123,56106,2685,2943,123,22
Vlastné imanie 716 8591 247 6651 806 3303 009 169946 415
Všetky záväzky 7 465 2376 768 4255 901 8973 419 6044 764 320
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 5171 8670,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 020 4711 665 6732 296 6741 962 066611 776
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 020 4711 665 6732 296 6741 962 066611 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 518 1941 049 0001 607 6641 353 723243 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 049 0001 607 6641 353 723709 031156 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 666 4741 344 1472 064 5051 741 065320 229
Zásoby 32 76723 25523 83827 70742 112
Záväzky 7 465 2376 768 4255 901 8973 419 6044 764 320
Záväzky z obchodného styku 512 084384 400515 689310 6280,0000
Zisk pred zdanením 666 4741 344 1472 064 5051 741 065320 229
Zmena EBIT 0,49520,64961,171,811,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000024 52711 71416 307225 112