VOICE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 646 515-186 965-179 605-179 013-171 573
Bankové úvery 827 2400,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,3811-1,60-1,48-1,56-1,38
Bežné bankové úvery 827 2400,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000058 37358 37258 32558 249
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 5381 6361 6360,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11700,0031-0,0278-0,0943-1,73
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20550,0063-0,0543-0,1895-3,38
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,50-0,5522-0,5762-0,5638-0,6021
Celkové tržby 16 66942 20749 48049 2230,0000
Celkový dlh 1 077 687232 466246 389233 513259 614
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 776 809781 104782 388770 489745 713
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,61200,1530-0,2722-0,08520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 431-781 104-782 388-770 489-745 713
Čistý cash flow 50 4311 284-11 899-39 063-745 713
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 2028 174-12 508-3 236-7 181
Čistý zisk -10 2026 458-13 468-4 196-7 181
Čistý zisk v minulom roku 6 458-13 265-4 19621 223-18 243
Cudzie zdroje 431 172420 969427 630414 162431 187
Daň z príjmov 0,00001 716960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 716960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 716960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 93 4630,00003 7620,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8 2733 4482 9262 9811 982
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 4921 3081 1211 118727,06
Doba obratu aktív 14 926-1 647-1 326-1 372-886,34
Doba obratu pohľadávok 10 4313 4482 9542 9811 982
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 490
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 6661 8061 6171 5811 138
EBIT v minulom roku 8 174-12 305-3 23622 183-18 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 2028 174-12 508-3 236-7 181
EBITDA -10 0228 463-12 190-2 936-6 817
EBITDA marža -0,60120,2005-0,2464-0,05960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 0228 463-12 190-2 936-6 817
Finančná páka -1,500,44410,42000,43220,3979
Finančné účty 50 431-781 104-782 388-770 489-745 713
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6669-2,25-2,38-2,31-2,51
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,66692,252,382,312,51
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 2028 174-12 509-3 236-7 181
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,3796-1,10-1,22-1,15-1,28
Krátkodobé pohľadávky 358 345391 490396 373388 875383 753
Krátkodobé záväzky 245 429205 053219 024206 190220 327
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 195 1880,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00005,50-7,45-1,790,0000
Náklady na predaný tovar 15 11523 16852 08740 90453 984
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000200,00
Neobežný majetok 144 276144 276144 276144 276132 138
Obežný majetok 502 239-389 614-382 253-381 614-361 960
Obrat neobežného majetku 0,10960,28730,34270,33000,5347
Osobné náklady 11 2689 9949 2319 2740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180,00289,00319,00300,00364,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000165 020176 740165 8400,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 2026 458-13 468-4 196-7 181
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07804,184,364,304,35
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 16,210,5468-3,481,380,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,030,0304-0,2405-0,79360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,06171,83-0,28710,72320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,06171,83-0,28710,72320,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,190,0310-0,2407-0,8205-10,55
Pohľadávky z obchodného styku 151 241148 477151 806145 862140 740
Pohotová likvidita II. stupeň 0,3811-1,60-1,48-1,56-1,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,55327,86-35,94-10,60-0,5782
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,280,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,67-1,24-1,37-1,30-1,51
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,50-0,5522-0,5762-0,5638-0,6021
Pridaná hodnota 695,0018 277-2 6506 70716 671
Primárna platobná neschopnosť 1,291,111,161,140,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,0470-3,78-3,55-3,71-3,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -107,5327,47-20,21-79,53-38,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -107,5327,47-20,21-79,53-38,08
Služby 11 24719 69748 90633 36447 776
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 646 515-186 965-179 605-179 013-171 573
Spotreba materiálu… 3 8683 4713 1817 5406 008
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 827 2400,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 81041 44549 43747 61170 655
Tržby z predaja tovaru 67,000,00000,00000,0000200,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 74341 44549 43747 61170 455
Účtovný cash flow 50 4311 284-11 899-39 063-745 713
Úročený dlh 827 2400,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -431 172-420 969-427 630-414 162-431 187
Všetky záväzky 1 077 687232 466246 389233 513259 614
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 6360,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 5381 6360,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 0228 463-12 190-2 936-6 817
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 0228 463-12 190-2 936-6 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 2026 458-13 468-4 196-7 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 458-13 265-4 19621 223-18 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 2028 174-12 508-3 236-7 181
Záväzky 1 077 687232 466246 389233 513259 614
Záväzky z obchodného styku 195 188165 020176 740165 8400,0000
Zisk pred zdanením -10 2028 174-12 508-3 236-7 181
Zmena EBIT -1,25-0,66433,87-0,14590,3936