VEPOS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 239 593223 905195 886241 202168 385
Bežná likvidita III. stupeň 1,521,951,671,411,46
Časové rozlíšenie aktív 3 7697 3252 5702 5242 215
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00008,00275,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,921,181,291,681,90
Celkové tržby 831 969789 246748 220736 501624 843
Celkový dlh 157 537121 022110 444151 068110 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 985-60 932-48 442-49 464-32 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 98560 93248 44249 46432 433
Čistý cash flow -10 94712 490-1 02217 031-18 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 04724 61613 75253 1488 428
Čistý zisk -8 82717 44110 66942 0595 016
Čistý zisk v minulom roku 17 44110 66942 0595 0166 214
Cudzie zdroje -82 056-102 883-85 442-90 126-58 067
Daň z príjmov 0,00007 1753 08311 0762 880
Daň z príjmov v minulom roku 7 1753 08311 0762 8802 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00007 1753 08311 0762 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,0555,8751,0268,6957,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2853,9245,4467,7556,07
Doba obratu aktív 105,19104,2795,83121,2098,41
Doba obratu pohľadávok 50,0555,8751,0268,6957,24
Doba obratu zásob 0,00001 0070,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000021 5850,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,3345,9946,5268,2354,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000015 8400,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 24 61613 75253 1488 42810 309
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 04724 61613 75253 1488 428
EBITDA 34 28351 79140 96169 61443 122
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 28351 79140 96169 61443 122
Finančná páka 2,922,182,292,682,90
Finančné účty 49 98560 93248 44249 46432 433
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 51550 92340 26981 96742 475
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47850,44110,48540,56290,5542
Krátkodobé pohľadávky 113 990119 977104 296136 71097 935
Krátkodobé záväzky 114 63698 76195 084135 78193 318
Krytie dlhovej služby 43,950,00000,00003 31553,43
Materiál 6 4484 6083 8662 5343 993
Nákladové úroky 780,000,00000,000013,00532,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000013,00532,001 214
Náklady na predaný tovar 417 628402 768400 310366 130323 729
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 6700,00000,00000,0000
Neobežný majetok 65 40131 06336 71249 97031 809
Obežný majetok 170 423185 517156 604188 708134 361
Obrat aktív 3,473,503,813,013,71
Obrat neobežného majetku 12,7125,2320,3214,5419,63
Obrat obežného majetku 4,884,224,763,854,65
Odpisy 41 56026 30026 51622 14633 990
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 78013 15013 25811 07316 995
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 78013 15013 25811 07316 995
Osobné náklady 327 128294 098269 751250 162225 397
Ostatné náklady na finančnú činnosť 768,00868,00692,00981,00705,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 78 63772 47263 22970 49373 523
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 73343 74137 18564 20539 006
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,06440,19670,13640,50420,1127
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79070,77190,78010,69440,7494
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000228,150,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,301,281,441,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,191,171,321,16
Pohľadávky z obchodného styku 105 409115 78592 881134 83895 942
Pohotová likvidita II. stupeň 1,461,911,631,391,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,50-8,2483,60-5,293,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,030,00000,00001 310-34,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65750,54050,56380,62630,6535
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,921,181,291,681,90
Pridaná hodnota 413 721381 007345 795360 262300 783
Primárna platobná neschopnosť 0,74600,62590,68080,52280,7663
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43600,61700,50950,36430,3465
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,602,342,702,172,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,602,342,702,172,55
Služby 329 685307 107302 824276 297235 183
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 239 593223 905195 886241 202168 385
Spotreba materiálu… 87 94393 99197 48689 83388 546
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 831 349783 775746 105733 059624 541
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 66729,00
Tržby z predaja tovaru 0,00001 9230,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 831 349781 852746 105726 392624 512
Účtovný cash flow -10 94712 490-1 02217 031-18 304
Úrokové krytie -10,320,00000,00004 08815,84
Vlastné imanie 82 056102 88385 44290 12658 067
Všetky záväzky 157 537121 022110 444151 068110 043
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00008,00275,00
Výsledok hospodárenia -7 27725 49114 44554 1359 132
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 27725 49114 44554 1359 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 82717 44110 66942 0595 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 44110 66942 0595 0166 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 82724 61613 75253 1357 896
Zásoby 6 4484 6083 8662 5343 993
Záväzky 157 537121 022110 444151 068110 043
Záväzky z obchodného styku 78 63772 47263 22970 49373 523
Zisk pred zdanením -8 82724 61613 75253 1357 896
Zmena EBIT -0,32691,790,25876,310,8175
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000029,00