BRA-VUR, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 327 7823 571 9863 032 0812 191 5653 094 012
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000010 903
Bankové úvery 0,00000,00000,0000563,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,911,301,331,641,56
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000563,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 7158 83110 25910 4057 616
Časové rozlíšenie pasív 87,00217,000,000032,00116,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,322,622,652,993,00
Celkové tržby 6 148 1456 279 7583 904 9762 742 9220,0000
Celkový dlh 1 325 5062 585 3992 200 3481 642 6882 319 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -250 828-400 343-204 550-102 535-167 731
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 250 828400 343204 550103 098167 731
Čistý cash flow -149 515195 793101 45245 457167 731
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 784196 095400 8071 168 20861 278
Čistý zisk 15 819155 682282 8871 079 1144 511
Čistý zisk v minulom roku 155 682282 8871 079 114-1 298 5856 405
Cudzie zdroje -1 002 189-986 370-831 733-548 845-774 331
Daň z príjmov -900,0025 04283 5405 4190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 04283 5405 4192 8820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -900,0025 04283 5405 4190,0000
Dlhodobé pohľadávky 38 66936 3625 74414 0660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,6899,35117,8277,99261,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,3599,34117,7677,9269,32
Doba obratu aktív 139,24210,90306,49486,68894,12
Doba obratu pohľadávok 37,99101,50118,4081,12261,30
Doba obratu zásob 135,85535,195 1912 18310 548
Doba splácania záväzkov 908,227 33441 0536 893574,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,09100,39116,0477,95247,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 861,517 10538 3573 7430,0000
EBIT v minulom roku 196 095400 8071 168 208-955 63474 713
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 784196 095400 8071 168 20861 278
EBITDA 197 767395 065703 8051 455 208467 688
EBITDA marža 0,03220,06290,18020,53050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 197 767395 065703 8051 455 208467 688
Finančná páka 2,323,623,653,994,00
Finančné účty 250 828400 343204 550103 098167 731
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 205 606394 707946 4851 514 626467 242
Krátkodobé pohľadávky 596 4331 682 7341 165 550351 217904 199
Krátkodobé záväzky 486 2791 700 2761 148 024351 024855 363
Krytie dlhovej služby 15,2725,3420,4717,398,22
Materiál 25 94548 89972 20329 09217 041
Nákladové úroky 12 86515 37134 38083 67556 767
Nákladové úroky v minulom roku 15 37134 38083 675340 06968 308
Náklady na predaný tovar 5 661 0585 535 6772 885 5501 081 846551 756
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 195 42984 62210 20718 5888 739
Neobežný majetok 1 360 4021 319 6381 500 8081 601 6311 761 927
Obežný majetok 958 6652 243 5171 521 014579 5291 324 469
Obrat aktív 2,621,731,190,75000,4082
Obrat neobežného majetku 4,494,682,411,030,7169
Obrat obežného majetku 6,362,762,372,840,9536
Obrat zásob 2,690,68200,07030,16720,0346
Odpisy 172 868199 340298 022290 888383 327
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 86 43499 670149 011145 444383 327
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 86 43499 670149 011145 4440,0000
Osobné náklady 346 698298 819343 862341 6710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 545,00358,003 3902 268446,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 104 955477 229135 040190 0410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 188 687355 022580 9091 370 002387 838
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01580,15780,34011,960,0058
Podiel EBIT k aktívam 0,01190,05490,13220,53300,0198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01190,05490,13220,53310,0198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01510,10480,21270,63470,0274
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78650,46230,47400,60820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,267,6471,0730,221,31
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,272,162,111,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84841,301,130,88811,86
Pohľadávky z obchodného styku 574 3251 682 5341 164 996350 871239 877
Pohotová likvidita II. stupeň 1,761,231,201,321,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,70-5,04-8,20-12,07-4,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,6212,742,950,54332,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56940,72380,72570,74960,7497
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,322,622,652,993,00
Pridaná hodnota 440 793646 313725 378561 789711 285
Primárna platobná neschopnosť 0,80320,97900,92070,54320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01580,15780,34011,970,0058
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51570,23540,17820,29320,1961
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,706,543,131,134,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,706,543,131,134,96
Služby 5 010 4574 947 6012 306 554282 756186 338
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 327 7823 571 9863 032 0812 191 5653 094 012
Spotreba materiálu… 425 999503 728560 897704 921348 561
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000563,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 106 0436 181 9903 733 9631 674 4781 263 041
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1920,0000123 03530 8430,0000
Tržby z predaja tovaru 237 642111 81317 89619 7567 999
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 864 2096 070 1773 593 0321 623 8791 255 042
Účtovný cash flow -149 515195 793101 45245 457167 731
Úročený dlh 0,00000,00000,0000563,000,0000
Úrokové krytie 2,1612,7611,6613,961,08
Vlastné imanie 1 002 189986 370831 733548 845774 331
Všetky záväzky 1 325 5062 585 3992 200 3481 642 6882 319 565
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000116,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 87,00217,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 28 287195 725404 1931 170 48663 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 287195 725404 1931 170 48663 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 819155 682282 8871 079 1144 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 155 682282 8871 079 114-1 298 5856 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 919180 724366 4271 084 5335 982
Zásoby 72 735124 078145 170111 148252 539
Záväzky 1 325 5062 585 3992 200 3481 642 6882 319 565
Záväzky z obchodného styku 461 2691 647 1431 072 636190 6080,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000937 596567,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 356 3141 169 9140,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 14 919180 724366 4271 084 5335 982
Zmena EBIT 0,14170,48930,3431-1,220,8202
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -29 173274,00-7 892-75 581-19 021
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -29 173274,00-7 892-75 581-19 021
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 804,000,0000124 62524 67721 174
Účtovné závierky