ZVT- PREVIS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 254 768213 928223 706230 279261 309
Bankové úvery 0,00000,000031 28313 18029 764
Bežná likvidita III. stupeň 0,82200,76560,80221,781,53
Bežné bankové úvery 0,00000,000031 28313 18029 764
Časové rozlíšenie aktív 1 291247,001 0501 1421 390
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,923,672,990,67190,9051
Celkové tržby 538 632432 358456 042628 7350,0000
Celkový dlh 189 745168 117167 63592 544124 147
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 070-15 54030 74011 63529 187
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 07015 540543,001 545577,00
Čistý cash flow 3 53014 997-1 002950,00577,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 827-8 163-79 042827,001 968
Čistý zisk 19 213-10 261-81 663-3 772724,00
Čistý zisk v minulom roku -10 261-81 663-3 772880,00-12 736
Cudzie zdroje -65 023-45 811-56 071-137 735-137 162
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 183
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,4344,0555,7338,5951,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,8144,0555,4924,4748,40
Doba obratu aktív 179,24194,39208,23145,45186,15
Doba obratu pohľadávok 26,4344,0555,7338,5952,11
Doba obratu zásob 654 719427 463140 961136 18540 840
Doba splácania záväzkov 1 600 2851 224 385276 612124 008123,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 98,71140,21115,6937,3444,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 292 933801 921211 80944 6620,0000
EBIT v minulom roku -8 163-79 042827,004 763-11 762
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 827-8 163-79 042827,001 968
EBITDA 26 148-4 451-76 1179 79449 955
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 148-4 451-76 1179 79449 955
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1032-0,0119-3,230,0000
Finančná páka 3,924,673,991,671,91
Finančné účty 19 07015 540543,001 545577,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2552-0,2141-0,2506-0,5981-0,5249
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25520,21410,25060,59810,5249
Hrubá marža 0,62730,59600,53900,62850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 44962 61010 69082 86948 666
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55070,72130,55560,25670,2389
Krátkodobé pohľadávky 37 56348 47659 87261 09171 959
Krátkodobé záväzky 140 299154 306124 28659 11662 419
Krytie dlhovej služby 42,59-3,91-45,835,7040,16
Materiál 37 78936 67342 82243 87935 683
Nákladové úroky 614,001 1381 6611 7191 244
Nákladové úroky v minulom roku 1 1381 6611 7191 003974,00
Náklady na predaný tovar 180 963143 984146 325182 618185 659
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 32,0046,00164,00174,00603,00
Neobežný majetok 139 44495 79398 905101 580118 730
Obežný majetok 114 033117 888123 751127 557141 189
Obrat aktív 2,041,881,752,511,96
Obrat neobežného majetku 3,724,193,965,694,32
Obrat obežného majetku 4,553,413,174,533,63
Odpisy 7 6386 2245 78711 7916 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8193 1122 6756 1146 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 8193 1123 1125 6770,0000
Osobné náklady 316 476261 196323 427405 8850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 445,00873,001 2491 2611 289
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 38812 55595 16921 2910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 851-4 037-75 8768 0196 724
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2955-0,2240-0,9349-0,02500,0043
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1732-0,1369-0,79500,00480,0099
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93671,011,321,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10 5585 6021 4992 2711,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,070,98660,76000,97350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,96370,74670,946154,45
Pohľadávky z obchodného styku 30 99348 47659 61338 73967 937
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41290,41650,39510,88220,8019
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,42-3,0555,96-144,98-237,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,7513,18-0,60330,55260,4638
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74480,78590,74940,40190,4751
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,923,672,990,67190,9051
Pridaná hodnota 337 857257 700245 809395 146326 705
Primárna platobná neschopnosť 3,662,081,600,54960,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2955-0,2240-1,46-0,02740,0053
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,26-37,77-2,209,452,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,26-37,77-2,209,452,49
Služby 91 91440 47640 04952 72556 782
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 254 768213 928223 706230 279261 309
Spotreba materiálu… 91 438100 166105 677127 014126 591
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000031 28313 18029 764
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 532 162435 648436 162635 351512 364
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000020 3150,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 37333 96744 02837 1680,0000
Tržby z predaja tovaru 51,0093,00324,00352,001 009
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 518 738401 588391 810577 516511 355
Účtovný cash flow 3 53014 997-1 002950,00577,00
Úročený dlh 0,00000,000031 28313 18029 764
Úrokové krytie 32,29-7,17-47,590,48111,58
Vlastné imanie 65 02345 81156 071137 735137 162
Všetky záväzky 189 745168 117167 63592 544124 147
Výsledok hospodárenia 20 281-7 400-77 7821 9923 300
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 281-7 400-77 7821 9923 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 213-10 261-81 663-3 772724,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 261-81 663-3 772880,00-12 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 213-9 301-80 703-892,00647,00
Zásoby 57 40053 87263 33664 92167 470
Záväzky 189 745168 117167 63592 544124 147
Záväzky z obchodného styku 113 353101 06495 16921 2910,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 104 96588 5090,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 19 213-9 301-80 703-892,00647,00
Zmena EBIT -2,430,1033-95,580,1736-0,1673
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 421-3 296-435,00-2 705-1 683
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 421-3 296-435,00-2 705-1 683
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 60230 69239 90633 17940 655