Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 599 973656 477619 578701 396672 604
Aktivácia 178,0086,00402,00754,004 073
Bankové úvery 76 22153 16618 38323 07413 177
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,651,140,95701,03
Bežné bankové úvery 0,00003,0018 38323 07413 177
Časové rozlíšenie aktív 1 0801 2412 4653 801435,00
Časové rozlíšenie pasív 6 7984 98419 19922 68128 681
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,732,094,87-99,4223,99
Celkové tržby 164 652347 845128 142217 252295 639
Celkový dlh 375 507440 785498 171685 611618 159
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 176 590146 203204 114307 487276 836
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 39377 6262 5324 7552 961
Čistý cash flow -33 23375 094-2 2231 794-6 181
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 913118 53323 980-14 74024 728
Čistý zisk 6 960108 5019 103-37 17516 521
Čistý zisk v minulom roku 108 5019 103-37 17516 521-23 827
Cudzie zdroje -217 668-210 708-102 2086 896-25 764
Daň z príjmov 0,00000,00001 734154,005 676
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 734154,005 6761 056
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00001 734154,005 676
Dlhodobé bankové úvery 76 22153 1630,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 76 22153 1630,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,3125,6873,4099,9665,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4125,6373,4093,8765,85
Doba obratu aktív 1 5211 0081 3701 290812,96
Doba obratu pohľadávok 32,3125,6873,4099,9665,85
Doba obratu zásob 24 34812 3839 9804 8152 972
Doba splácania záväzkov 6 5444 5695 1002 7751 584
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 336,14282,07595,16608,98367,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 6453 0644 1272 3891 419
EBIT v minulom roku 118 53323 980-14 74024 728-10 676
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 913118 53323 980-14 74024 728
EBITDA 47 369143 14850 2044 20337 023
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 369143 14850 2044 20337 023
Finančná páka 2,763,126,06-101,7126,11
Finančné účty 44 39377 6262 5324 7552 961
Hrubá marža 0,36210,18840,57430,29080,3467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 543154 36147 5531 46633 974
Krátkodobé finančné výpomoci 144 762170 663188 263289 168266 620
Krátkodobé pohľadávky 12 74716 72733 20654 34554 482
Krátkodobé záväzky 132 616183 720269 255331 080303 955
Krytie dlhovej služby 2,839,531,550,09351,19
Materiál 0,00000,0000998,00998,00998,00
Nákladové úroky 9 95310 03213 14322 2812 531
Nákladové úroky v minulom roku 10 03213 14322 2812 53112 095
Náklady na predaný tovar 84 382172 20191 543135 262199 498
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 39714 67819 26943 54870 050
Neobežný majetok 48 31862 93354 50964 04544 297
Obežný majetok 550 575592 303562 604633 550627 872
Obrat neobežného majetku 2,983,783,033,106,82
Odpisy 29 64023 82621 83615 2948 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 82011 91310 9187 6474 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 82011 91310 9187 6474 000
Osobné náklady 40 98243 96439 97364 75367 113
Ostatné náklady na finančnú činnosť 826,00453,002 6512 7373 049
Ostatné záväzky z obchodného styku 73 859123 219217 892285 036272 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 600132 32730 939-21 88124 521
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68740,67080,54321,020,6549
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,064,463,821,451,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,491,840,97561,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84420,96671,190,78921,36
Pohľadávky z obchodného styku 11 99616 69433 20651 03454 482
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,55-2,8145,983,844,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,347,49-0,16910,0805-2,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62590,67140,80400,97750,9191
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,732,094,87-99,4223,99
Pridaná hodnota 59 62065 53573 58763 175102 486
Primárna platobná neschopnosť 6,167,386,565,595,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03200,51490,08915,390,6412
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,933,089,92163,1216,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,933,089,92163,1216,70
Služby 20 68644 231286,0049 36536 047
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 599 973656 477619 578701 396672 604
Spotreba materiálu… 56 97186 69626 33360 51386 204
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 220 983223 829206 646312 242279 797
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 178,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 144 002243 569165 130198 437301 984
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 8330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 15 27221 95326 82555 214103 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 128 730215 783138 305143 223198 784
Účtovný cash flow -33 23375 094-2 2231 794-6 181
Úročený dlh 220 983223 829206 646312 242279 797
Úrokové krytie 1,7011,821,82-0,66169,77
Vlastné imanie 217 668210 708102 208-6 89625 764
Všetky záväzky 375 507440 785498 171685 611618 159
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 7984 98419 19922 68128 681
Výsledok hospodárenia 17 729119 65428 368-11 09129 023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 729119 65428 368-11 09129 023
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 960108 5019 103-37 17516 521
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 108 5019 103-37 17516 521-23 827
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 960108 50110 837-37 02122 197
Zásoby 493 435497 950526 866574 450570 429
Záväzky 375 507440 785498 171685 611618 159
Záväzky z obchodného styku 73 859123 219217 892285 036272 360
Zisk pred zdanením 6 960108 50110 837-37 02122 197
Zmena EBIT 0,14274,94-1,63-0,5961-2,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 494,00-26 682-46 05717 410-11 270
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 494,00-26 682-46 05717 410-11 270
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 5010,00000,00000,0000