ZVT - PRINT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00001 630 5151 756 9811 496 9321 733 848
Aktivácia 0,00000,000012 0960,000034 340
Bankové úvery 0,0000401 682430 374239 300470 954
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,431,221,471,23
Bežné bankové úvery 0,0000100 682317 374239 300470 954
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 3861 7301 5011 955
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,66470,79580,53420,7952
Celkové tržby 0,00001 381 5901 499 0871 378 2550,0000
Celkový dlh 0,0000651 032778 573521 199768 001
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000352 559377 154221 676454 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000049 12353 22017 62416 419
Čistý cash flow 0,0000-4 09735 5962 88116 419
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000019 54116 64111 52820 755
Čistý zisk 0,00001 0752 6755 3021 700
Čistý zisk v minulom roku 0,00002 6755 3024 584-29 917
Cudzie zdroje 0,0000-979 483-978 408-975 733-965 847
Daň z príjmov 0,00004 7701 608-3 9130,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 608-3 913-5 3550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 7701 608-3 9130,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000301 000113 0000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000122 0530,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000301 000113 0000,000098 399
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000059,2462,0574,8591,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000058,0161,2442,0546,86
Doba obratu aktív 0,0000418,28458,74402,26477,02
Doba obratu pohľadávok 0,000059,2493,9274,8591,02
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000100 239
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000065,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000041,4560,2666,3739,12
EBIT v minulom roku 0,000016 64111 52812 609-6 403
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000019 54116 64111 52820 755
EBITDA 0,0000175 370164 886198 090105 618
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000175 370164 886198 090105 618
Efektívna daňová sadzba 0,00000,81610,3754-2,820,0000
Finančná páka 0,00001,661,801,531,80
Finančné účty 0,000049 12353 22017 62416 419
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,6007-0,5569-0,6518-0,5571
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,60070,55690,65180,5571
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000179 359170 163209 499101 546
Krátkodobé pohľadávky 0,0000230 916237 643278 524330 841
Krátkodobé záväzky 0,0000161 563230 795246 967142 186
Krytie dlhovej služby 0,000012,8013,3419,545,54
Materiál 0,0000190 140167 344170 534140 456
Nákladové úroky 0,000013 69612 35810 13919 055
Nákladové úroky v minulom roku 0,000012 35810 13913 38023 514
Náklady na predaný tovar 0,0000821 465806 392769 355727 822
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 471
Neobežný majetok 0,0000993 466965 048779 779980 657
Obežný majetok 0,0000635 663790 203715 652751 236
Obrat aktív 0,00000,87260,79570,90740,7652
Obrat neobežného majetku 0,00001,431,451,741,35
Obrat obežného majetku 0,00002,241,771,901,77
Odpisy 0,0000153 588147 970188 78294 974
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000076 79473 98594 39194 974
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000076 79473 98594 3910,0000
Osobné náklady 0,0000488 131494 301486 9340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002 0196 6013 4854 072
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000117 846123 121198 2010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000154 663150 645194 08496 674
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,81170,83560,82680,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7532
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,231,201,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,93710,92100,87166,31
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000226 136234 550156 471170 317
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,070,53380,61210,5696
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000239,07-27,49-338,68-58,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,29912,880,28420,8617
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,66470,79580,53420,7952
Pridaná hodnota 0,0000601 369591 550588 935598 871
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,52110,52491,270,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00003,714,722,637,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00003,714,722,637,27
Služby 0,0000166 482158 243174 141161 203
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 630 5151 756 9811 496 9321 733 848
Spotreba materiálu… 0,0000610 525621 218588 699632 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000401 682430 374239 300470 954
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 425 8381 502 2801 365 7371 326 693
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000098 3990,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0045 9397 4470,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 620
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 422 8341 397 9421 358 2901 325 073
Účtovný cash flow 0,0000-4 09735 5962 88116 419
Úročený dlh 0,0000401 682430 374239 300470 954
Úrokové krytie 0,00001,431,351,141,09
Vlastné imanie 0,0000979 483978 408975 733965 847
Všetky záväzky 0,0000651 032778 573521 199768 001
Výsledok hospodárenia 0,000024 78622 85515 14810 597
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000024 78622 85515 14810 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00001 0752 6755 3021 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00002 6755 3024 584-29 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00005 8454 2831 389-6 221
Zásoby 0,0000355 624377 287419 504403 976
Záväzky 0,0000651 032778 573521 199768 001
Záväzky z obchodného styku 0,0000117 846123 121198 2010,0000
Zisk pred zdanením 0,00005 8454 2831 389-6 221
Zmena EBIT 0,00001,171,440,9143-3,24
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-44 458-39 027-6 51532 967
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-44 458-39 027-6 51532 967
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 60747,00