Mestské lesy, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 604 950624 415804 815779 901907 250
Bežná likvidita III. stupeň 0,90110,90441,191,011,08
Časové rozlíšenie aktív 3 7124 2653 6263 7623 392
Časové rozlíšenie pasív 197 200221 283247 451271 202293 369
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,43030,3011-0,26900,78780,8827
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5366-0,56130,3907-1,18-1,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91460,76411,451,451,91
Celkové tržby 1 541 0301 610 1591 848 3891 645 6791 417 639
Celkový dlh 194 781174 606329 907300 745402 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 647-129 290-198 108-136 933-300 767
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 647129 290198 108136 933300 767
Čistý cash flow -91 643-68 81861 175-163 834-186 486
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 91922 25346 29521 82726 095
Čistý zisk 290,0015 84734 80815 30518 625
Čistý zisk v minulom roku 15 84734 80815 30518 62523 262
Cudzie zdroje -212 969-228 526-227 457-207 954-211 274
Daň z príjmov 1 6276 40611 4876 5227 470
Daň z príjmov v minulom roku 6 40611 4876 5227 4708 873
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6276 40611 4876 5227 470
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,4033,4340,8346,3638,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,9731,4440,1645,6537,35
Doba obratu aktív 158,65150,41169,50178,75232,90
Doba obratu pohľadávok 45,4033,4340,8346,3638,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,7829,5332,9831,8942,99
EBIT v minulom roku 22 25346 29521 82726 09532 135
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 91922 25346 29521 82726 095
EBITDA 83 307113 235140 647117 456116 629
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 307113 235140 647117 456116 629
Efektívna daňová sadzba 0,84870,28790,24810,29880,2863
Finančná páka 2,842,733,543,754,29
Finančné účty 37 647129 290198 108136 933300 767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 82 119117 827138 885113 916122 044
Krátkodobé pohľadávky 173 123138 782193 864202 284149 172
Krátkodobé záväzky 170 772122 610156 583139 143167 464
Krytie dlhovej služby 0,42270,51250,57450,43710,3986
Materiál 148,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 958 0711 074 0471 152 130970 939791 784
Neobežný majetok 273 362313 410324 097365 372411 172
Obežný majetok 327 876306 740477 092410 767492 686
Obrat aktív 2,302,432,152,041,57
Obrat neobežného majetku 5,094,835,354,363,46
Obrat obežného majetku 4,244,943,633,882,89
Odpisy 82 18091 07492 59091 60091 156
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 09045 53746 29545 80045 578
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 09045 53746 29545 80045 578
Osobné náklady 433 208455 875412 301411 010380 822
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1884 8504 4394 5605 418
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000442,002 67720,001 167
Ostatné záväzky z obchodného styku 116 93053 56294 98764 096112 774
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 82 470106 921127 398106 905109 781
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99871,030,70960,66130,6044
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,000,96791,411,511,65
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84160,80671,151,241,33
Pohľadávky z obchodného styku 144 803130 541190 704199 182145 511
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58290,79190,97910,83580,9837
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,323,32-3,721,271,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -45 8220,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91460,76411,451,451,91
Pridaná hodnota 433 753441 239580 995621 562630 045
Primárna platobná neschopnosť 0,80750,41030,49810,32180,7750
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10230,37600,49030,33370,6527
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,341,542,352,563,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,341,542,352,563,45
Služby 966 539915 9731 063 132911 980649 673
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 604 950624 415804 815779 901907 250
Spotreba materiálu… 69 823111 622102 56887 76274 406
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 391 8241 519 7861 733 1251 593 0011 426 662
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 5000,0000500,004 833
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 391 8241 515 2861 733 1251 592 5011 421 829
Účtovný cash flow -91 643-68 81861 175-163 834-186 486
Úrokové krytie 959,500,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 212 969228 526227 457207 954211 274
Všetky záväzky 194 781174 606329 907300 745402 607
Výnosy budúcich období krátkodobé 197 071220 946244 821268 696292 571
Výsledok hospodárenia 1 12726 66148 05726 35630 306
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 12726 66148 05726 35630 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 290,0015 84734 80815 30518 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 84734 80815 30518 62523 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 91722 25346 29521 82726 095
Zásoby 117 10638 66885 12071 55042 747
Záväzky 194 781174 606329 907300 745402 607
Záväzky z obchodného styku 116 93053 56294 98764 096112 774
Zisk pred zdanením 1 91722 25346 29521 82726 095
Zmena EBIT 0,08620,48072,120,83640,8120
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 78 291-46 45213 57028 803-67 705
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 78 291-46 45213 57028 803-67 705
Účtovné závierky