Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 227 690215 466215 841240 201284 616
Bežná likvidita III. stupeň 0,79300,63480,68590,92661,71
Časové rozlíšenie aktív 10 15028 58520 52811 38614 225
Časové rozlíšenie pasív 12 1460,00000,0000166,00166,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,483,132,251,040,8673
Celkové tržby 702 699683 704662 704701 7860,0000
Celkový dlh 128 498163 352149 399122 155132 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 56118 00716 9731 765-23 870
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 01312 44513 47913 84123 870
Čistý cash flow 19 568-1 034-362,00-11 82523 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 812-11 449-41 668-18 606-52 669
Čistý zisk 34 932-14 329-51 439-28 639-52 669
Čistý zisk v minulom roku -14 329-51 439-28 639-5 815-756,00
Cudzie zdroje -87 046-52 114-66 442-117 880-152 333
Daň z príjmov 2 8802 8809 6199 6200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8809 6199 6209 6220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8809 6199 6200,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 7599 7599 75916 49729 974
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,6474,6191,64106,73128,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,8422,3330,1558,4849,13
Doba obratu aktív 325,70327,23359,75380,94589,86
Doba obratu pohľadávok 100,6089,44107,90132,89190,36
Doba obratu zásob 128,21225,24877,541 047379,64
Doba splácania záväzkov 3 6295 07920 40419 34445,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 130,18182,18176,57141,62121,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 9094 35516 63215 5190,0000
EBIT v minulom roku -11 449-41 668-18 6064 394-754,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 812-11 449-41 668-18 606-52 669
EBITDA 74 3226 991-2 65822 793-56 249
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 74 3226 991-2 65822 793-56 249
Efektívna daňová sadzba 0,0762-0,2516-0,2300-0,50580,0000
Finančná páka 2,624,133,252,041,87
Finančné účty 32 01312 44513 47913 84123 870
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3823-0,2419-0,3078-0,4908-0,5352
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,38230,24190,30780,49080,5352
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 07711 2061 71726 238-52 960
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39970,55670,49080,37180,2062
Krátkodobé finančné výpomoci 30 45230 45230 45215 6060,0000
Krátkodobé pohľadávky 60 56549 13054 98067 29761 878
Krátkodobé záväzky 91 004119 959105 93589 29958 694
Krytie dlhovej služby 6,120,0000-17,4939,37-338,85
Materiál 0,0000357,001 050909,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000152,00413,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000152,00413,00587,002,00
Náklady na predaný tovar 503 709493 218488 787516 305466 471
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 1538 6211 8951 685748,00
Neobežný majetok 111 988110 227112 539126 346153 891
Obežný majetok 105 55276 65482 774102 469116 500
Obrat aktív 1,121,121,010,95820,6188
Obrat neobežného majetku 2,282,181,951,821,14
Obrat obežného majetku 2,423,142,652,251,51
Obrat zásob 2,851,620,41590,34860,9614
Odpisy 39 24622 61243 36444 82815 497
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 62311 30621 68222 41415 497
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 62311 30621 68222 4140,0000
Osobné náklady 141 603192 789193 161181 2630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 975,001 2481 3491 2601 599
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 7305 4635 7244 7054 888
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 939102 86286 34971 6420,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 1788 283-8 07516 189-37 172
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2973-0,1735-0,5309-0,2145-0,3457
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,5697-0,7624-0,7159-0,63340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -27,15-29,33-142,37-169,82-0,6224
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,76-1,31-1,40-1,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,37-1,17-1,14-1,27-18,74
Pohľadávky z obchodného styku 27 85214 70118 09036 87223 707
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76890,59940,65250,88061,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,4550,40183,549,97-6,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-2,38-28,630,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56440,75810,69220,50860,4642
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,483,132,251,040,8673
Pridaná hodnota -248 547-252 884-269 797-286 154-290 353
Primárna platobná neschopnosť 2,627,004,771,940,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4013-0,2750-0,7742-0,2430-0,3457
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,7323,37-56,215,36-2,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,7323,37-56,215,36-2,35
Služby 458 396446 470447 398471 410437 215
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 227 690215 466215 841240 201284 616
Spotreba materiálu… 36 16038 12739 49443 21028 508
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 45230 45230 45215 6060,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 255 162240 334218 990230 151176 118
Tržby z predaja tovaru 13 41713 0013 5052 567745,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 241 745227 333215 485227 584175 373
Účtovný cash flow 19 568-1 034-362,00-11 82523 870
Úročený dlh 30 45230 45230 45215 6060,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-274,13-45,050,0000
Vlastné imanie 87 04652 11466 442117 880152 333
Všetky záväzky 128 498163 352149 399122 155132 117
Výnosy budúcich období krátkodobé 12 1460,00000,0000166,00166,00
Výsledok hospodárenia 35 076-15 621-46 022-22 035-71 746
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 076-15 621-46 022-22 035-71 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 932-14 329-51 439-28 639-52 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 329-51 439-28 639-5 815-756,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 812-11 449-41 820-19 019-68 449
Zásoby 3 2155 3204 5564 834778,00
Záväzky 128 498163 352149 399122 155132 117
Záväzky z obchodného styku 72 939102 86286 34971 6420,0000
Zisk pred zdanením 37 812-11 449-41 820-19 019-68 449
Zmena EBIT -3,300,27482,24-4,2369,85