ALEX spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 179 102182 718173 887186 349142 814
Bežná likvidita III. stupeň 1,330,90340,87090,70011,27
Časové rozlíšenie aktív 9 8213 8113 4353 7293 521
Časové rozlíšenie pasív 107,000,0000226,00767,00622,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,20040,3284-0,86670,28410,6392
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,184,059,26-7,64-11,91
Celkové tržby 1 037 1731 010 680989 798891 3760,0000
Celkový dlh 122 787146 556156 735213 522155 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 299-17 036-28 912-14 243-8 332
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 29917 03628 91214 2438 332
Čistý cash flow 11 263-11 87614 6697 9388 332
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 99222 57429 329-15 1403 112
Čistý zisk 20 04619 23625 441-19 0273 112
Čistý zisk v minulom roku 19 23625 441-19 0274 12127 604
Cudzie zdroje -56 208-36 162-16 92627 94013 035
Daň z príjmov 2 8802 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 8812 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8802 8812 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,7524,0924,8827,4628,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,4323,4124,8827,4628,24
Doba obratu aktív 63,4966,3764,3076,3662,39
Doba obratu pohľadávok 20,7524,0924,8827,4628,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000038,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,2437,0244,1651,1328,67
EBIT v minulom roku 22 57429 329-15 1407 00227 676
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 99222 57429 329-15 1403 112
EBITDA 82 34580 99691 44338 62117 511
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 82 34580 99691 44338 62117 511
Finančná páka 3,195,0510,27-6,67-10,96
Finančné účty 28 29917 03628 91214 2438 332
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 25082 28286 89135 69313 868
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42910,55790,68680,66960,4595
Krátkodobé pohľadávky 58 54466 31967 28367 01064 637
Krátkodobé záväzky 76 851101 932119 427124 77265 629
Krytie dlhovej služby 1 248176,8590,8121,7830,56
Materiál 5 8624 9154 5772 9057 817
Nákladové úroky 66,00458,001 0071 0060,0000
Nákladové úroky v minulom roku 458,001 0071 0060,000072,00
Náklady na predaný tovar 680 823692 388714 928655 349628 184
Neobežný majetok 76 57690 63769 68098 46258 507
Obežný majetok 92 70588 270100 77284 15880 786
Obrat aktív 5,755,505,684,785,85
Obrat neobežného majetku 13,4511,0914,169,0514,28
Obrat obežného majetku 11,1111,389,7910,5810,34
Odpisy 57 70856 30857 56450 25210 759
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 85428 15428 78225 12610 759
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 85428 15428 78225 1260,0000
Osobné náklady 292 597259 465209 751218 9210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4955 5144 5524 0943 643
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 83124 90534 13540 8600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 77 75475 54483 00531 22513 871
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,35660,53191,500,6810-0,2387
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22510,27940,5408-0,24900,0406
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83900,83030,77090,92990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,201,301,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99560,98961,020,874619,27
Pohľadávky z obchodného styku 57 63464 44067 28367 01064 637
Pohotová likvidita II. stupeň 1,260,85510,83270,67691,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,993,04-1,153,521,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 170,65-25,9314,577,890,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68560,80210,90141,151,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,184,059,26-7,64-11,91
Pridaná hodnota 348 764312 502272 089235 426207 366
Primárna platobná neschopnosť 0,29200,38650,50730,60980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,35660,53191,500,6810-0,2387
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,491,811,715,538,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,491,811,715,538,86
Služby 130 257124 962153 627127 723145 027
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 102182 718173 887186 349142 814
Spotreba materiálu… 550 566567 426561 301527 626483 157
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 033 7871 008 290987 017891 358835 550
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 2003 4000,0000583,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 029 5871 004 890987 017890 775835 550
Účtovný cash flow 11 263-11 87614 6697 9388 332
Úrokové krytie 348,3649,2929,13-15,050,0000
Vlastné imanie 56 20836 16216 926-27 940-13 035
Všetky záväzky 122 787146 556156 735213 522155 227
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000767,00573,00
Výsledok hospodárenia 25 48728 08833 879-11 0486 752
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 48728 08833 879-11 0486 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 04619 23625 441-19 0273 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 23625 441-19 0274 12127 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 92622 11628 322-16 1463 113
Zásoby 5 8624 9154 5772 9057 817
Záväzky 122 787146 556156 735213 522155 227
Záväzky z obchodného styku 16 83124 90534 13540 8600,0000
Zisk pred zdanením 22 92622 11628 322-16 1463 113
Zmena EBIT 1,020,7697-1,94-2,160,1124
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 3500,00000,00000,00000,0000