IVJ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 45 37645 28037 48436 37446 206
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,181,271,451,11
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000186,00156,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2866-0,4483-0,07840,1600-0,8709
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,935,743,862,259,52
Celkové tržby 54 53747 99249 50960 47160 201
Celkový dlh 40 29238 55929 77625 16841 814
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 543-13,00-604,00-3 162-4 955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4573 013604,003 1624 955
Čistý cash flow 1 4573 013604,00-1 7933 825
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 529-868,00-2 4417 7845 401
Čistý zisk -1 637-987,00-3 4986 8134 441
Čistý zisk v minulom roku -987,00-3 4986 8134 441-9 481
Cudzie zdroje -5 084-6 721-7 708-11 206-4 392
Daň z príjmov 82,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 82,000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,4370,0277,3867,4390,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 82,7368,3075,0067,4390,07
Doba obratu aktív 303,69348,16280,85236,12282,64
Doba obratu pohľadávok 84,4370,0277,3867,4390,44
Doba obratu zásob 378,63509,53317,39332,46355,05
Doba splácania záväzkov 450,70544,23354,11367,51560,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 249,38272,33221,97162,46253,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 72,14108,30111,96144,28273,54
EBIT v minulom roku -868,00-2 4417 7845 401-8 521
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 529-868,00-2 4417 7845 401
EBITDA -1 371-794,00-2 3467 8695 505
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 371-794,00-2 3467 8695 505
Finančná páka 8,936,744,863,2510,52
Finančné účty 1 4573 013604,003 1624 955
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 482-868,00-2 4417 7845 401
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82120,78220,79030,68800,8984
Krátkodobé finančné výpomoci 3 0003 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 6159 10710 32710 38714 785
Krátkodobé záväzky 37 26235 41829 62525 02641 512
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 9647 0489 3670,00000,0000
Krytie dlhovej služby -52,73-6,67-24,19715,360,0000
Nákladové úroky 26,00119,0097,0011,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 119,0097,0011,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 50 81042 56648 06948 82050 609
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 17723 75430 53624 85527 047
Obežný majetok 45 37645 28037 48436 18846 050
Obrat aktív 1,201,051,301,551,29
Obrat obežného majetku 1,201,051,301,551,30
Obrat zásob 0,96400,71631,151,101,03
Osobné náklady 2 3562 2092 1001 9932 666
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0074,0095,0085,00104,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00009 82520 270
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 637-987,00-3 4986 8134 441
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2025-0,1015-0,45380,60801,01
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1884-0,0880-0,31060,68591,15
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63210,45043,250,26910,2942
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,582,220,30763,723,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,582,220,30763,723,40
Pohľadávky z obchodného styku 12 3618 88310 01010 38714 724
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34950,31550,36900,54880,4793
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,49-2,23-12,766,25-1,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 56,0425,326,23-163,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88800,85160,79440,69190,9049
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,935,743,862,259,52
Pridaná hodnota 3 7274 904646,007 4079 061
Primárna platobná neschopnosť 0,48250,79340,93580,94591,38
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3220-0,1469-0,45380,60801,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,39-48,56-12,693,207,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,39-48,56-12,693,207,60
Služby 9 9239 4969 5969 47610 527
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 37645 28037 48436 37446 206
Spotreba materiálu… 10 7109 3167 93714 48913 035
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 0003 0000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 53747 47048 71556 22759 670
Tržby z predaja tovaru 46 53747 44048 71556 22759 670
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 00030,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 4573 013604,00-1 7933 825
Úročený dlh 3 0003 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -58,81-7,29-25,16707,640,0000
Vlastné imanie 5 0846 7217 70811 2064 392
Všetky záväzky 40 29238 55929 77625 16841 814
Výsledok hospodárenia -1 371-794,00-2 3467 8695 505
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 371-794,00-2 3467 8695 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 637-987,00-3 4986 8134 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -987,00-3 4986 8134 441-9 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 555-987,00-2 5387 7735 401
Zásoby 31 30433 16026 55322 63926 310
Záväzky 40 29238 55929 77625 16841 814
Záväzky z obchodného styku 5 9647 0489 3679 82520 270
Zisk pred zdanením -1 555-987,00-2 5387 7735 401
Zmena EBIT 1,760,3556-0,31361,44-0,6338