Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 703 4483 662 0213 851 9633 745 1883 938 497
Aktivácia 9 12311 8066 54610 9826 123
Bežná likvidita III. stupeň 4,304,164,223,752,84
Časové rozlíšenie aktív 15 30518 4879 8409 79714 963
Časové rozlíšenie pasív 117 017152 579187 684223 113258 801
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3468-0,01601,11-0,18201,72
Celkové tržby 4 154 9043 863 1184 170 6413 435 8524 021 293
Celkový dlh 640 368545 867524 591453 768566 168
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 447 064-1 315 367-1 320 771-964 956-1 014 762
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 447 0641 315 3671 320 771964 9561 014 762
Čistý cash flow 131 697-5 404355 815-49 806675 422
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 257 165138 846446 042225 331603 778
Čistý zisk 197 488138 887386 380211 677476 125
Čistý zisk v minulom roku 138 887386 380211 677476 125-387 576
Cudzie zdroje -2 946 063-2 963 575-3 139 688-3 068 307-3 113 528
Daň z príjmov 58 481-41,0059 63512 215123 043
Daň z príjmov v minulom roku -41,0059 63512 215123 04325 322
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 481-41,0059 63512 215123 043
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,8246,1155,2567,8145,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,3239,3154,1158,4342,16
Doba obratu aktív 328,94351,37338,68393,35374,92
Doba obratu pohľadávok 43,8246,1155,2567,8145,17
Doba obratu zásob 875 221682 6881 114 49727 7391 323 433
Doba splácania záväzkov 1 848 0441 011 6241 949 44131 1961 493 261
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,7332,4428,1828,7437,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 490 930553 086700 53216 114469 671
EBIT v minulom roku 138 846446 042225 331603 778-356 082
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 257 165138 846446 042225 331603 778
EBITDA 790 002656 674954 031735 8571 126 212
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 790 002656 674954 031735 8571 126 212
Finančná páka 1,261,241,231,221,26
Finančné účty 1 447 0641 315 3671 320 771964 9561 014 762
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7955-0,8093-0,8151-0,8193-0,7905
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79550,80930,81510,81930,7905
Hrubá marža 0,63080,61700,59060,62140,6398
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 790 936655 933983 172735 3551 126 935
Krátkodobé pohľadávky 493 315480 600628 393645 640474 539
Krátkodobé záväzky 379 735338 132320 456273 668392 748
Krytie dlhovej služby 7,054,505,273,394,41
Materiál 81 859123 48374 22571 59085 456
Nákladové úroky 1 1960,000027,001 4394 610
Nákladové úroky v minulom roku 0,000027,001 4394 6106 172
Náklady na predaný tovar 1 488 6101 420 6041 688 1891 340 2151 261 617
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75,00122,0060,003 20296,00
Neobežný majetok 1 567 9241 619 3811 709 7541 881 4512 086 152
Obežný majetok 2 120 2192 024 1532 132 3691 853 9401 837 382
Obrat aktív 1,111,041,080,92790,9735
Obrat neobežného majetku 2,622,352,431,851,84
Obrat obežného majetku 1,941,881,951,872,09
Odpisy 535 444519 356516 320511 846524 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 267 722259 678258 160255 923262 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 267 722259 678258 160255 923262 141
Osobné náklady 2 070 3881 967 6151 753 8531 626 5831 668 724
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0661 141859,00902,00943,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 100 876184 867115 156141 362123 530
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 732 932658 243902 700723 5231 000 407
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79000,82550,71200,76180,6486
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 34 94519 53741 053666,8026 798
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,211,401,311,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,95841,090,99841,17
Pohľadávky z obchodného styku 487 738409 669615 474556 378442 889
Pohotová likvidita II. stupeň 3,943,703,863,262,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,37548,40-8,8261,61-4,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 110,110,000013 178-34,61146,51
Pridaná hodnota 2 620 8732 383 4642 463 1592 135 0862 572 623
Rýchla likvidita I. stupeň 2,912,682,601,941,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,81060,83130,54990,61670,5027
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,81060,83130,54990,61670,5027
Služby 648 723550 488782 122412 232533 425
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 703 4483 662 0213 851 9633 745 1883 938 497
Spotreba materiálu… 842 001877 596849 838844 876874 457
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 9 1230,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 110 4833 804 2684 166 3483 475 5013 835 073
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,00200,0015 000200,00833,00
Tržby z predaja tovaru 154,00244,00125,003 421183,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 109 3293 803 8244 151 2233 471 8803 834 057
Účtovný cash flow 131 697-5 404355 815-49 806675 422
Úrokové krytie 215,020,000016 520156,59130,97
Vlastné imanie 2 946 0632 963 5753 139 6883 068 3073 113 528
Všetky záväzky 640 368545 867524 591453 768566 168
Výnosy budúcich období dlhodobé 75 832110 848145 864180 880215 897
Výnosy budúcich období krátkodobé 35 01635 01635 01635 01635 016
Výsledok hospodárenia 255 558137 518445 799224 211602 763
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 255 558137 518445 799224 211602 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 197 488138 887386 380211 677476 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 138 887386 380211 677476 125-387 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 255 969138 846446 015223 892599 168
Zásoby 179 840228 186183 205243 344348 081
Záväzky 640 368545 867524 591453 768566 168
Záväzky z obchodného styku 100 876184 867115 156141 362123 530
Zisk pred zdanením 255 969138 846446 015223 892599 168
Zmena EBIT 1,850,31131,980,3732-1,70
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 934-4 204-62 715-90 887140 238
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 934-4 204-62 715-90 887140 238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00006 9120,00000,0000