RMC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 482 281644 011582 404599 362636 680
Aktivácia 0,00000,000046 1220,000048 632
Bežná likvidita III. stupeň 2,621,962,122,381,80
Časové rozlíšenie aktív 3 2502 5583 0942 59513 034
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000017,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,402,622,923,063,94
Celkové tržby 1 397 1671 688 5231 270 8551 267 3321 450 776
Celkový dlh 281 679466 279433 877451 818507 863
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -83 355-35 921-37 477-73 926-65 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 83 35535 92137 47773 92665 651
Čistý cash flow 47 434-1 556-36 4498 275-38 123
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 04931 0195 66324 28023 091
Čistý zisk 22 87129 207981,0018 74516 664
Čistý zisk v minulom roku 29 207981,0018 74516 66412 503
Cudzie zdroje -200 602-177 732-148 527-147 544-128 800
Daň z príjmov 5 2460,00002 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8802 8803 315
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 2460,00002 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,6256,1850,1652,9546,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,6256,1850,1652,9546,34
Doba obratu aktív 126,18140,38179,77182,23165,86
Doba obratu pohľadávok 37,6256,1850,1652,9546,45
Doba obratu zásob 401,31417,40424,34708,54413,27
Doba splácania záväzkov 320,96451,18354,30625,21526,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,9462,1467,7361,2365,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 209,95374,88275,93473,54417,18
EBIT v minulom roku 31 0195 66324 28023 09120 512
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 04931 0195 66324 28023 091
EBITDA 120 720162 579108 067149 349207 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 120 720162 579108 067149 349207 987
Efektívna daňová sadzba 0,18660,00000,74590,13320,1474
Finančná páka 2,403,623,924,064,94
Finančné účty 83 35535 92137 47773 92665 651
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 120 185160 716106 240147 639206 140
Krátkodobé pohľadávky 143 803257 724162 509174 142178 309
Krátkodobé záväzky 167 949285 061219 436201 380252 144
Krytie dlhovej služby 62,4889,7259,9756,2558,64
Materiál 87 607101 05398 20596 932101 510
Nákladové úroky 1 9321 8121 8022 6553 547
Nákladové úroky v minulom roku 1 8121 8022 6553 5474 694
Náklady na predaný tovar 829 1831 093 375688 885666 427781 266
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 190 993230 611226 063117 566174 726
Neobežný majetok 41 88184 091116 511120 478181 852
Obežný majetok 437 150557 362462 799476 289441 794
Obrat aktív 2,892,602,032,002,20
Obrat neobežného majetku 33,3119,9110,159,967,70
Obrat obežného majetku 3,193,002,562,523,17
Obrat zásob 0,90950,87450,86020,51510,8832
Odpisy 89 164128 226100 178122 748182 332
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 58264 11350 08961 37491 166
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 58264 11350 08961 37491 166
Osobné náklady 497 456494 367437 374446 058502 017
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1351 8631 8271 7101 847
Ostatné záväzky z obchodného styku 109 860236 852170 895152 525199 707
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 112 035157 433101 159141 493198 996
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87900,85080,88610,83520,8099
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,962,522,184,543,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,181,131,201,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96480,93330,91820,93900,9057
Pohľadávky z obchodného styku 143 800257 724162 509174 142177 874
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,040,92551,241,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,23114,224,07-17,833,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,55-0,8587-20,233,12-10,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58410,72400,74500,75380,7977
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,402,622,923,063,94
Pridaná hodnota 565 951581 066493 595534 097619 819
Primárna platobná neschopnosť 0,76400,91901,050,87591,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,332,874,013,032,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,332,874,013,032,44
Služby 98 382102 783108 87273 89388 863
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 482 281644 011582 404599 362636 680
Spotreba materiálu… 524 055754 287427 433518 037556 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 395 9341 674 4411 182 4801 200 5241 401 085
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 232 839281 799271 861145 264221 570
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 162 2951 392 642910 6191 055 2601 179 515
Účtovný cash flow 47 434-1 556-36 4498 275-38 123
Úrokové krytie 15,5517,123,149,156,51
Vlastné imanie 200 602177 732148 527147 544128 800
Všetky záväzky 281 679466 279433 877451 818507 863
Výsledok hospodárenia 32 35634 3537 88926 60125 655
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 35634 3537 88926 60125 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 87129 207981,0018 74516 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 207981,0018 74516 66412 503
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 11729 2073 86121 62519 544
Zásoby 209 992263 717262 813228 221197 834
Záväzky 281 679466 279433 877451 818507 863
Záväzky z obchodného styku 109 860236 852170 895152 525199 707
Zisk pred zdanením 28 11729 2073 86121 62519 544
Zmena EBIT 0,96875,480,23321,051,13
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -15 753-5 69427 36143 069-9 435
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -15 753-5 69427 36143 069-9 435