TINSPED,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Bežná likvidita III. stupeň -19 397-19 396-3 343-3 342-3 341
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9999-0,9999-0,9997-0,9997-0,9997
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -19 397-19 396-3 343-3 342-3 341
Celkový dlh 100,00100,00580,00580,00580,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 939 7021 939 5981 939 0161 938 4291 937 845
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Čistý cash flow -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -104,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Čistý zisk -104,00-102,00-587,00-585,00-585,00
Čistý zisk v minulom roku -102,00-587,00-585,00-585,00-580,00
Cudzie zdroje 1 939 8021 939 6981 939 5961 939 0091 938 425
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -102,00-107,00-105,00-105,00-100,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -104,00-102,00-107,00-105,00-105,00
EBITDA -100,00-102,00-107,00-105,00-105,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -100,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-4,49-4,57-4,57
Finančná páka 0,99990,99990,99970,99970,9997
Finančné účty -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,001,001,001,001,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -104,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Krátkodobé záväzky 100,00100,00580,00580,00580,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 100,00100,00100,00100,00100,00
Náklady na predaný tovar 100,00102,00107,00105,00105,00
Obežný majetok -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -104,00-102,00-587,00-585,00-585,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -19 397-19 396-3 343-3 342-3 341
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00
Pridaná hodnota -100,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Rýchla likvidita I. stupeň -19 397-19 396-3 343-3 342-3 341
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,0000-0,9804-5,42-5,52-5,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,0000-0,9804-5,42-5,52-5,52
Služby 100,00102,00107,00105,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000105,00
Účtovný cash flow -1 939 702-1 939 598-1 939 016-1 938 429-1 937 845
Vlastné imanie -1 939 802-1 939 698-1 939 596-1 939 009-1 938 425
Všetky záväzky 100,00100,00580,00580,00580,00
Výsledok hospodárenia -100,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -104,00-102,00-587,00-585,00-585,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -102,00-587,00-585,00-585,00-580,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -104,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Záväzky 100,00100,00580,00580,00580,00
Záväzky z obchodného styku 100,00100,00100,00100,00100,00
Zisk pred zdanením -104,00-102,00-107,00-105,00-105,00
Zmena EBIT 1,020,95331,021,00001,05