Operatíva, lekárska spoločnosť, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 71 18346 41349 35971 91550 671
Bežná likvidita III. stupeň 3,713,302,362,481,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,37-1,37-0,7890-1,03-0,6142
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,082,511,471,960,8846
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74651,040,76860,70920,9613
Celkové tržby 230 426216 336205 580213 852199 904
Celkový dlh 30 42523 62321 45129 84024 836
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 807-31 156-22 019-43 331-15 869
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 80731 15622 01943 33115 869
Čistý cash flow 55 80731 15622 01943 33115 869
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 92913 39418 57328 8059 338
Čistý zisk 27 1479 17914 29721 8976 567
Čistý zisk v minulom roku 9 17914 29721 8976 568-1 742
Cudzie zdroje -40 758-22 790-27 908-42 075-25 835
Daň z príjmov 7 7824 2154 2766 9082 437
Daň z príjmov v minulom roku 4 2154 2766 9082 437480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 7824 2154 2766 9082 437
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0316,3023,0619,3633,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,8115,7418,5818,9133,45
Doba obratu aktív 112,7679,2487,64123,6892,52
Doba obratu pohľadávok 18,0316,3023,0619,3633,45
Doba obratu zásob 564,53821,25607,31248,86395,06
Doba splácania záväzkov 88 24240 41445 81230 53125 679
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,7221,1726,5237,9832,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 8872 29412 9046 9594 065
EBIT v minulom roku 13 39418 57328 8059 339-319,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 92913 39418 57328 8059 338
EBITDA 36 69420 78221 87337 52920 543
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 69420 78221 87337 52920 543
Finančná páka 1,752,041,771,711,96
Finančné účty 55 80731 15622 01943 33115 869
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5726-0,4910-0,5654-0,5851-0,5099
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57260,49100,56540,58510,5099
Hrubá marža 0,80710,79880,73390,78250,7480
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 54323 49121 62937 36220 331
Krátkodobé pohľadávky 11 3829 54912 98911 25918 322
Krátkodobé záväzky 18 13212 40114 93622 08317 940
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 826704,004 2075 0332 840
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000061,51
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000334,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000334,00943,00
Náklady na predaný tovar 44 43940 97854 69644 90950 374
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 75,00112,00119,00264,00255,00
Neobežný majetok 3 8785 45614 15317 14516 204
Obežný majetok 67 30540 95735 20654 77034 467
Obrat aktív 3,244,614,162,953,95
Obrat neobežného majetku 59,4139,1814,5312,3812,34
Obrat obežného majetku 3,425,225,843,885,80
Obrat zásob 0,64660,44440,60101,470,9239
Odpisy 1 5787 3082 9928 52810 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5787 3082 9928 52810 988
Osobné náklady 144 827147 748122 958126 101122 727
Ostatné náklady na finančnú činnosť 151,0091,00244,00167,00212,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 72516 48717 28930 42517 555
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,66610,40280,51230,52040,2542
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65840,39380,53960,57800,2853
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78400,67130,44610,60250,3132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77880,85500,81500,75360,8208
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 4801 5431 268633,82586,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,171,231,331,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,111,201,241,12
Pohľadávky z obchodného styku 11 2429 22110 46310 99418 322
Pohotová likvidita II. stupeň 3,713,282,342,471,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7303-0,7315-1,27-0,9710-1,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000047,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42740,50900,43460,41490,4901
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74651,040,76860,70920,9613
Pridaná hodnota 185 972172 801150 877167 329149 530
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,66610,40280,51230,52040,2542
Rýchla likvidita I. stupeň 3,082,511,471,960,8846
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,82921,140,98070,79511,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,82921,140,98070,79511,21
Služby 19 67421 68322 63624 40926 410
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 71 18346 41349 35971 91550 671
Spotreba materiálu… 24 69019 18331 94120 23623 709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 230 411215 179205 573212 238199 904
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 4000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 148,00204,00195,00444,00332,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 230 263213 575205 378211 794199 572
Účtovný cash flow 55 80731 15622 01943 33115 869
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000027,96
Vlastné imanie 40 75822 79027 90842 07525 835
Všetky záväzky 30 42523 62321 45129 84024 836
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,66610,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 35 11613 48518 88129 0019 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 11613 48518 88129 0019 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 1479 17914 29721 8976 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 17914 29721 8976 568-1 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 92913 39418 57328 8059 004
Zásoby 116,00252,00198,00180,00276,00
Záväzky 30 42523 62321 45129 84024 836
Záväzky z obchodného styku 1 826704,004 2075 0332 840
Zisk pred zdanením 34 92913 39418 57328 8059 004
Zmena EBIT 2,610,72120,64483,08-29,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 3890,00000,00000,0000