BB EXPO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 368 3991 404 3211 393 9171 673 2051 738 170
Aktivácia 0,00000,000011 7000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,79180,93860,81120,78500,7113
Časové rozlíšenie aktív 192,00331,00601,00166,00796,00
Časové rozlíšenie pasív 2 688128,000,0000560,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85020,92511,061,601,99
Celkové tržby 356 825408 893428 156427 908463 039
Celkový dlh 627 585674 785716 3001 029 0361 157 435
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -414 379-567 100-498 816-722 287-689 402
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 414 379567 100498 816722 287689 402
Čistý cash flow -152 72168 284-223 47132 885125 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 63862 60846 83979 89438 483
Čistý zisk 8 71751 79234 00962 87428 040
Čistý zisk v minulom roku 51 79234 00962 87428 040804,00
Cudzie zdroje -738 126-729 408-677 617-643 609-580 735
Daň z príjmov 2 92110 81612 83017 02010 443
Daň z príjmov v minulom roku 10 81612 83017 02010 4438 415
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 92110 81612 83017 02010 443
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,9254,3961,3971,62104,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,1852,4154,2667,2085,24
Doba obratu aktív 1 4241 3841 2251 4421 383
Doba obratu pohľadávok 77,9254,3961,3971,62104,07
Doba obratu zásob 2 8831 8311 1430,00000,0000
Doba splácania záväzkov 273 980166 18391 8580,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 648,98661,16626,44883,89918,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13 8831 2723 0790,00000,0000
EBIT v minulom roku 62 60846 83979 89438 4839 219
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 63862 60846 83979 89438 483
EBITDA 50 185126 858163 539191 936175 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 50 185126 858163 539191 936175 822
Finančná páka 1,851,932,062,602,99
Finančné účty 414 379567 100498 816722 287689 402
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5394-0,5194-0,4861-0,3847-0,3341
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53940,51940,48610,38470,3341
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 848203 344165 536200 253175 642
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45580,47790,51130,61300,6640
Krátkodobé pohľadávky 74 89555 20969 84683 100130 788
Krátkodobé záväzky 623 773671 105712 7211 025 6101 154 154
Krytie dlhovej služby 18,67991,080,0000342,740,0000
Náklady na predaný tovar 281 847255 979265 319247 515317 533
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 831,001 4742 8320,00000,0000
Neobežný majetok 872 369774 287815 785867 652917 184
Obežný majetok 495 838629 703577 531805 387820 190
Obrat neobežného majetku 0,40220,47850,50900,48810,5001
Obrat obežného majetku 0,70750,58840,71900,52590,5592
Odpisy 44 21090 336117 614116 148137 226
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 10545 16858 80758 07468 613
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 10545 16858 80758 07468 613
Osobné náklady 29 94022 81434 51532 65225 543
Ostatné náklady na finančnú činnosť 337,00314,00169,00183,00180,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 6075 13623 88652 606185 635
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 52 927142 128151 623179 022165 266
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,42800,1670-0,52190,07690,2717
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 83,0177,6952,950,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,305,024,345,395,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93021,010,98571,180,8672
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,43530,1843-0,53810,07760,2743
Pohľadávky z obchodného styku 66 49753 19561 73177 973107 124
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78130,92760,79870,78500,7113
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,83-10,683,03-19,57-4,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45860,48050,51390,61500,6659
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85020,92511,061,601,99
Pridaná hodnota 68 978114 514149 953176 007141 154
Primárna platobná neschopnosť 0,47530,09660,38690,67471,73
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66150,84490,69990,70390,5973
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,515,324,385,366,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,515,324,385,366,58
Služby 257 216212 344191 930203 783287 051
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 368 3991 404 3211 393 9171 673 2051 738 170
Spotreba materiálu… 23 80042 16182 25743 73230 482
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 356 825408 893416 355427 772458 687
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 00038 4001 0834 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 1 3492 4335 1260,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 349 476368 060410 146423 522458 687
Účtovný cash flow -152 72168 284-223 47132 885125 796
Vlastné imanie 738 126729 408677 617643 609580 735
Všetky záväzky 627 585674 785716 3001 029 0361 157 435
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 688128,000,0000560,000,0000
Výsledok hospodárenia 11 97562 92247 00880 03838 596
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 97562 92247 00880 03838 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 71751 79234 00962 87428 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 79234 00962 87428 040804,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 63862 60846 83979 89438 483
Zásoby 6 5647 3948 8690,00000,0000
Záväzky 627 585674 785716 3001 029 0361 157 435
Záväzky z obchodného styku 31 6075 13623 88652 606185 635
Zisk pred zdanením 11 63862 60846 83979 89438 483
Zmena EBIT 0,18591,340,58632,084,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000012 0000,00000,00000,0000
Účtovné závierky