HORA,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 006 86679 05585 91391 51897 887
Bežná likvidita III. stupeň 4,941,151,391,732,07
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,25-0,2353-0,3050-0,3557-0,4014
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,941,101,301,641,98
Celkové tržby 1 000 0008,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 201 70212 08414 52114 53914 676
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 006 866-15 755-21 774-27 378-33 403
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,7382-552,630,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 006 86615 75521 77427 37833 403
Čistý cash flow 1 006 86615 75521 77427 37833 403
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 929 361-4 421-4 627-5 272-7 422
Čistý zisk 738 192-4 421-5 587-6 232-8 383
Čistý zisk v minulom roku -4 421-5 587-6 232-8 383-11 688
Cudzie zdroje -805 164-66 971-71 392-76 979-83 211
Daň z príjmov 191 1690,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 191 1690,0000960,00960,00961,00
EBIT v minulom roku -4 421-4 627-5 272-7 422-10 727
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 929 361-4 421-4 627-5 272-7 422
EBITDA -7 683-4 333-4 546-4 829-4 773
EBITDA marža -0,0077-541,630,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 683-4 333-4 546-4 829-4 773
Finančná páka 1,251,181,201,191,18
Finančné účty 1 006 86615 75521 77427 37833 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7997-0,8471-0,8310-0,8411-0,8501
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79970,84710,83100,84110,8501
Hrubá marža -0,0057-298,630,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 991 948-4 421-4 627-4 895-4 834
Krátkodobé pohľadávky 0,0000712,001 5511 5521 518
Krátkodobé záväzky 203 90314 28516 72216 74016 877
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 73514 39715 91715 93515 917
Náklady na predaný tovar 5 7312 3892 5702 8772 821
Neobežný majetok 0,000062 58862 58862 58862 966
Obežný majetok 1 006 86616 46723 32528 93034 921
Odpisy 62 5870,00000,0000378,002 592
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 62 5870,00000,0000378,002 592
Ostatné náklady na finančnú činnosť 369,0088,0081,0066,0061,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 800 779-4 421-5 587-5 854-5 791
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9168-0,0660-0,0783-0,0810-0,1007
Podiel EBIT k aktívam 0,9230-0,0559-0,0539-0,0576-0,0758
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,9230-0,0559-0,0539-0,0576-0,0758
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,16-0,0683-0,0669-0,0705-0,0916
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,19930,25340,29920,3412
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,011 9690,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,09160,00000,0000-7,61-1,09
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000434,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,941,151,391,732,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7997-4,25-3,28-2,81-2,49
Pridaná hodnota -5 731-2 389-2 570-2 877-2 821
Primárna platobná neschopnosť 0,000033,170,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,7332-0,0559-0,0650-0,0681-0,0856
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9168-0,0660-0,0783-0,0810-0,1007
Rýchla likvidita I. stupeň 4,941,101,301,641,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -26,25-2,79-3,19-3,01-3,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -26,25-2,79-3,19-3,01-3,07
Služby 4 9271 3191 1481 8091 354
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 006 86679 05585 91391 51897 887
Spotreba materiálu… 804,001 0701 4221 0681 467
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 006 86615 75521 77427 37833 403
Vlastné imanie 805 16466 97171 39276 97983 211
Všetky záväzky 201 70212 08414 52114 53914 676
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,91680,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 929 730-4 333-4 546-5 207-7 365
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 929 730-4 333-4 546-5 207-7 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 738 192-4 421-5 587-6 232-8 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 421-5 587-6 232-8 383-11 688
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 929 361-4 421-4 627-5 272-7 422
Záväzky 201 70212 08414 52114 53914 676
Záväzky z obchodného styku 12 73514 39715 91715 93515 917
Zisk pred zdanením 929 361-4 421-4 627-5 272-7 422
Zmena EBIT -210,220,95550,87770,71030,6919