GEOstatik a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 654 3669 569 48410 038 4486 077 6877 324 992
Aktivácia 1 8260,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 1 212 447880 7220,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,421,601,437,255,11
Bežné bankové úvery 1 212 447880 7220,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 37 92717 49121 26313 18613 943
Časové rozlíšenie pasív 3 20136 70634 7800,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13640,1078-0,56180,86260,7326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,71540,85010,17600,3039
Celkové tržby 11 787 91412 661 0909 744 8553 039 64411 351 345
Celkový dlh 5 860 4163 975 6044 596 573909 5761 707 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 411 708572 600-110 286-1 932 795-1 476 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 800 739308 122110 2861 932 7951 476 866
Čistý cash flow 492 617197 836-1 822 509455 929751 623
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 489 470612 318668 854317 8601 994 566
Čistý zisk 354 574445 080508 982239 6231 548 708
Čistý zisk v minulom roku 445 080508 982239 6231 548 708348 997
Cudzie zdroje -5 790 749-5 557 174-5 407 095-5 168 111-5 617 750
Daň z príjmov 98 501128 220141 08176 945443 259
Daň z príjmov v minulom roku 128 220141 08176 945443 259-11 429
Daň z príjmov z bežnej činnosti 98 501128 220141 08176 945443 259
Dlhodobé pohľadávky 1 377 4881 274 3801 225 724865 116746 801
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 181,79110,81168,45200,68119,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 165,3288,18137,54135,24116,04
Doba obratu aktív 363,65278,70378,37732,41236,36
Doba obratu pohľadávok 224,77147,92214,65304,93144,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,6953,47122,2763,7033,11
EBIT v minulom roku 612 318668 854317 8601 994 566339 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 489 470612 318668 854317 8601 994 566
EBITDA 1 580 9201 628 1461 543 815726 3433 263 349
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 580 9201 628 1461 543 815726 3433 263 349
Finančná páka 2,011,721,861,181,30
Finančné účty 800 739308 122110 2861 932 7951 476 866
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4969-0,5807-0,5386-0,8503-0,7669
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49690,58070,53860,85030,7669
Hrubá marža 0,28160,25680,31250,55280,4238
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 639 4611 710 2941 618 808724 2533 279 479
Krátkodobé pohľadávky 5 825 9723 804 7654 469 0671 665 3013 717 405
Krátkodobé záväzky 3 611 6491 836 0193 243 978528 5651 026 023
Krytie dlhovej služby 39,9321,5028,82562,181 256
Materiál 204 432269 69898 637222 26331 968
Nákladové úroky 36 39539 01818 7911 2922 599
Nákladové úroky v minulom roku 39 01818 7911 2922 5991 710
Náklady na predaný tovar 8 377 7369 280 9256 638 1631 348 5546 500 553
Neobežný majetok 3 407 8083 895 0284 113 4711 379 0261 338 009
Obežný majetok 8 208 6315 656 9655 903 7144 685 4755 973 040
Obrat aktív 1,001,310,96470,49841,54
Obrat neobežného majetku 3,433,222,352,208,45
Obrat obežného majetku 1,432,221,640,64641,89
Odpisy 1 091 1701 012 620889 980401 9861 269 198
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 545 585506 310444 990171 093634 599
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 545 585506 310444 990230 893634 599
Osobné náklady 2 279 7672 098 8361 887 5651 265 7301 973 045
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 9598 5424 4852 0902 234
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 920 4501 239 7042 536 56199 547328 162
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 445 7441 457 7001 398 962641 6092 817 906
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68670,64540,61980,75330,4101
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,461,551,611,332,44
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98481,051,101,011,48
Pohľadávky z obchodného styku 5 298 3203 027 7283 649 1361 122 2133 596 011
Pohotová likvidita II. stupeň 1,381,501,406,835,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,76-28,092,97-11,34-7,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,545,07-96,99352,89289,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50290,41540,45790,14970,2331
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,71540,85010,17600,3039
Pridaná hodnota 3 319 8323 251 8773 045 5771 680 2984 810 973
Primárna platobná neschopnosť 0,57020,45060,74130,10510,0980
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16590,11190,03363,661,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,712,442,981,250,5232
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,712,442,981,250,5232
Služby 5 005 2845 595 3233 594 605554 7913 382 389
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 654 3669 569 48410 038 4486 077 6877 324 992
Spotreba materiálu… 3 374 2783 685 6023 043 558793 7633 118 164
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 212 447880 7220,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 8260,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 732 31812 578 1479 723 4793 031 84811 320 708
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 9960,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 34 75045 34539 7390,00009 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 697 56812 532 8029 683 7403 028 85211 311 526
Účtovný cash flow 492 617197 836-1 822 509455 929751 623
Úročený dlh 1 212 447880 7220,00000,00000,0000
Úrokové krytie 13,4515,6935,59246,02767,44
Vlastné imanie 5 790 7495 557 1745 407 0955 168 1115 617 750
Všetky záväzky 5 860 4163 975 6044 596 573909 5761 707 242
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000027 81027 8270,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 2018 8966 9530,00000,0000
Výsledok hospodárenia 490 833614 141664 821324 3571 994 852
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 490 833614 141664 821324 3571 994 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 354 574445 080508 982239 6231 548 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 445 080508 982239 6231 548 708348 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 453 075573 300650 063316 5681 991 967
Zásoby 204 432269 69898 637222 26331 968
Záväzky 5 860 4163 975 6044 596 573909 5761 707 242
Záväzky z obchodného styku 3 021 2481 364 3792 705 040117 925352 260
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000024 098
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 100 798124 675168 47918 3780,0000
Zisk pred zdanením 453 075573 300650 063316 5681 991 967
Zmena EBIT 0,79940,91552,100,15945,88
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 33 66746 73028 7530,00008 481