PROMNET spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 99725 73526 76328 03645 171
Aktivácia 0,00000,00008 1606 8403 780
Bežná likvidita III. stupeň 2,362,551,171,390,7934
Časové rozlíšenie aktív 116,0086,00103,00424,0087,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,81960,1144-0,0622-0,24710,0494
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32520,32020,75071,213,08
Celkové tržby 55 46577 15865 71345 2600,0000
Celkový dlh 8 8336 24211 47615 37334 094
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 482-3 739-3 025-2 28515 437
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -3 4823 7393 0253 736858,00
Čistý cash flow -7 221714,00-711,00-3 400858,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 3685 5914 9272 615-96,00
Čistý zisk 7 6714 2053 5552 506-905,00
Čistý zisk v minulom roku 4 2053 5552 5063 476-531,00
Cudzie zdroje -27 164-19 493-15 287-12 663-11 077
Daň z príjmov 2 0801 2411 0340,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2411 0340,00001 3550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0801 2411 0340,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,7817,4931,41108,4080,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 108,7817,4931,41108,4080,95
Doba obratu aktív 237,07121,78177,23269,05296,96
Doba obratu pohľadávok 108,7817,4931,41108,4080,95
Doba obratu zásob 150,83160,0682,59139,78179,02
Doba splácania záväzkov 174,85119,28172,86335,12166,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,0229,5275,75132,07114,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 35,1130,1336,78195,710,0000
EBIT v minulom roku 5 5914 9272 6155 285361,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 3685 5914 9272 615-96,00
EBITDA 18 24013 1118 32610 2358 849
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 24013 1118 32610 2358 849
Finančná páka 1,331,321,752,214,08
Finančné účty -3 4823 7393 0253 736858,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7546-0,7575-0,5712-0,4517-0,2452
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75460,75750,57120,45170,2452
Hrubá marža 0,51230,30130,30310,33140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 88012 7638 07310 0288 694
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00001 45116 295
Krátkodobé pohľadávky 16 5183 6974 74311 29612 314
Krátkodobé záväzky 8 8106 23911 43813 76217 359
Krytie dlhovej služby 29,5690,4224,6393,9010,94
Nákladové úroky 617,00145,00338,00109,00809,00
Nákladové úroky v minulom roku 145,00338,00109,00454,00892,00
Náklady na predaný tovar 27 01053 88935 20223 03534 349
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 39119 09224 15214 98927 405
Neobežný majetok 15 2459 84113 4276 84018 471
Obežný majetok 20 63615 80813 23320 77226 613
Obrat aktív 1,543,002,061,361,23
Obrat neobežného majetku 3,647,844,105,563,01
Obrat obežného majetku 2,694,884,171,832,09
Obrat zásob 2,422,284,422,612,04
Odpisy 7 5127 1723 1467 4108 748
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7563 5861 5733 7058 748
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 7563 5861 5733 7050,0000
Osobné náklady 13 83113 69111 29110 7320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 362,00348,00253,00207,00155,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 7691 5762 4348 0370,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 18311 3776 7019 9167 843
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48680,58900,56700,71550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,541,220,82461,000,5552
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,051,701,761,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,111,380,82682,42
Pohľadávky z obchodného styku 16 5183 6974 74311 29612 314
Pohotová likvidita II. stupeň 1,491,210,68811,020,3940
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,76-27,3021,503,72-12,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -11,704,92-2,10-31,191,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24540,24250,42880,54830,7548
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32520,32020,75071,213,08
Pridaná hodnota 28 41323 24519 91515 00021 171
Primárna platobná neschopnosť 0,10710,42630,51320,71150,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,39520,59930,26450,24560,0255
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48430,47611,381,503,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48430,47611,381,503,85
Služby 5 72631 59816 84310 8465 717
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 99725 73526 76328 03645 171
Spotreba materiálu… 2 8933 1992 3674 0405 007
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 45116 295
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 42377 13455 11738 03555 520
Tržby z predaja tovaru 26 29925 36229 89218 85034 907
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 12451 77225 22519 18520 613
Účtovný cash flow -7 221714,00-711,00-3 400858,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 45116 295
Úrokové krytie 16,8038,5614,5823,99-0,1187
Vlastné imanie 27 16419 49315 28712 66311 077
Všetky záväzky 8 8336 24211 47615 37334 094
Výsledok hospodárenia 10 7285 9395 1802 825101,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 7285 9395 1802 825101,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6714 2053 5552 506-905,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 2053 5552 5063 476-531,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 7515 4464 5892 506-863,00
Zásoby 7 6008 3725 4655 74013 441
Záväzky 8 8336 24211 47615 37334 094
Záväzky z obchodného styku 1 7691 5762 4348 0370,0000
Zisk pred zdanením 9 7515 4464 5892 506-863,00
Zmena EBIT 1,851,131,880,4948-0,2659