VAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 324 95310 284 90810 184 8299 923 8199 717 607
Aktivácia 4 8691 9900,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,397,956,7027,2830,12
Časové rozlíšenie aktív 17 1819 35910 54223 7396 123
Časové rozlíšenie pasív 3 0914 0224 9935 91619 885
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3361-1,84-7,413,881,79
Celkové tržby 5 876 3844 891 3435 593 4814 912 0984 176 392
Celkový dlh 1 068 285627 259614 267469 333453 693
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -306 799-95 627-590 130-3 393 784-2 564 005
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 306 79995 627590 1303 393 7842 564 005
Čistý cash flow 211 172-494 503-2 803 654829 779281 878
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 042 639117 880809 699653 261399 610
Čistý zisk 816 42888 059630 881513 882309 341
Čistý zisk v minulom roku 88 059630 881513 882309 3419 425
Cudzie zdroje -10 253 577-9 653 627-9 565 569-9 448 570-9 244 029
Daň z príjmov 221 68828 053177 399137 57990 269
Daň z príjmov v minulom roku 28 053177 399137 57990 2695 408
Daň z príjmov z bežnej činnosti 221 68828 053177 399137 57990 269
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,05145,40124,43182,36227,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,88122,1092,78151,06220,12
Doba obratu aktív 713,35785,86686,08736,65857,08
Doba obratu pohľadávok 107,05145,40124,43182,36227,44
Doba obratu zásob 3 0912 8150,000078 1240,0000
Doba splácania záväzkov 16 7694 8080,0000147 3740,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,5820,5125,5015,8513,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 4002 3200,000077 4550,0000
EBIT v minulom roku 117 880809 699653 261399 61014 833
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 042 639117 880809 699653 261399 610
EBITDA 1 903 988837 0121 622 6821 530 3801 587 773
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 903 988837 0121 622 6821 530 3801 587 773
Finančná páka 1,101,071,061,051,05
Finančné účty 306 79995 627590 1303 393 7842 564 005
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9054-0,9386-0,9392-0,9521-0,9513
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90540,93860,93920,95210,9513
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 930 811876 9721 636 6581 531 8631 619 955
Krátkodobé pohľadávky 1 699 4591 902 9131 847 1772 456 7142 578 777
Krátkodobé záväzky 628 281268 466378 485213 591157 253
Krytie dlhovej služby 250,06144,56254,66199,1679,86
Materiál 55 56986 36645 03274 22169 222
Nákladové úroky 4 5231 7681 4191 8000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 7681 4191 8000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 239 1443 233 0912 841 2562 901 0922 264 355
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 67520 3790,0000529,000,0000
Neobežný majetok 8 127 8975 235 4583 993 1743 913 1074 359 592
Obežný majetok 3 179 8755 040 0916 181 1135 986 9735 351 892
Obrat aktív 0,51170,46450,53200,49550,4259
Obrat neobežného majetku 0,71290,91241,361,260,9493
Obrat obežného majetku 1,820,94780,87660,82130,7733
Odpisy 1 043 730910 704940 872903 1261 220 540
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 521 865455 352470 436451 563610 270
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 521 865455 352470 436451 563610 270
Osobné náklady 1 002 704934 686942 664806 772820 086
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9752 0691 1581 4371 420
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,0026,002 92033 602
Ostatné záväzky z obchodného styku 164 847129 505142 918112 25758 481
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 860 158998 7631 571 7531 417 0081 529 881
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,39240,60060,36750,40020,4376
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0359-0,1011-0,50120,16890,0675
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 186,8776,360,00003 8110,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,551,662,722,502,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,250,84331,361,180,9184
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0364-0,1035-0,51740,16880,0681
Pohľadávky z obchodného styku 1 696 8431 597 9721 377 2562 035 0672 495 788
Pohotová likvidita II. stupeň 3,207,376,3826,7629,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -48,5619,523,41-11,39-32,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 46,69-279,70-1 976460,990,0000
Pridaná hodnota 2 555 4671 556 2262 564 7362 016 0251 874 033
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48590,35091,5415,4614,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,56110,74940,37860,30670,2857
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,56110,74940,37860,30670,2857
Služby 686 931683 131444 688401 416375 705
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 324 95310 284 90810 184 8299 923 8199 717 607
Spotreba materiálu… 2 532 8262 525 3772 434 5852 420 4681 883 526
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 8690,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 960 0155 307 9075 425 9684 917 1174 138 388
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 151 005510 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 39921 0127 5540,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 66544 5340,0000529,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 777 9464 732 3615 418 4144 916 5884 138 388
Účtovný cash flow 211 172-494 503-2 803 654829 779281 878
Úrokové krytie 230,5266,67570,61362,920,0000
Vlastné imanie 10 253 5779 653 6279 565 5699 448 5709 244 029
Všetky záväzky 1 068 285627 259614 267469 333453 693
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 0914 0224 9530,000013 443
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00005 8846 439
Výsledok hospodárenia 874 657-52 849689 364627 254367 233
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 874 657-52 849689 364627 254367 233
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 816 42888 059630 881513 882309 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 88 059630 881513 882309 3419 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 038 116116 112808 280651 461399 610
Zásoby 115 817157 195122 055113 227186 908
Záväzky 1 068 285627 259614 267469 333453 693
Záväzky z obchodného styku 164 847129 505142 918112 25758 481
Zisk pred zdanením 1 038 116116 112808 280651 461399 610
Zmena EBIT 8,840,14561,241,6326,94
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -10 581-6 19438 017-78 679-5 124
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -10 581-6 19438 017-78 679-5 124
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000169,000,00000,00000,0000
Účtovné závierky